Columns

Eerste honderd dagen van Jerry Notenboom

Begin mei zaten de eerste honderd dagen van Jerry Notenboom als directievoorzitter van onze bank er alweer op. Wat viel hem op? ‘Directie, medewerkers, ledenraadsleden, commissarissen, leden, klanten; iedereen is onderdeel van het succes van deze bank.’

‘Mooie dynamiek in het werkgebied’

De stadsboerderij bovenop het voormalige Philipsgebouw in Den Haag die in het kader van de Rabo Circular Economy Challenge zijn mest krijgt van de afvalstoffen van de tilapiakwekerij op de verdieping eronder. Het speciale marktteam in de Schilderswijk dat de successen aaneenrijgt en als kers op de taart de Rabobank Diversity Award in de wacht sleept (zie kader). De inspanningen in het marktgebied Zoeter-meer-Benthuizen om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. Sinds Jerry Notenboom begin februari aantrad als nieuwe directievoorzitter zag hij veel dat hem positief stemt. ‘Ik zie een mooie dynamiek in het werkgebied; er gebeurt héél veel. Deze voorbeelden zijn maar een klein deel van wat we allemaal doen.’

Om dergelijke initiatieven te kunnen ontplooien, heb je een bank nodig die het werkgebied kent en weet wat er speelt, zegt Jerry. ‘Ik vind het opvallend hoeveel medewerkers van onze bank tevens wonen in het werkgebied en dan ook nog eens actief zijn in hun directe omgeving, bijvoorbeeld als trainer van het sportteam van hun zoon of dochter. Zij zijn echt onderdeel van de lokale gemeenschap. Mede doordat zij weten wat er speelt en die kennis met zich meenemen naar de bank, kunnen wij als coöperatieve bank werkelijk een bijdrage leveren aan de regio en met elkaar de omslag maken die op verschillende terreinen nodig is.’

VERBINDEN

Want behalve veel goeds, ziet Jerry ook dingen die aandacht nodig hebben. ‘We moeten een omslag maken op het gebied van duurzame energie, bijvoorbeeld. En er is in delen van deze regio nog steeds een serieus tekort aan betaalbare woningen. Ook moeten we er samen voor zorgen dat kansarmen betere mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan het arbeidsproces, zeker nu de economie aantrekt en er meer werkgelegenheid is. Zo zijn in het mkb en in de bouw heel hard vakmensen nodig. Als Rabobank kunnen we daar met onze netwerken een rol in spelen. We kijken nu of we een buddysysteem kunnen opzetten waarmee we via ons netwerk mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, zoals vluchtelingen, in verbinding brengen met ondernemers die op zoek zijn naar vakmensen.’ Als er één bank is die een rol kan spelen bij dergelijke transities, dan is dat de Rabobank, zegt Jerry. ‘Wij zijn dichtbij, zitten in de haarvaten van de gemeenschap en kunnen mensen en organisaties aan elkaar verbinden. Dat is onze kracht en daar onderscheiden we ons mee.’

DIENSTVERLENING

Ook in de dienstverlening vindt Jerry het belangrijk om dichtbij te blijven. ‘Omdat onze klanten steeds vaker online hun bankzaken doen, hebben we het besluit moeten nemen enkele kantoren te sluiten. De bezoekersaantallen daar waren dusdanig teruggelopen, dat er geen andere beslissing mogelijk was. Tegelijkertijd zien we dat er op een aantal thema’s wel behoefte is aan onze aanwezigheid. De woningmarkt bijvoorbeeld, is heel erg in beweging. Mensen willen op korte termijn en snel een hypotheek regelen. Daarom hebben we van oktober vorig jaar tot maart dit jaar op de Korte Poten in Den Haag tijdelijk een Wooncafé geopend. Op dit moment kijken we of we dit initiatief kunnen herhalen ergens in het centrum zodat mensen ook op zondag kunnen binnenlopen, een bakje koffie drinken en ondertussen een gesprek over de hypotheek voeren. Dit soort pop-upstores of belevingswinkels worden steeds belangrijker voor ons. Dat we daar zijn waar onze klanten zijn, op de momenten dat klanten daar behoefte aan hebben.’

LEDENRAAD

Tijdens zijn eerste honderd dagen heeft Jerry ook uitgebreid kennisgemaakt met de ledenraad van onze bank. ‘Wat een goede afspiegeling van ons leden- en klantenbestand is onze ledenraad! Ik vind onze ledenraad zeer professioneel en betrokken; een goede gesprekspartner en klankbord voor de directie en de raad van commissarissen (rvc). Wat de rvc betreft, ben ik erg blij met de toetreding van Lousewies van der Laan, in april. Dat iemand met zo’n prachtige staat van dienst als politica - onder andere in het Europees Parlement - en bij het Internationaal Strafhof wil toetreden tot onze rvc, dat zegt ook iets over het niveau van onze bank.’

ENERGIE

Wat Jerry ten slotte opviel, is de manier waarop de verschillende partijen binnen en rondom onze bank als één geheel samenwerken om de bank en ons werkgebied beter te maken. ‘Alle leden van de directie, medewerkers, ledenraadsleden, commissarissen, leden, klanten; iedereen is onderdeel van het succes van deze bank. Iedereen pikt signalen op, speelt die aan elkaar door en voedt en helpt elkaar daarmee. In alle gesprekken die ik tot nu toe heb gehad, ervoer ik enthousiasme en nieuwsgierigheid om kennis te maken, maar óók om met elkaar aan de slag te gaan en goede dingen te doen voor onze klanten en ons werkgebied. Het is mooi om met al deze mensen verbinding te maken en onderdeel uit te maken van dat geheel, dat geeft energie!’

‘Onze bank zit in de haarvaten van de regio’

DIVERSITY AWARD

Met onze inzet om in de Schilderswijk onze bank, ondernemers en bewoners met elkaar te verbinden, hebben we de Rabobank Diversity Award gewonnen. Jerry Notenboom was bij de uitreiking: ‘Het project is een succes vanwege de bevlogen samenwerking tussen alle betrokkenen. Als je zag welke andere projecten genomineerd waren, stond ik daar als kersverse directievoorzitter toch wel héél trots te wezen!’

Directievoorzitter Jerry Notenboom: ‘Als er één bank is die een rol kan spelen bij de transities die nodig zijn, dan is dat onze bank. Wij zitten in de haarvaten van de gemeenschap.’

‘Het is belangrijk dat we daar zijn waar onze klanten zijn, op de momenten dat de klanten daar behoefte aan hebben.’

Wisseling van de wacht

Directievoorzitter Jaap Wielaart en directeur Bedrijven Marius Hovius blikken terug op hun tijd bij Rabobank Regio Den Haag. De nieuwe directievoorzitter, Jerry Notenboom, blikt vooruit.

Jaap Wielaart legt per 1 april 2018 zijn werkzaamheden bij onze bank neer. ‘Na vele jaren laat ik de bank los. Het is een persoonlijk besluit, dat past bij de levensfase waarin ik verkeer. Mijn vrouw en ik staan nog volop en gelukkig gezond in het leven. Zo elke vier, vijf jaar kijk ik in de spreekwoordelijke spiegel: wanneer sta ik in mijn kracht, wat zijn mijn talenten, hoe komen die het meest tot hun recht en hoe verhoudt dat zich tot mijn werk? De conclusie is, dat ik een nieuwe wending wil geven aan mijn loopbaan. Ik wil mijn kennis en ervaring als bestuurder op andere plekken gestalte gaan geven en daar voel ik nu ook ruimte voor.’

