Terugblik LedenEvent met dialoog - incl. aftermovie & verslag met resultaten

16 mei 2024 9:00

Na een lange periode van onlinebijeenkomsten kwamen dinsdagavond 16 april zo’n 160 leden bij elkaar voor het LedenEvent met dialoog. Voorafgaand door een powertalk van Jan Rotmans en Eva Eikhout.

Terugblik LedenEvent

Molen De Zwaluw in Kesteren was het decor voor een boeiende avond, waar Jan Rotmans en Eva Eikhout een inspirerend verhaal deelden met onze leden over grote transities in de wereld, ons land en in ons eigen leven. In dit bericht vind je een terugblik met de resultaten van de dialoog en wat we met de uitkomsten doen.

Bekijk hieronder de aftermovie voor een snelle blik op de bijeenkomst.

Aanpassen aan veranderingen

In het welkomstwoord en opening van directeur Antoine Driessen kwam al naar voren dat we ons in een goed coöperatief gezelschap bevonden: leden, RvC- en ledenraadsleden met medewerkers en directieleden van de bank waren in de zaal aanwezig. Jan Rotmans en Eva Eikhout gaven een boeiende duo-presentatie. Allereerst schetste Jan de ontwikkelingen op macro-niveau en zijn plan voor Nederland in 2121. Eva vertaalde daarna de veranderingen en het verhaal van Jan Rotmans naar haar eigen leven. Vanwege haar lichamelijke beperkingen kan Eva niet alles zelf. Zij maakte de keuze om zich aan te passen aan de wereld om haar heen, in plaats van andersom. Een mooie les voor iedereen om vooral te kijken naar wat wél mogelijk is en wat je zelf daarin kunt doen.

Vervolgens gingen leden van de bank in 14 groepen uiteen. Zij voerden het gesprek over de bijdrage van Rabobank én henzelf aan de transities op gebied van Voedsel, Klimaat & Energie (zowel voor particulieren als voor ondernemers) en een Meer Inclusieve Samenleving.

Terugblik LedenEvent

Uitkomsten dialoog

Na de dialoog kwam de wrap-up, waarin 6 deelnemers op het podium hun eerste beelden uit de dialoog deelden. De uitkomsten van de 14 dialoogsessies zijn verwerkt tot een samenvatting met conclusies en aanbevelingen. Over alle groepen heen wensen leden dat Rabobank in onze regio:

1) Pro-actiever optreedt
door het voortouw te nemen in het stimuleren van samenwerkingen, het bevorderen van netwerken, en het actief verspreiden van kennis.

2) Toegankelijkheid verhoogt
door procedures makkelijker te maken, de klantenservice te verbeteren met persoonlijke en deskundige ondersteuning, en de fysieke aanwezigheid in de gemeenschap te vergroten.

3) Innovatie en educatie ondersteunt
door financiële en adviserende steun te bieden aan vooruitstrevende projecten en door educatieve programma’s te sponsoren die toekomstige generaties voorbereiden op de uitdagingen rondom duurzaamheid en inclusiviteit.

4) Een voorbeeldfunctie vervult
door als organisatie duurzame en inclusieve praktijken intern toe te passen. Zo kan Rabobank een voorbeeld vormen voor andere bedrijven en instellingen.

Input Impactplan voor Gelderland-Zuid

Met de resultaten verrijken we het nieuwe Impactplan van Rabobank voor regio Gelderland-Zuid. Dit is de doorontwikkeling van de eerdere investeringsagenda voor de regio.

Uiteraard was er na afloop van de bijeenkomst volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen.

Lees hier het complete verslag met resultaten van de ledendialoog

Terugblik LedenEvent