Coöperatiefonds Helmond Peel Noord ondersteunt 3 nieuwe initiatieven!

13 april 2023 11:23

Recentelijk heeft het Rabobank Coöperatiefonds een 3-tal verenigingen/stichtingen kunnen ondersteunen bij initiatieven die allemaal betrekking hebben gehad op één van de vijf Rabobank thema’s: Versterken van lokale gemeenschappen, Financieel Gezond Leven, Duurzaam Wonen, Energietransitie, Duurzaam Ondernemen en Banking4Food. Via het Rabobank Coöperatiefonds steunt Rabobank initiatieven die de regio versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van de regio Helmond Peel Noord.

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de commissie Coöperatiefonds die bestaat uit leden van onze ledenraad. De commissie beoordeelt of initiatieven een bijdrage uit het fonds ontvangen. In 2023 vindt 4 keer een beoordelingsronde plaats. De drie verenigingen/stichtingen die recentelijk een bijdrage hebben ontvangen zijn:

  1. Stichting Dorpsraad Lieshout: Park Nieuwenhof is gerealiseerd op vernieuwing van het basketveld na. Het coöperatiefonds heeft een financiële bijdrage geleverd aan vernieuwing van een 3x3 basketveld wat samen met basketbalclub Lieshout wordt gerealiseerd.

  2. Stichting Kinderboerderij & speeltuin de Veldhoeve: Onlangs zijn 2 nieuwe rolstoeltoegankelijke speeltoestellen geplaatst. Een goede bestrating ontbreekt echter nog. Om de kinderboerderij en speeltuin voor iedereen toegankelijk te maken heeft het Coöperatiefonds een financiële bijdrage geleverd.

  3. Stichting Vrienden van de Vos. Deze stichting heeft ten doel het exploiteren van het dorpscafé / ontmoetingscentrum met huiskamerfunctie voor culturele en maatschappelijke doeleinden. Het coöperatiefonds heeft een financiële bijdrage geleverd aan educatiekosten voor de vrijwilligers.

Heeft jouw vereniging of stichting een goed idee dat gericht is op het verbeteren van de maatschappelijke, sociale, culturele en economische omgeving in Helmond Peel Noord? En zoek je naar kennis, netwerk en/of financiële middelen om dit idee te realiseren? Dan biedt het Rabobank Coöperatiefonds wellicht een uitkomst.

Wil jij meer weten over het Rabobank Coöperatiefonds en onze overige fondsen? Je leest meer via deze link: Onze coöperatieve bijdrage - Helmond Peel Noord - Rabobank