SAMEN DE REGIO VERSTERKEN

De afgelopen jaren heeft Jaap diverse directieposities ingenomen bij de Rabobank, waarvan de laatste vier jaar als directievoorzitter bij onze bank. ‘Het was een mooie en waardevolle periode. Ik voel me verbonden met de bank en mijn collega’s. Samen hebben we Rabobank Regio Den Haag succesvol kunnen neerzetten als een van de vier grote stadsbanken van Nederland. Ik heb ook genoten van de interactie met de ledenraad en de raad van commissarissen. Stuk voor stuk betrokken mensen. Zij maken van de Rabobank écht een andere bank dan de andere grootbanken in Nederland.’ ‘Daarnaast ben ik trots dat ik heb kunnen meewerken aan de totstandkoming en ontwikkeling van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen. Een merk dat op dit moment verder wordt uitgebouwd in Nederland. Dat, en vele andere mooie dingen, hebben we met veel mensen voor elkaar gekregen. Ik wil dan ook heel graag iedereen bedanken die zich samen met mij heeft ingespannen om de regio Den Haag duurzaam te versterken.’

PRACHTIG BEDRIJF

Jaap verlaat de Rabobank met een goed gevoel. ‘De Rabobank is een mooie organisatie en het was fantastisch om op cruciale momenten mijn bijdrage te kunnen leveren. Ik heb ook ontzettend veel geleerd en daar ben ik dankbaar voor. Tegelijkertijd heb ik heel veel zin om na al die jaren in de bancaire wereld aan iets geheel nieuws te beginnen in een andere sector.’ Jaap verlaat “zijn” bank ook met trots. ‘Ik laat een bank achter die er staat. Zelfverzekerd, met een mooi klantenbestand en medewerkers die de drive hebben om voor een optimale klantbediening te zorgen. Een bank die ook maatschappelijk heel erg actief is. We worden gezien door de lokale samenleving en spelen daar een rol van betekenis in. Mijn opvolger, Jerry Notenboom, heeft straks zijn eigen invalshoek en geeft zijn eigen inkleuring aan wat er gebeuren moet. Ik wens de bank een heel gezonde toekomst, waarin het de huidige solide positie vast weet te houden en de optimale dienstverlening voortzet.’

UITDAGING

Ook directeur Bedrijven Marius Hovius, die begin februari afscheid nam van onze bank, kijkt terug op een mooie, waardevolle periode bij Rabobank Regio Den Haag. ‘Acht jaar geleden begon ik bij deze bank. Ik vond het een enorme uitdaging. De markt in deze regio is best uniek te noemen. Zakendoen draait hier veel meer om relatiebeheer, verbinding zoeken en elkaar iets gunnen dan in andere regio’s. Het is een manier van werken waarin ik mij thuis voel. En het feit dat ik pas na acht jaar wegga, geeft wel aan dat ik het erg naar mijn zin heb gehad. Binnen de Rabobank is het gebruikelijk om na een jaar of vier, vijf van positie te veranderen.’
‘Wat ik het mooiste vind aan mijn periode bij Rabobank Regio Den Haag? De combinatie van het bancaire en het maatschappelijke. Dat de bank dingen doet voor de maatschappij waar zowel klanten als de bank zelf beter van worden. Neem het lespakket “Leren omgaan met geld”, dat de bank aanbiedt aan basisscholen. Daar worden jaarlijks vele duizenden lessen uit gegeven. Dat zijn héél veel kinderen die de emotionele waarde van geld leren kennen. En heel veel van de deelnemende scholen zijn uiteindelijk ook klant geworden bij onze bank. Een ander succes dat ik graag wil noemen: elke anderhalf uur krijgen wij er een nieuwe zakelijke klant bij; fantastisch!’

KRINGDIRECTEUR

Trots dus, en ook een tikkeltje weemoedig, neemt Marius afscheid van onze bank. ‘Ik ga deze bank missen. Tegelijkertijd voel ik ook een bepaalde energie. Het is leuk en spannend om iets nieuws te gaan doen. Ik ben nu een van de zeven kringdirecteuren bij Rabobank Nederland. Het gedrag van onze klanten is enorm aan het veranderen. Dat heeft als gevolg dat ook onze dienstverlening moet veranderen. Ik begeleid vijftien lokale banken bij het doormaken van deze beweging.' De overstap betekent overigens niet dat Marius uit de regio verdwijnt. ‘Ik blijf hier wonen en als Rabobank-medewerker deel uitmaken van het marktteam in mijn woonplaats. Dit afscheid is dus zeker geen definitief vaarwel. Eerder een "snel tot ziens!"’

TERUGKEER

De nieuwe voorzitter van het directieteam van onze bank is Jerry Notenboom. Hij verliet daarvoor zijn functie als directievoorzitter bij Rabobank Enschede-Haaksbergen. Jerry is echter geen onbekende in de regio. ‘Verre van’, lacht hij. ‘Ik ben geboren in Den Haag. Tot zeven jaar geleden woonde ik nog met mijn gezin in Zoetermeer, op het oude Floriade-terrein.’ In 1994 begon Jerry bij Rabobank Zoetermeer-Benthuizen, een van de rechtsvoorgangers van Rabobank Regio Den Haag. Daarna zette hij zijn carrière voort bij een Rabo-dochter en Rabobank Nederland om uiteindelijk naar het oosten van het land te vertrekken en daar achtereenvolgens directievoorzitter te worden van Rabobank Twente Oost en Rabobank Enschede-Haaksbergen. ‘In feite ben ik nu dus teruggekeerd naar mijn roots. Ik ben ontzettend trots dat ik nu de bank mag leiden op de plek waar het ooit allemaal begonnen is.’

DYNAMISCHE REGIO

Jerry ziet dat er de afgelopen zeven jaar veel veranderd is in het werkgebied van onze bank. ‘De dynamiek in de Randstad is veel groter dan in het oosten van het land. Het hoge tempo van de veranderingen vraagt van onze bank dat we wendbaar zijn. Dat we oog hebben voor de trends die er zijn en dat we ook daadwerkelijk inspelen op die ontwikkelingen.’ Jerry is ervan overtuigd dat onze bank in de positie verkeert om niet alleen mee te gaan in de veranderingen, maar er ook mede vorm aan kan geven. ‘Rabobank Regio Den Haag is een mooie bank, die heel sterk verbonden is met de lokale gemeenschap, oog heeft voor de maatschappelijke agenda in de regio en die initiatief neemt om zaken in gang te zetten.’ Natuurlijk zijn er ook uitdagingen, ziet Jerry. ‘Klanten willen steeds meer digitaal hun bankzaken regelen. Het klantenbezoek aan de kantoren neemt daardoor af, waardoor de bank kantoren moet sluiten. Aan de andere kant willen we laten zien dat we meer dan ooit zichtbaar en dichtbij zijn in ons werkgebied. Wat mij daarbij helpt, is dat ik uit de regio kom en het werkgebied goed ken. Ik heb heel veel zin om samen met het voltallige directieteam, met alle collega’s en natuurlijk ook met onze klanten en leden verder te gaan op de ingeslagen weg en actief aan de slag te gaan in het werkgebied!’

