Gelijke kansen voor ieder kind met het Kindpakket van Wish-Omnia

10 maart 2023 9:29

Gezellig meekletsen in de groepsapp van je klas. Op de fiets naar school gaan. Huiswerk maken op je eigen laptop. De gewoonste zaak van de wereld? Niet voor alle kinderen. Stichting Wish-Omnia uit Sassenheim deelt daarom in de Duin- en Bollenstreek speciale pakketten uit aan kinderen die opgroeien in armoede. Met daarin alles wat zij minimaal nodig hebben om mee te kunnen doen op school.

Stichting Wish-Omnia geeft mensen die om wat voor reden dan ook in een kwetsbare situatie zijn beland een steuntje in de rug. Met een wasmachine, bijvoorbeeld, als de oude kapot is en er geen geld is voor een nieuwe. Of met een ov-kaart of een fiets, om naar werk of school te kunnen reizen. Sinds enkele jaren werkt Wish-Omnia daarbij samen met Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland (JES Rijnland), die zich inzet voor gelijke kansen voor kinderen en jongeren in het onderwijs en in de samenleving. Het Rabo Impactfonds helpt de pakketten mogelijk te maken om zo bij te dragen aan een meer inclusieve samenleving in de streek.

Kunnen meedoen

‘Het motto van JES Rijnland is dat ieder kind moet kunnen meedoen’, vertelt Leonie van Poecke, bestuurslid van Stichting Wish-Omnia. ‘Daar zijn heel andere dingen voor nodig dan vroeger. Een mobieltje bijvoorbeeld is geen luxe meer, maar een must. Zonder kunnen kinderen niet meepraten met veel van wat klasgenoten online meemaken, en zo vallen ze al gauw buiten de groep. Maar ook voor allerlei schoolzaken hebben ze een telefoon nodig. Samen hebben we voor kinderen de musts in kaart gebracht om mee te kunnen doen. Die zitten nu in het Kindpakket. We delen ze in onze regio uit aan kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben.’

Kindpakket

In het Kindpakket zitten een fiets, een laptop, sportbenodigdheden en dus een mobiele telefoon. ‘De fietsen, laptops en mobiele telefoons zijn goed opgeknapte tweedehands artikelen die we binnenkrijgen via onze partners, zoals Copiatek, De HLT Uitdaging en JoJo Repair Café.’ Per kind wordt goed gekeken naar de behoefte. ‘Soms heeft een kind alleen een fiets en een mobiel nodig. Dan kunnen de laptop en de sportbenodigdheden naar een ander kind’, legt Van Poecke uit. ‘We geven niet om het geven.’ Ze is even stil. ‘Gelijke kansen voor ieder kind, dát is wat we eigenlijk proberen te geven. We doen dat door ongelijkheid weg te nemen. Het is niet makkelijk, maar daarvoor blijven we ons inzetten.’

Donatie

Daarom is Van Poecke ook zo blij met de donatie van 7.500 euro die de stichting uit het Rabo Impactfonds kreeg. ‘We besteden het geld volledig aan de Kindpakketten. Dat we zo’n donatie krijgen, is zo’n erkenning. Dat ook andere mensen zien dat dit gewoon nodig is. We voelen ons ontzettend gesteund.’

Over het Rabo Impactfonds

Als coöperatieve bank investeert Rabobank een deel van de winst in maatschappelijke en/of innovatieve projecten van verenigingen, stichtingen en organisaties uit de omgeving. Bij voorkeur projecten die grote maatschappelijke impact hebben en aansluiten bij thema’s die we vanuit Rabobank ondersteunen: Financieel Gezond Leven, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Banking4Food en initiatieven die bijdragen aan de Energietransitie. Doe ook een aanvraag bij het Rabo Impactfonds. Klik hier voor de voorwaarden en het aanvraagformulier.