Voordracht kandidaten van onze ledenraad

15 maart 2022 13:42

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland

Kantoor Heerenveen

Voordracht kandidaten ledenraad Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland

De ledenraad - bestaande uit minimaal 30 en maximaal 50 leden van de bank - behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen van de lokale bank. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats. Voor de invulling van de vacatures die per 28 maart ontstaan, draagt de directie de volgende kandidaten voor:

1. Bram de Kam, Aldeboarn
2. Dirk Walters, Grou
3. Laurens Avezaat, Gorredijk
4. Jildert Herder, Wijnjewoude
5. Gerard de Graaf, Heerenveen

Voordracht kandidaten

Conform het lokale bank statuut hebben leden van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland zelf ook het recht kandidaten voor te dragen. U kunt als lid een dergelijke voordracht tot 27 maart 2022 schriftelijk indienen en deze moet ondertekend zijn door 10 of meer leden.

Bezwaar

Maakt u als lid van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland bezwaar tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaten dan kunt u ons dat voor 27 maart 2022 schriftelijk via e-mail laten weten: communicatie.FRL@rabobank.nl. Vermeld in uw bericht uw argument en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Benoeming

Wanneer de directie op 27 maart 2022 vaststelt dat het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures, dan is de kandidaat automatisch verkozen en vindt er geen verkiezing plaats.