Jaap Wielaart en Marius Hovius gaan nieuwe uitdagingen aan

Directievoorzitter Jaap Wielaart en directeur Bedrijven Marius Hovius gaan onze bank verlaten. Marius maakt een volgende stap in zijn loopbaan bij de Rabobank en wordt kringdirecteur bij Rabobank Nederland. Jaap Wielaart gaat een nieuwe uitdaging aan buiten de Rabobank.

Jaap legt per 1 april 2018 zijn werkzaamheden bij onze bank neer. “Na een lange periode laat ik de bank los. Het is een persoonlijk besluit, dat past bij de levensfase waarin ik verkeer. Mijn vrouw en ik staan nog volop en gelukkig gezond in het leven. Zo elke vier, vijf jaar kijk ik in de spreekwoordelijke spiegel: wanneer sta ik in mijn kracht, wat zijn mijn talenten, hoe komen die het meest tot hun recht en hoe verhoudt dat zich tot mijn werk? De conclusie is, dat ik een nieuwe wending wil geven aan mijn loopbaan. Mijn kennis en ervaring als bestuurder wil ik op andere plekken gestalte gaan geven en daar voel ik nu ook ruimte voor.”

Samen de regio versterken

De afgelopen 25 jaar heeft Jaap diverse directieposities ingenomen bij de Rabobank, waarvan de laatste vier jaar als directievoorzitter bij onze bank. “Het was een mooie en waardevolle periode. Ik voel me verbonden met de bank en mijn collega’s. Samen hebben we de Rabobank Regio Den Haag succesvol kunnen vormgeven als een van de vier grote stadsbanken van Nederland. Ik heb ook genoten van de interactie met de ledenraad en de raad van commissarissen. Betrokken mensen, die met een andere invalshoek dan de bancaire, invloed uitoefenen op het beleid. Zij maken van de Rabobank écht een andere bank dan de andere grootbanken in Nederland. Daarnaast ben ik trots dat ik onder andere heb kunnen meewerken aan de totstandkoming en ontwikkeling van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen. Een merk dat op dit moment verder wordt uitgebouwd in Nederland. Dat, en vele andere mooie dingen, hebben we met  veel mensen voor elkaar gekregen. Ik wil dan ook heel graag iedereen bedanken die zich samen met mij heeft ingespannen om de regio Den Haag duurzaam te versterken.”

Prachtig bedrijf

Jaap verlaat de Rabobank met gemengde gevoelens. “25 jaar is een lange tijd. De Rabobank is een mooie organisatie en het was fantastisch om op cruciale momenten mijn bijdrage te kunnen leveren. Ik heb ook ontzettend veel kunnen leren en daar ben ik dankbaar voor. Tegelijkertijd heb ik heel veel zin om na al die jaren in de bancaire wereld aan iets geheel nieuws te beginnen in een andere sector.”
Behalve met gemengde gevoelens, verlaat Jaap ‘zijn’ bank ook met trots. “Ik laat een bank achter die er staat. Zelfverzekerd, met een mooi klantenbestand en medewerkers die de drive hebben om voor een optimale klantbediening te zorgen. Een bank ook die maatschappelijk heel erg actief is. We worden gezien door de lokale samenleving en spelen daar een rol van betekenis is. Mijn opvolger heeft straks zijn eigen invalshoek en geeft zijn eigen inkleuring aan wat er gebeuren moet. Ik wens de bank een heel gezonde toekomst, waarin het de huidige solide positie vast weet te houden en de optimale dienstverlening continueert.”

Nieuwe stap voor Marius

Ook Marius kijkt terug op een mooie, waardevolle periode bij onze bank. “Acht jaar geleden begon ik hier. Ik vond het een grote uitdaging. De markt in deze regio is best uniek te noemen. Zakendoen draait hier veel meer op relatiebeheer, verbinding zoeken en elkaar iets gunnen dan in andere regio’s. Het is een manier van zakendoen waarin ik mij thuis voel. En het feit dat ik pas na acht jaar – binnen de Rabobank is het gebruikelijk om na een jaar of vier, vijf van positie te veranderen – wegga, geeft wel aan dat ik het naar mijn zin heb gehad.”
“Wat ik het mooiste vind aan mijn periode bij deze bank? De combinatie van het bancaire en het maatschappelijke. Dat we dingen doen voor de maatschappij waar tegelijkertijd onze klanten en wijzelf als bank beter van worden. Neem ons lespakket ‘Leren omgaan met geld’, dat wij aanbieden aan basisscholen. Daar worden jaarlijks vele duizenden lessen uit gegeven. Héél veel kinderen hebben via deze weg de emotionele waarde van geld leren kennen. En veel van de deelnemende scholen zijn uiteindelijk klant geworden bij onze bank, zo versterken we elkaar. Een ander succes dat ik graag wil noemen: elke anderhalf uur kiest een nieuwe zakelijke klant voor onze lokale bank; fantastisch!”

Kringdirecteur

Trots dus, maar ook een tikkeltje weemoedig neemt Marius afscheid van onze bank. “Ik ga deze bank missen. Tegelijkertijd voel ik ook een bepaalde energie. Het is leuk en spannend om iets nieuws te gaan doen. Ik word een van de zeven kringdirecteuren bij Rabobank Nederland. Ik ga deze vijftien lokale banken begeleiden bij het doormaken van de veranderingen binnen de dienstverlening aan klanten”. De stap betekent overigens niet dat Marius uit de regio verdwijnt. “Ik blijf hier wonen en als Rabobank-medewerker blijf ik deel uitmaken van het marktteam in mijn woonplaats. Dit afscheid is dus zeker geen vaarwel. Eerder een tot ziens!”

Jaap en Marius danken alle klanten en relaties voor hun vertrouwen in- en verbondenheid aan Rabobank Regio Den Haag. Zij kijken met een warm gevoel terug op (intensieve) samenwerkingen waarbij zij direct betrokken waren. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met directie.denhaag@rabobank.nl

Dromen, durven, doen in Den Haag

106 miljoen euro extra, dat spendeerden dagjesmensen die naar Den Haag kwamen voor het Mondriaanjaar in 2017. Maar liefst 850 Haagse ondernemers lieten de wereldberoemde kleurencombinatie rood-wit-blauw terugkomen in hun etalages, gevels of producten, vooral naar aanleiding van de grote overzichtstentoonstelling ‘Mondrian to Dutch Design. 100 jaar De Stijl’ in het Gemeentemuseum. Iets waar wij als partner van het museum ook bij betrokken waren. Een bijzonder economisch succes voor de stad.

Nee, het ging Den Haag in 2017 helemaal niet zo slecht af, wat zich onder meer uitte in de explosief groeiende woningmarkt. Het leek wel alsof iedereen wilde kopen en verkopen, met een grote krapte op de huizenmarkt tot gevolg. Soms zouden we de maatschappelijke ongelijkheid in onze regio gemakshalve even vergeten. Maar nog steeds leeft 1 op de 4 gezinnen in de regio op of rond de armoedegrens. Iets wat in 2018 hopelijk dan ook op voldoende aandacht mag rekenen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Als coöperatieve bank proberen we ons daar ook meer en meer op te richten. We willen een bank van betekenis zijn, en in het najaar hebben we daarom ook een andere positionering gekozen. Met als missie ‘growing a better world together’ gaan we wereldwijd de strijd aan met de uitdagingen rond voedselproblemen. Vanuit onze agrarische roots. Dichtbij als bank voor de regio doen we dat door het promoten van onze lokale Noordzeevis. Op festivals als Vissch bijvoorbeeld, waar we laten zien wat je allemaal met die relatief onbekende vissoorten kunt kokkerellen. En dat we dus beter hier onze visketen kunnen versterken omdat je daarmee lokaal banen creëert en duurzaamheid bevordert.

