Organisatie

Organisatie

Rabobank Randmeren wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Directeur coöperatieve Rabobank, Willem de Feijter geeft leiding aan Rabobank Randmeren. Hij ontwikkelt de strategie en het beleid van de bank. Ook is hij ervoor verantwoordelijk dat klanten en leden centraal blijven staan. Dit doet hij samen met de raad van commissarissen en de ledenraad.

Willem de Feijter

Willem de Feijter

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Randmeren denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. Zij praten namens de meer dan 18.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio Randmeren.