Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Elke vereniging en stichting heeft doelen en ambities voor de toekomst. Wij helpen je graag met het realiseren hiervan. Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld aan clubs op het gebied van sport en cultuur.

Als supporter van Sport en Cultuur biedt Rabobank i.s.m. haar partners Achterhoek in Beweging, NOC*NSF, LKCA en Kunstbende Rabo ClubSupport/VO aan. Rabobank is erg benieuwd naar de ambities van verenigingen en stichtingen. Als onderdeel van ons lokale sponsorbeleid zijn wij aan de slag om verenigingen sterker te maken. Met Verenigingsondersteuning bieden we verenigingen o.a. intensieve begeleiding op maat, masterclasses en workshops ondersteund door professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken.

Wil je meer weten wat Rabo Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen of wil je een pitch indienen? Bezoek dan de website.

Lees meer over Rabo Verenigingsondersteuning

Rabofonds Noord en West Twente

Door middel van ons lokale Rabofonds leveren we een financiële bijdrage aan maatschappelijke initiatieven en projecten die het welzijn en de welvaart van de lokale gemeenschap sterker maken.

Hierdoor geven we niet alleen invulling aan onze bancaire rol, maar dragen we ook actief bij aan maatschappelijke thema's.

Wat kunnen we voor jouw project of initiatief betekenen?

Ben je op zoek naar een netwerk, kennis of financiële ondersteuning voor jouw maatschappelijke idee of project? Lees dan of jouw project voldoet aan de voorwaarden die hieronder in de bijlage staan en dien jouw aanvraag in. Misschien kunnen we jouw project ondersteunen!

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Om voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

is in het belang voor (de inwoners van) het werkgebied van Rabobank Noord en West Twente. Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Almelo, Wierden, Twenterand, Hellendoorn, Tubbergen en de woonplaatsen Holten en Markelo;betreft een duurzame investering die de aanvragende organisatie structureel op weg helpt en de lokale samenleving versterkt;bereikt of is toegankelijk voor een breed publiek in de regio van Noord en West Twente;Rabobank Noord en West Twente nooit 100% van de totale projectkosten dekt. Er dienen meerdere partijen te zijn die een bijdrage leveren aan het project;u minimaal € 2.000 en maximaal € 50.000 kunt aanvragen;Er een duidelijk plan van aanpak en sluitende begroting van het project toegevoegd dient teworden bij de aanvraag;de aanvragende partij ingeschreven moet zijn in de Kamer van Koophandel;de aanvragende partij klant bij (onze lokale) Rabobank dient te zijn. Indien u geen klantrelatie heeft gaan wij graag eerst het gesprek met u aan;de aanvragende organisatie gevestigd is in de regio van Rabobank Noord en West Twente;de commissie om een persoonlijke toelichting kan vragen bij aanvragen vanaf 25.000 euro;er voor een project eenmalig ondersteuning mag worden aangevraagd;een organisatie in principe één keer per twee jaar een donatie kan krijgen uit het Rabofonds Noord en West Twente;een bijdrage pas betaald wordt als zeker is dat het project doorgang vindt conform aanvraag;uitbetaling mogelijk is tot één jaar na toezegging van de bijdrage;Rabobank Noord en West Twente het recht heeft om achteraf te controleren wat er met de bijdrage is gedaan;Rabobank Noord en West Twente toegezegde bedragen en gemaakte foto’s mag gebruiken in media-uitingen;de bank aanvullende voorwaarden kan stellen bij een toezegging;de bank elk project als op zichzelf staand beoordeelt. Een toezegging aan een bepaald projecthoudt niet in dat eenzelfde project ook een toezegging krijgt;de bank zich het recht voorhoudt om aanvragen weigeren.

Zeker niet in aanmerking komen:

activiteiten met een politiek of religieus doel;activiteiten die slecht zijn voor het milieu;activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek;projecten die nog in de ideeënfase zitten;projecten die al zijn uitgevoerd;feesten of persoonlijke ambities (zoals jubilea)
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Bij de toekenning van bijdragen uit het Rabofonds maken we gebruik van de kennis en kunde van onze leden. De adviescommissie bestaat uit tien leden van de ledenraad die de directie adviseert over de aanvragen. Deze commissie beoordeelt vier keer per jaar de ingediende aanvragen. Wil jij een aanvraag indienen, zorg er dan voor dat de digitale aanvraag binnen is voor onderstaande sluitingsdata. Je krijgt vervolgens binnen 5 weken bericht over een eventuele toekenning.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
zondag 14 maart 2021Nog niet bekend
zondag 23 mei 2021
zondag 15 augustus 2021
zondag 7 november 2021
Aanvraag indienen