Ook initiatieven zoals de Noordzeeboerderij, die voor de kust zeewier kweekt als duurzaam voedselalternatief, ondersteunen we met het Innovatiefonds. Datzelfde zeewier gaven we alle aanwezigen in de Week van Coöperatie na afloop van de openingsavond mee, waarin het thema gezonde voeding centraal stond. Ter inspiratie, en dat sloeg aan. Van de 800 aanwezigen gaf 80 procent na afloop aan bewuster te zijn geworden op het gebied van voeding.

Dichtbij kun je soms ook meer doen dan je verwacht. Dat zag ik maar eens te meer toen we dit jaar gevraagd werden bij te dragen aan Jinc, een project dat bliksemstages regelt voor het VMBO. Een doelgroep jongeren die soms ook door hun achtergrond moeilijk aan stageplekken komen. Toen wij aan Scheveningse bedrijven vroegen zich hiervoor open te stellen, ging er voor de jongeren letterlijk een wereld open. Velen van hen waren nog nooit in de haven geweest. Ze waren dolenthousiast. Een verrijkende ervaring voor sommigen, en een inspirerende voor mij.

Een andere ervaring die me dit jaar bijbleef was toen we met onze marktteams door de Schilderswijk liepen om het Suikerfeest mee te vieren. Tijdens het uitdelen van lekkernijen gingen we het gesprek aan met ondernemers over de uitdagingen in hun wijk. En geloof me, daar krijg je energie van. Want veel deze ondernemers komen uit een achterstandspositie en kampen met enorme tegenslagen. Iets waar ze commercieel heel handig en creatief mee omgaan.

Hoewel steeds minder fysiek met kantoren aanwezig zijn als bank, probeerden we ook in 2017 nog steeds dichtbij onze klanten te zijn. Met speciale marktteams van collega’s die tijdens gebeurtenissen in de wijk actief zijn. En met een Rabo pop-up wooncafé en een hypotheek-in-een-week waardoor mensen, in deze overspannen markt snel kunnen anticiperen als ze hun droomhuis zien. Met het overnemen van FGH hebben we ook ons dienstenpakket uitgebreid en kunnen we onze zakelijke vastgoedklanten door een totaalpakket nog beter bedienen.

Dromen, durven doen, zei Ben Tiggelaar op het Ondernemersplein, dat we samen met de gemeente Den Haag organiseerden voor 600 ondernemers. Ja dromen, durven, doen. Of growing a better world together. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Voor ons als bank, voor een gemeente, maar ook voor haar inwoners. Laten we elkaar daar nou eens in 2018 een handje mee helpen. Levensgenieter Piet Mondriaan deed dat ook, en hij werd uiteindelijk met zijn ‘energie, positiviteit, het nieuwe omarmend en hemelbestormend’ een inspirator voor velen. En dit jaar nog zorgde hij voor een flinke impuls voor de stad Den Haag. Een boeiende man met een inspirerende uitwerking. Als dat niet redenen genoeg zijn om zijn voorbeeld te volgen...

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Waar blijven je betaalbare woningen Den Haag?

Den Haag barst uit zijn voegen, blijkt uit actuele cijfers over de woningmarkt. Met ongeveer alles wat betrekking heeft op woningprijzen en woningvraag steekt Den Haag met kop en schouders boven het landelijk gemiddelde uit. Op Amsterdam na dan waar het voor Jan Modaal al bijna niet meer mogelijk is om aan een woning te komen. Stegen het afgelopen jaar in Nederland de huizenprijzen met ruim 7 procent, dan was dit in Den Haag met maar liefst 3 procent meer. En daarbij zijn de huizen nu ook nog eens 1,6 procent duurder dan ze tijdens de piek in 2008 waren. Staan er in Nederland voor elk huis dat wordt verkocht nog 5 huizen te koop, in Den Haag is de vraag groter dan het aanbod.

De overspannenheid op de woningmarkt is natuurlijk ook een gevolg van de extreem lage rente. Maar hierdoor is het voor een gemiddeld gezin in Den Haag inmiddels knap lastig om aan een huis te komen. Daar komt bij dat de verstedelijking de komende jaren alleen maar verder toeneemt.

En eerlijk gezegd begrijp ik die trek naar Den Haag wel. Want naast de stadse geneugten heb je hier ook veel groen en zee en welke stad heeft dat nou? De trek is alleen zo groot, dat ’s-Gravenhage de komende jaren maar liefst 100.000 extra inwoners verwacht. En de vraag is waar die kunnen wonen. Want de sterke kanten van Den Haag zijn ook meteen zijn zwaktes. Met aan de ene kant de zee, en aan de andere kant Wassenaar en Leidschendam-Voorburg is de stad beperkt in zijn uitbreidingsmogelijkheden. Eigenlijk kunnen we alleen nog maar de hoogte in. Voor uitbreiding van woningen moeten we vanaf nu echt ‘out of the box’ gaan denken. Onder de grond, op het water, of misschien zelfs stapelen?

Er is dan ook een schone taak weggelegd voor de overheid en stedenbouwkundigen om in het woningvraagstuk tot een goede oplossing te komen. Als maatschappelijke bank proberen we hier natuurlijk ons steentje aan bij te dragen met producten die op de huidige situatie aansluiten. Zo bieden we de hypotheek-in-een-week, waardoor je snel kunt schakelen als je je droomhuis hebt gezien. Maar we helpen ook bij ‘buy to let’, waarbij mensen hun eigen geld investeren in een woning, die ze vervolgens verhuren. Een manier om toch 5 à 6 procent netto rendement te kunnen krijgen . Daarnaast stimuleren wij duurzaamheid met groene hypotheken en investeren we in programma’s die huizen energievriendelijker maken. Een heel ander leuk initiatief is ook ons pop-up Wooncafé dat nu tijdelijk aan de Korte Poten zit. Het is een plek waar je vrijblijvend kunt binnenlopen om tijdens een kop koffie met een hypotheekadviseur te sparren over je huidige woonsituatie.

Wat de komende tijd binnen de woningmarkt gaat gebeuren, blijft koffiedik kijken. De overheid is nu aan zet. Zij moet een oplossing gaan vinden om betaalbare woningen in Den Haag te realiseren in diverse prijsklassen, zodat mensen met een kleiner budget ook aan vermogensvorming kunnen doen. Iets wat wij als maatschappelijke bank alleen maar toejuichen. Want uiteindelijk willen we allemaal van die fantastische stad aan zee blijven genieten.

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Bank geeft nieuwe kijk op voedsel

Honger groeit wereldwijd. Meer dan 800 miljoen mensen gaan er elke avond mee naar bed, een onvoorstelbaar aantal. Niet met slechts een knagend gevoel in hun maag of het verlangen naar een kroket of een stuk chocolade, maar gewoon rasechte honger.

Deze cijfers kwamen tijdens de Wereldvoedseldag in Washington vorige week uitgebreid ter sprake. Het is een honger die in schril contrast staat met de worsteling die wij dagelijks met ons voedsel hebben. Want kopen we vandaag de ‘nieuwe kip’ of kiezen we toch voor een scharrelvariant. Nemen we de goedkoopste soja, of kopen we een duurzame soort die ook bossen bespaart. En laat ik me wel verleiden door de snackaanbieding bij de kassa van het pompstation, of laat ik hem links liggen.

