Voordracht van kandidaten voor onze ledenraad

22 juli 2022 12:00

Vanuit de missie ‘Growing a better world together’ draagt Rabobank bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Als coöperatieve bank, zet Rabobank Vallei en Rijn haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken.

Voordracht kandidaten

De ledenraad bestaande uit 30 leden behartigt het belang van onze klanten en leden. Zij zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. Jaarlijks vinden er wisselingen plaats. Voor de invulling van de huidige vacatures draagt de directie alvast de volgende kandidaten voor:

De heer Bernard Wesseling uit EdeMevrouw Henrieke Segers uit Veenendaal

Als lid van Rabobank Vallei en Rijn kun je, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan dragen. Stuur hiervoor vóór 5 augustus 2022 een e-mail naar communicatie.gez@rabobank.nl.

Als er meer kandidaten zijn dan vacatures, organiseren wij in september een kieskringvergadering. Via www.rabobank.nl/lokale-bank/vallei-en-rijn blijf je op de hoogte. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan of minder is dan het aantal vacatures worden de kandidaten zonder kieskringvergadering benoemd.

Ook interesse om aan te sluiten bij de ledenraad?

Lees via deze link meer over wat jouw rol als ledenraadslid betekent.


Rabobank Vallei en Rijn zoekt nieuwe ledenraadsleden - Rabobank

Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen communicatie.GEZ@rabobank.nl.