Oud worden, nieuw wonen: een netwerkdiner over de toekomst

27 februari 2024 15:35

Ons land vergrijst en dat heeft grote invloed op de woningmarkt. In 2040 zijn er alleen in Midden-Nederland al ruim 58.000 extra woningen geschikt voor ouderen nodig. Dat vraagt om actie. Om spijkers met koppen te slaan organiseerde Rabobank op 1 februari een netwerkdiner.

Netwerkdiner

De avond valt als ruim vijftig betrokkenen zich verzamelen bij de Koperhorst, een veelzijdig woonzorgcentrum in Amersfoort. Alle genodigden houden zich dagelijks bezig met wonen en zorg voor ouderen, nu en in de toekomst. De één vanuit een zorgorganisatie, de ander bij een woningcorporatie of gemeente. Dat de bijeenkomst hier plaatsvindt, is geen toeval. Want waar kun je je beter buigen over dit onderwerp dan op een plek waar verschillende woonzorgmogelijkheden worden aangeboden en er veel aandacht is voor toekomstbestendig wonen?

Samen komen we verder

Vorig jaar mei organiseerde Rabobank al een dialoogsessie over dit onderwerp. Arthur Woensdregt, directeur coöperatieve Rabobank: “Ruim de helft van ons klantenbestand is 57 jaar of ouder. Toekomstbestendig wonen is dan ook een thema waar niet alleen onze klanten, maar ook wij als bank veel mee bezig zijn. Van de eerdere dialoogsessie leerden we dat je alleen verder komt door samen te werken. Vandaar dat er nu een vervolg is. Omdat iedereen een volle agenda heeft, kiezen we voor een netwerkdiner. Eten moeten we allemaal toch.”

Kansen zijn er te over

Dat de dialoogsessie in de lente haar vruchten heeft afgeworpen, daar kan Kelly Sakkers alles over vertellen. De business development manager bij Rabobank schreef met Carola de Groot, senior-econoom huizenmarkt RaboResearch, een rapport naar aanleiding van deze sessie. Vandaag presenteert ze de belangrijkste resultaten. Hierbij staat de vraag centraal: Welke kansen zien we om toekomstbestendig wonen in Midden-Nederland samen verder te versterken?

Sakkers: “Tijdens de dialoogsessie kwam naar voren dat het versterken van toekomstbestendig wonen vraagt om een paradigmashift, een andere manier van (samen)werken, een integrale benadering bij het financieren van wonen en zorg én een andere kijk op het gebruik van de gebouwde omgeving. Wat overduidelijk werd, is dat dit vraagstuk alleen op te lossen is door de krachten te bundelen en samen de schouders eronder te zetten. Want alleen praten over kansen brengt ons niet verder. Ze moeten daadwerkelijk gerealiseerd worden.”

Durf te dromen

Ideeën voor toekomstbestendige woningen heeft Raban Haaijk genoeg. Hij is architect en directeur van Bureau Bos, een architectenbureau in Bunschoten-Spakenburg. In zijn presentatie vertelt Haaijk over de opdracht die hij kreeg van Neboplus: “Dit ondernemende verpleeghuis in Barneveld vroeg ons mee te denken over een interessante woonvorm voor actieve senioren. Het mocht niet te veel lijken op een verpleeghuis. Een mooie uitdaging dus.”

Bureau Bos trommelde dertig mensen op om deze woonvorm gezamenlijk te creëren. Een mix van actieve senioren uit Barneveld en mensen met verstand van zorg. “Om inspiratie op te doen, gingen we samen op excursie naar verpleeghuizen zoals Knarrenhof in Gouda en Liv inn in Hilversum. Van deze innovatieve locaties leerden we onder andere dat je moet durven dromen.” Dit motto zie je terug in het ontwerp van Haaijk en zijn collega’s: tiny houses op het dak, een kinderopvang, op iedere woonlaag een ontmoetingsplek, deelcampers en heel veel groen.

Aan het werk

Na de presentaties is het tijd voor het netwerkdiner. Arthur Woensdregt roept iedereen op om aan de statafels te eten: “Zo blijven we vitaal.” Tijdens de maaltijd worden er nieuwe contacten gelegd en wordt er volop gespard over oplossingen voor het woningtekort. Een greep uit de ideeën: denken vanuit het gewone leven in plaats van gezondheidsproblemen, een verhuiscoach of wooncoach inschakelen en een ontmoetingscentrum in de wijk creëren voor ouderen.

Tijdens de werksessie die volgde worden deze gesprekken voortgezet. De aanwezigen gaan in groepjes uiteen en krijgen de opdracht om hun belangrijkste inzichten van de avond op te schrijven en te vertalen naar concrete acties. Het resultaat is een flipover gevuld met post-its. Woensdregt: “Op basis hiervan kijken we waar behoefte aan is en hoe we het gezamenlijke vervolg hierop aan kunnen laten sluiten.”

Samen puzzelen

De werksessie zorgt voor veelzijdige vraagstukken. Wat is de beste woonomgeving voor mensen met dementie? Hoe kunnen we beter rekening houden met de woonwensen van migranten? En hoe zorg je dat ouderen op tijd nadenken over hoe ze oud willen worden? Woensdregt kijkt dan ook terug op een vruchtbare avond: “Vandaag bleek maar weer dat iedereen een stukje van de puzzel heeft, maar dat we het wel samen moeten doen. Daarom is zo’n bijeenkomst ook zo waardevol. Het verbindt de domeinen zorg en bouw, waardoor er nieuwe contacten worden gelegd en de drempel om samen in actie te komen hopelijk lager wordt.”

Wil jij aanwezig zijn bij een volgende bijeenkomst over toekomstbestendig wonen? Stuur dan een mail naar communicatie.mn@rabobank.nl