De triviale keuzes van ons als consument hebben op wereldniveau serieuze consequenties. Maar de bijdrage van het bedrijfsleven kan hierin helemaal een cruciale rol spelen. Een reden waarom wij ons als Rabobank gaan inzetten om het wereldvoedselprobleem terug te dringen. Een bank, zal je denken? Ja een bank. Maar wel één met roots in agri en food, en een enorm wereldwijd netwerk en expertise op het gebied van agrilogistiek die we kunnen inzetten voor het versterken van lokale initiatieven. Als coöperatie hebben wij bovendien ook de middelen om hierin te investeren. Omdat we ons dividend investeren in de samenleving. Ook op wereldniveau. Banking for food dus.

Op landelijk niveau willen we mensen bewust gaan maken van het belang van gezonde en duurzame voeding. En met 9 miljoen klanten in Nederland hebben we daarbij een flink bereik. Als lokale bank in Regio Den Haag zijn we 2 jaar geleden gestart met het versterken van de vissector voor de lokaal gevangen ‘Noordzeevis’. De opgerichte stichting wordt inmiddels getrokken door de bedrijven uit die sector zelf. Noordzeevis uit Scheveningen wordt steeds bekender en prijkt al op verschillende Haagse menukaarten. Het gaat over vis met een eerlijk verhaal, dicht bij huis, die ook nog eens gezond is.

Gezonde voeding is daarom ook het thema tijdens onze openingsavond van de Week van de Coöperatie in het Scheveningse Zuiderstrandtheater op 30 oktober. Een avond waarin we onze gasten een verfrissende kijk op voeding willen geven. We praten hierover met onze tafelgasten snowboardster Nicolien Sauerbreij, René van der Pluijm van Pluijms Eetbare Wereld en de oprichter van de Noordzeeboerderij. Een avond voor alle zintuigen met Noordzeevishapjes van televisie kok Sandra Ysbrandy en optredens van onder meer Do.

De wereldbevolking groeit nog sneller dan wij denken. Over 20 tot 30 jaar komen er 2 miljard mensen bij. Dat gaat in zo’n rap tempo, dat we gewoon zuinig moeten zijn op onze aarde. Niet elke consument heeft daar de financiële middelen voor, dat besef ik me ook. Maar als we meer en meer bewuste keuzes maken, worden we daar niet alleen vitaler door, maar kan de prijs van eerlijke producten ook naar beneden. Iets waar we niet alleen in Nederland profijt van hebben, maar waar ze ook in andere landen de vruchten van kunnen plukken.

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Shoppen in de digitale winkelstraat van Den Haag

Zou het niet geweldig zijn als Den Haag een digitale winkelstraat had? Een straatje waar alle online winkels  van deze wereld een fysieke winkel hebben waar je de producten kunt voelen of vasthouden? Of liever nog: beleven, want dat is waar we steeds meer naartoe gaan.

De tijd dat we alleen uit praktische behoefte winkelden, ligt achter ons. Door het grote winkelaanbod kan de consument nu kiezen welke winkel het beste bij hem of haar past. Wil je een lekker belegd broodje waar je uitgebreid beleg kunt kiezen? Dan ga je naar Bakkerij Bart. Wil je een bijzonder broodje? Dan loop je naar het bakkertje in de Oude Molstraat. En wil je ouderwets genieten? Dan ga je naar Dungelmann voor een Haags broodje bal. Allemaal brood, maar met een andere beleving.

Den Haag is sinds een paar jaar namelijk bezig een serieuze studentenstad te worden. Naast de Hotelschool, de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan heeft Den Haag inmiddels ook een universiteit in haar poorten. Het gaat om de Haagse campus van de Universiteit Leiden, waar zes van de zeven faculteiten hun dependance hebben. En niet zomaar een. Als je over de Turfmarkt loopt, weet je niet wat je ziet. De Haagse Campus zit in prachtige panden, waar je als student maar wat graag je studietijd doorbrengt, lijkt me.

Bij Leidsenhage hebben ze dat goed begrepen. Het inmiddels wat achterhaalde winkelcentrum gaat plaats maken voor een shoppingmall van wereldformaat. Een mall waaraan de grote marktleider op het gebied van succesvolle winkelcentra Unibail-Rodamco zich heeft verbonden en uitsluitend grote retailmerken zich gaan vestigen. Leidsenhage wordt een plek waar de beleving centraal staat: een dagje uit voor het hele gezin. Terwijl de kinderen heerlijk spelen in het bewaakte kinderparadijs en vader naar de bioscoop in de mall gaat, heeft moeder haar handen vrij om te shoppen, omringd door stylistes. Dergelijke winkelcentra zijn een groot succes in andere landen en komen nu dus naar regio Den Haag.

Zelfs als webshop moet je je onderscheiden. Coolblue heeft het online shoppen daarom tot een kunst verheven. Zo is hun missie om elke klant een glimlach te ontlokken. Hun medewerkers zijn daarom pakketknuffelaars, en elk pakketje dat je van Coolblue thuiskrijgt heeft daarom iets unieks. Zo staat er bijvoorbeeld op hoe je het pakketje kunt vouwen tot een bootje of er staat een uitspraak op die je laat lachen. Net even anders dan de webshops waar je hetzelfde bestelt.

En datzelfde zou ook moeten gelden voor de winkels in Den Haag, die meer concepten zouden moeten worden. Middelmaat voldoet niet meer. Op dit moment is Den Haag weer genomineerd voor de beste winkelstad van Nederland, een titel die ze al eerder behaalden. Toch zijn er nog steeds winkeltjes waar geen hond meer naar binnen gaat.

Zorg voor een identiteit, en investeer daarin. Vorm een collectief of bepaal met een winkeliersverenging een identiteit. Laat winkelen weer de beleving worden waar de consument de deur voor uit wil. Wil iemand graag online bestellen? Dan gaat hij naar de Haagse digitale winkelstraat. Wil hij beleving en shoppen in historische panden en na afloop een terrasje? Dan gaat hij naar de Haagse binnenstad. Zo blijft de stad levendig. De gemeente Den Haag is gelukkig al aardig op weg met digitale stad. Want zeg nou zelf: Den Haag is en blijft toch een heerlijke stad?

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Studentenstad Den Haag verkennen op een fiets van nul euro

Ik kijk mijn ogen uit. Met wat voor een blitse fiets komt mijn zoon nu weer aan rijden? Er zit een groot reclamebord in verwerkt dat wel, maar wel een stoer rijwiel waarmee je gezien wilt worden. ‘Dit is een studentenfiets’, legt mijn zoon uit. ‘Het concept is helemaal nieuw. Ik heb me erop ingeschreven via de website, en vanaf nu mag ik erop rijden. Voor nul euro. Cool hè? En moet je kijken’, gaat hij verder. ‘Ik zet hem op slot met een app op mijn telefoon, mijn stuur kan 360 graden draaien, en de banden kunnen niet lek. En als ik panne heb, dan komen ze me waar dan ook te hulp.’ Ik sta versteld. Wat een fantastische innovatie.

Als ik me er verder in verdiep, lees ik dat het gaat om een technische startup met een beperkt aantal fietsen in de grote steden, waar een enorme run op is. Wie het eerst komt wie het eerst maalt, is het dan ook. En ook sponsors melden zich massaal aan. Ze willen allemaal op de rijdende outdoor reclame, die volgens de website 107 procent impact heeft ten opzichte van 54 procent bij statische billboards. Ik heb zo’n gevoel dat we hier niet bij moeten achterblijven.

Den Haag is sinds een paar jaar namelijk bezig een serieuze studentenstad te worden. Naast de Hotelschool, de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan heeft Den Haag inmiddels ook een universiteit in haar poorten. Het gaat om de Haagse campus van de Universiteit Leiden, waar zes van de zeven faculteiten hun dependance hebben. En niet zomaar een. Als je over de Turfmarkt loopt, weet je niet wat je ziet. De Haagse Campus zit in prachtige panden, waar je als student maar wat graag je studietijd doorbrengt, lijkt me.

Zo’n universiteit geeft een enorme impuls aan de stad. Er komen docenten en professoren naar Den Haag, er is behoefte aan huisvesting, er ontstaan connecties met het bedrijfsleven en het creëert mooie startups. Kortom, echt een verrijking. Maar liefst 3500 studenten volgen hier studierichtingen als internationaal recht en bestuurskunde.  Den Haag is the place to be!

En dat willen we die studenten laten zien tijdens the Hague Orientation Programma (HOP), de introductieweek van de Universiteit. In onze Rabo stand op het Malieveld tonen we wat er allemaal te beleven is in het Haagse. Den Haag is namelijk met recht een hippe stad. Kijk maar naar het aanbod van kunst en cultuur in de stad en alle activiteiten die er te doen zijn op Scheveningen. Want Den Haag is een stad aan zee. Je kunt in je vrije tijd naar een beachclub, surflessen krijgen, buitensporten op het strand en zelfs met je voeten in het zand tentamens voorbereiden. Na het genieten van de ondergaande zon fiets je met je gesponsorde fiets weer terug naar je studentenkamer. En in de weken rond de introductieweek kan het zijn dat er Rabobank op die fiets staat. Want daar doen wij natuurlijk aan mee.

Een goed nieuw studiejaar toegewenst,

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Snel en eenvoudig digitaal boekhouden voor ZZP’er

‘Boekhouden vind ik lastig. Ik ben ZZP’er geworden omdat ik graag doe waar ik goed ik ben. Maar het bijhouden van mijn financiële administratie is niet mijn hobby.’

Dat krijg ik nogal eens terug van ondernemers. Veel van hen runnen hun bedrijf met veel passie en zijn hartstikke goed in hun vak. Maar boekhouden is voor hen echt een sluitpost, en dat blijkt ook wel uit de cijfers. De meeste ondernemers die uiteindelijk failliet gaan, hadden hun financiën niet op orde. En dat is gewoon doodzonde, want elke ondernemer - hoe klein of hoe groot ook – is nu eenmaal belastingplichtig. Voor het werk dat je verricht ontvang je inkomsten, maar je hebt ook kosten. En onderaan de streep moet er meer binnenkomen dan dat er uitgaat. En dit moet inzichtelijk zijn.

Want een uurtarief van bijvoorbeeld 65 euro klinkt misschien heel interessant op de korte termijn, maar wat blijft er effectief over als alle kosten eraf zijn? Als al je afdrachten zijn betaald, je pensioengeld is gereserveerd en je arbeidsongeschiktheid geregeld is? Is die 65 euro dan nog wel zo’n royaal bedrag? Dat de meeste ZZP’ers geen voorliefde hebben voor cijfers, blijkt ook wel uit de rapportages die wij binnenkrijgen. Jaarrekeningen en verlies- en winstrekeningen die niet kloppen, liquiditeitsrapportages met fouten. Natuurlijk kun je dat uitbesteden, maar alles wat je zelf kunt doen, scheelt natuurlijk weer geld.

Als ondernemer wil je snel en makkelijk inzicht hebben in wat je winst en je marges zijn, en welke prijzen je moet rekenen. Ik denk dat Tellow daar aardig bij helpt. Deze digitale boekhoudtool maakt een connectie met je bankpakket, waardoor alles wat er bij je bank binnenkomt of eruit gaat, zich vertaalt in het boekhoudprogramma. Zo wordt je boekhouding meteen bijgewerkt. Bovendien kun je digitaal bonnen inscannen, en facturen en offertes sturen. Verder kun je rapportages maken, waaronder voor je Btw-aangifte, maar ook om te zien waar jouw bedrijf op dit moment staat en wat je zou kunnen verbeteren.

Deze vorm van boekhouden is modern, makkelijk en foutloos. Het kost je weinig extra tijd als ondernemer en bovendien bespaart het je ook kosten. Want wat je zelf snel kunt uploaden, hoeft een boekhouder niet voor je te doen. En omdat het digitaal is, kun je het ook niet kwijtraken. Wij hopen dat onze ondernemers hiermee geholpen zijn, zodat er minder administratieve frustratie ontstaat. Als bank hebben wij uiteindelijk ook minder zorgen als de financiën van onze klanten op orde zijn. Wil je dan een krediet of hypotheek aanvragen? De rapportages uit Tellow voldoen geheel aan onze vragen. En daar wordt iedereen blij van.

Want ZZP’ers zijn harde werkers, mensen die elke dag keihard hun best doen. En hoe leuk is het dan als zo’n ondernemer zijn financiële administratie kan doen met alleen zijn laptop en telefoon, in plaats van met een hele schoenendoos vol met bonnen? Veel boekhoudplezier!

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Druk om te slagen steeds groter

Het was echt even nagelbijten deze maand. Voor mijn vrouw en mij, maar vooral voor onze dochter. Met haar vwo-examen was het ‘erop of eronder’. Voorafgaand aan haar examen had ze haar uiterste best gedaan, maar zou dit ook worden beloond?

Het lijkt ook wel of de druk om te slagen steeds groter wordt. Het middelbare schoolexamen is natuurlijk een mijlpaal in iemands leven, maar de hype rond ‘geslaagd zijn’ heeft enorme proporties aangenomen. Social media spelen daar onmiskenbaar een belangrijke rol in. Ik sta er soms versteld van hoe bewust de jongeren van tegenwoordig zich zijn van hun uitstraling. Ze posten foto’s op Facebook en Instagram waar ze op hun best op staan, al dan niet digitaal bijgewerkt. Om geen gezichtsverlies te lijden, mag een ‘geslaagd’ foto met een vlag daar natuurlijk niet in ontbreken.

Om eerlijk te zijn doen wij als bank ook aan de hype mee. Voor het derde jaar op rij zijn we met de campagne #HoeraGeslaagd in de regio langs de deuren gegaan om geslaagden in het zonnetje te zetten. De gezichten van de jongens en meisjes die de deur open doen zijn echt goud waard. Het is bijzonder om aan te mogen sluiten bij een ‘life-event’ zoals het afronden van de middelbare schoolperiode. Een startpunt voor je loopbaan, iets wat in deze tijd steeds crucialer wordt. Want met een goede opleiding kun je je onderscheiden, en uiteindelijk een goede baan bemachtigen. Of je nou denker bent of doener. Het belangrijkste is dat je je talenten exploreert en benut. Daar word je niet alleen zelf beter van, maar de maatschappij uiteindelijk ook.

Die laatste tienerjaren markeren een fase in je leven waarin je ineens heel belangrijke keuzes moet gaan maken. Voor een studie, een stad, een studentenvereniging, maar ook voor een bank. Banken zijn alleen van nature niet hip. Om meer bij de beleving van de studenten aan te sluiten, krijgen ze bij ons extra voordelen de zogenoemde StudentenSpecials. Ook sturen we speciale alerts bij laag saldo of grote overschrijvingen. Daarnaast sponsoren we studentenverenigingen, verzorgen gastcolleges, faciliteren stageplaatsen, zijn aanwezig op introductieweken zoals het HOP, enzovoorts.

Als ouder moet je het vanaf dat moment ook meer en meer gaan loslaten. En dat kan lastig zijn, dat ondervind ik ook. Voordat we het verlossende telefoontje op 14 juni kregen, ging mijn dochter nog even met elf vriendinnen naar Mallorca. Ik weet eigenlijk niet wat spannender was; of ze zou slagen of dat ze voor het eerst met al die meiden naar Spanje ging. Gelukkig is ze veilig terug, én uiteindelijk met vlag en wimpel geslaagd. Wat wil een trotse vader nog meer?!

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Vertrouwd investeren met het gloednieuwe Rabo & Co

‘Ik heb wat geld over wat ik graag wil investeren, als je iets hoort … ‘. Die opmerking krijg ik nog wel eens van vermogende klanten. Ze willen graag vertrouwd investeren, in een betrouwbare onderneming met een gedegen plan en een goed vooruitzicht. En omdat wij in contact staan met zowel ondernemers als investeerders, zien ze ons vaak als een vertrouwde matchmaker. Die ‘match’ vindt toch echter maar zelden op die manier plaats.

In Amerika is het financieren van initiatieven door private partijen al jaren de gewoonste zaak van de wereld. Hier in Nederland is die trend eigenlijk recent pas overgewaaid, en crowdfunding is daarbij een van de mogelijkheden. En waarom ook niet? De rentestand is op dit moment laag, waardoor sparen niet altijd het gewenste rendement oplevert.

Mede daarom zijn wij vorig jaar gestart met een bijzondere test waarbij wij als de bank samen met vermogende klanten met minimaal 1 miljoen vrij belegbaar vermogen, geld kunnen investeren in mkb-bedrijven met ambitieuze groeiplannen. Het is een vorm van crowdfunding, maar dan meer gecontroleerd. Daarbij is de minimale inschrijving op één lening € 100.000,- en treden wij niet alleen op als intermediair, maar financieren altijd minimaal 51% van het totaalbedrag Daarmee dragen we gezamenlijk een financiële verantwoordelijkheid. Met Rabo&Co verbreden we voor onze zakelijke klanten het bestaande aanbod van financieren. En onze vermogende klanten bieden we een nieuwe investeringsmogelijkheid.

Dudok hoorde ten tijde van de testfase over Rabo&Co. Deze bekende horecazaak, vermaard om zijn heerlijke appeltaart, wilde verder uitbreiden en deze manier van financieren sprak hen aan. Voordat we met hen in zee gingen, onderwierpen wij Dudok aan een stevig onderzoek. Wat is de propositie, wat is de huidige winst- en verliesrekening en wat zijn de prognoses? Die optelsom was zo positief dat wij Dudok aanmerkten als een interessante partner om in te investeren, dus stapten wij in, net als een particuliere investeerder.

De test werd een succes, en begin mei is het platform Rabo&Co gelanceerd. Hier brengen we partijen samen die geld nodig- of geld over hebben. Voor onze vermogende klanten is het een nieuwe manier om vertrouwd te investeren. Voor mkb-ondernemingen betekent Rabo&Co een extra mogelijkheid om aan een financiering te komen. Mits er geen bezwaar is dat cijfers openbaar worden gemaakt, en er geen bezwaar is om de technische analyse van de bank te ondergaan.

Omdat we deze vorm zo toegankelijk mogelijk willen maken, is er een online platform ontwikkeld dat 24 uur per dag te raadplegen is. Via online bankieren is op het platform te zien welke bedrijven op zoek zijn naar kapitaal, waar ze in geloven en wat de cijfers en prognoses zijn.

Klanten die bij Rabo&Co een deel van de financiering op zich nemen, genieten dezelfde voordelen als de bank, maar ook dezelfde risico’s. Samen uit, samen thuis is ons motto. Deze vorm van financieren is uniek in Nederland en past bij onze coöperatieve rechtsvorm en onze ontstaansgeschiedenis. En hoe gaaf is het om te weten dat je bijvoorbeeld Dudok een stukje meegefinancierd hebt? Dan smaakt je appeltaart meteen extra lekker en wellicht smaakt het zelfs naar meer …

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Vastgoed financieren nieuwe loot aan de Rabostam

Vastgoed financieren in de regio Den Haag? Dan was FGH tot voor kort je partner, dat wist iedereen. Dit label van de Rabobank, dat in het knusse historische pandje aan de Haagse Nieuwe Uitleg zat, had alles in huis voor een gedegen financiering van vastgoedobjecten. Hun nieuwjaarsreceptie was wijd en zijd bekend binnen de vastgoedwereld. Alle kopstukken kwamen hier bijeen. Opeengepakt in de kleine ruimtes, kon je je nauwelijks verroeren, maar dat hinderde niet. Dit was the place to be voor makelaars en andere betrokkenen uit het vastgoed. Sinds deze maand is dit “zusje” van de Rabobank geïntegreerd in de Rabobank zelf. Het zit nu letterlijk onder ons eigen dak. En daarmee staat ons loket voor vastgoedfinanciering open.

Voor het financieren van vastgoed hoefde je de afgelopen jaren niet bij algemene banken aan te kloppen. Veroorzaakt door de bubble die door de economische crisis volledig uiteenspatte. Het bekendste voorbeeld daarvan was de huizenmarkt, maar ook kantoorpanden en andere vastgoedobjecten, ze werden door het lage consumentenvertrouwen niet of nauwelijks meer verkocht.

Inmiddels is gelukkig het tij gekeerd. De vastgoedmarkt trekt weer aan, althans in bepaalde gebieden van Nederland, zoals in onze regio Den Haag. De vernieuwde Rabo organisatie op het gebied van vastgoed helpt ons de nieuwe kansen te adresseren. Waar FGH al jarenlang een belangrijk label en kennispartner van Rabobank was, is het nu een volwaardig onderdeel van ons geworden. De expertise die FGH had gaat over naar de Rabobank als belangrijke nieuwe loot aan de stam. Zakelijke klanten kunnen daardoor niet meer alleen bij ons terecht voor hun eigen kredieten, verzekeringen en beleggingen, maar ook voor het financieren van hun vastgoed. We bieden daarmee een totaalpakket en alles onder één dak.

De integratie van FGH is onderdeel van de merkenpositionering die binnen de bank plaatsvindt. Wij willen onze klant duidelijk laten zien waar hij of zij bij ons voor terecht kan. Niet met allemaal verschillende labels waarmee we samenwerken, maar gewoon met de kennis, kunde en expertise die we zelf in huis hebben. En daarmee gaan terug naar onze kern. We investeren in datgene waar we goed in zijn.

De klantenportefeuille van FGH gaat één op één over naar de Rabobank, en zij krijgen dezelfde ‘9+’- klantbeleving die wij al onze klanten willen geven. Niet alleen de kennis van FGH gaat mee naar Rabobank, maar ook verschillende vastgoedspecialisten. Bekende gezichten dus voor FGH-klanten. En door de samenwerking met Rabo Real Estate in Utrecht blijft de actuele vastgoedkennis geladen. Hier wordt onder meer research gedaan over alle ontwikkelingen binnen de vastgoedwereld.

Ook de nieuwjaarsreceptie blijft gewoon bestaan, alleen is die – net als vorig jaar al - in ons Rabobankpand aan de Bezuidenhoutseweg. Het wordt dus niet meer dringen, maar het blijft the place to be binnen de vastgoedwereld. Dus zet hem maar vast in je agenda: begin januari in hartje Den Haag. De mensen die elk jaar al kwamen, krijgen natuurlijk ook komend jaar een uitnodiging. Kom je voor het eerst? Ook dan ben je van harte welkom!

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Access to Capital day: buzzende marktplaats voor (cyber) security en high tech

Den Haag oogt misschien soms wat stijf en degelijk, maar schijnt bedriegt. Onze politieke hoofdstad is onmiskenbaar the place to be als het gaat om innovatie op het gebied van (cyber) security en high tech. Bedrijven van Hollandse bodem en zelfs van ver over de landgrenzen heen, komen naar onze stad om zich hier te vestigen. Deze snelgroeiende miljoenenbedrijven, met vaak briljante geesten, nemen een enorme bagage aan kennis en expertise mee. Een bron van werkgelegenheid die we in deze regio maar wat goed kunnen gebruiken.

Als Rabobank zijn we graag een van de partners. Ten eerste omdat de data van onze eigen bank natuurlijk uiterst veilig en secure moet zijn, maar ook omdat wij het vestigingsklimaat voor dit soort bedrijven in de stad willen verstevigen. En dat gaat prima samen met het relatief hoge opleidingsniveau dat Den Haag heeft, en de ruime mate van innovatie, zoals blijkt uit onze eigen Regioscan.

In samenwerking met The Hague Security Delta, een begrip binnen (cyber) security, en Innovation Quarter, stimuleren en financieren we initiatieven op het gebied van innovatie, high tech en (cyber) security. Zo zijn we woensdag 12 april aanstaande weer partner van de Access to Capital day, dé plek waar investeerders in aanraking komen met ambitieuze bedrijven die actief zijn op het gebied van high tech (systems) of (cyber) security en rondlopen met groeiplannen. De startups en de scale-ups, zoals we die in de financiële wereld noemen. Het is een kleinschalige marktplaats waar kopers en verkopers in kleine kring hun hoogwaardige waren aanbieden. Investeerders gaan daar naartoe om een veelbelovend businessplan of snelgroeiend bedrijf binnen de genoemde branches te financieren.
Ook de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Value Creation Capital en Holland Instrumentation sluiten dit jaar als partner aan.

In zekere zin is de Access to Capital day verre van uniek. Sterker nog, dit soort bijeenkomsten waar investor matches worden gemaakt, zijn meer en meer een trend. In de niche van security en innovatie echter, is dit dé plek waar je moet zijn. Het is een plaats waar samenwerkingsverbanden ontstaan, die ook een stevige spin off hebben voor de regio in termen van werkgelegenheid. Innovatie, het beveiligen van data en het ontwikkelen van kennis hierover, is iets wat we graag ondersteunen. Als partner, als financier en als regisseur van financierende partijen.

De bijeenkomst vindt plaats bij The Hague Security Delta en begint om 14:00 uur. Heb je een innovatief technologiebedrijf dat kapitaal zoekt? Geef je dan op als pitcher. Als investeerder is dit dé gelegenheid om veelbelovende early stage- en groeibedrijven op zoek naar kapitaal, te ontmoeten. Nog in de oriëntatiefase? Ook bezoekers zijn van harte welkom.

Heb je dus een stevig businessplan om je onderneming in de (cyber) security of high tech branche te kunnen laten groeien? Ben je investeerder of bezoeker? Kom dan naar de Access to Capital Day. Meer informatie en aanmelden via onderstaande link Wij zijn er in ieder geval bij! Wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen.

Meer informatie en aanmelden

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Voetbalclub Quick lichtend voorbeeld van sportsponsoring

Daar sta ik dan langs de lijn in mijn zakelijke outfit, terwijl jongeren fanatiek voorbij sprinten. Ik krijg spontaan zin om mee te trainen, maar dat is niet de reden waarvoor ik naar Nieuw Hanenburg ben gekomen.

Terwijl ik naar het veld kijk, denk ik aan de eerste jaren van deze club, die in 1896 het licht zag. Een groep jongens richt ’s avonds in een tramhuisje de Haagsche Voetbalvereeniging 'Quick' op. Als vrienden met eenzelfde passie en drive, namelijk met elkaar voetballen en plezier hebben. Door hun enorme ambitie groeit Quick binnen de kortste keren uit tot een voetbalclub van formaat. Als ik de bestuurskamer binnenloop om ons financiële commitment te verlengen, valt mijn oog op de lange rij portretten aan de muur. Allemaal bestuurders die de afgelopen decennia zich met veel betrokkenheid hebben ingezet om de vereniging te maken tot wat het nu is: een club met veel betekenis. Voor hun leden, maar ook voor de buurt.

Quick vervult met zijn clubgebouw ook een functie als Buurthuis van de Toekomst. Het is een ontmoetingsplaats voor omwonenden en leden, waar activiteiten en maaltijden worden aangeboden. Quick verbindt mensen, met sport en maatschappelijke betrokkenheid. En dat is precies waarom wij hoofdsponsor zijn van de voetbalschool. Door sponsoring willen we verenigingen steunen om hun sportieve en maatschappelijke rol te kunnen vervullen.

Ik geloof in de kracht en het belang van sportverenigingen. Ze stimuleren persoonlijke groei en een betere gezondheid. Ze zorgen voor rolmodellen voor de jeugd en meer samenhang in de maatschappij. Sportverenigingen drijven op de inzet van mensen die zich met hart en ziel, meestal als vrijwilliger, inzetten voor hun club. Zij zijn de uitblinkers die het verschil maken voor iedere sporter. Ook bij Quick zetten vele vrijwilligers zich in om de vereniging levend te houden. Ondanks haar goede prestaties voetbalt Quick niet meer in de Eredivisie. Daar koos de club in 1954 zelf voor, toen het betaalde voetbal werd ingesteld. Ik wist het niet, maar Quick heeft zelfs 4 keer de K.N.V.B. beker gewonnen. En de spelers van Quick blijven scoren. Daarom staan ze sinds kort op de lijst met topsportverenigingen in Den Haag en werden ze partner van ADO Den Haag in talentontwikkeling.

Zo, nu gauw afronden en ook even een sprintje trekken. Want dat enthousiasme werkt aanstekelijk.

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Nederlandse handelsgeest biedt wereldwijd kansen

Handelen zit Nederlanders in het bloed. Dat zien wij ook bij ondernemers die klant bij ons zijn. Maar liefst 40 procent van hen heeft de ambitie om internationaal zaken te doen. En waarom ook niet? Waarom zou je niet onderzoeken of er nog meer kansen zijn?

Zo startte Rabobank zelf ook jaren geleden met internationaal zaken doen. Als Nederlandse bank zijn we toen onze grenzen gaan verleggen naar andere delen van de wereld, vooral op het gebied van food en agri. Het oer-Hollandse 'koopmannen'-gedrag, zeg maar. Die handelsgeest heeft ervoor gezorgd dat de Rabobankgroep actief is in 120 landen verspreid over de hele wereld. In Europa, maar ook in Australië, China, Brazilië, Argentinië, Singapore en Indonesië. Wereldwijd werken er meer dan tienduizend Rabobankmedewerkers in het buitenland, die zich stuk voor stuk inzetten om Nederlandse bedrijven met internationale ambities te faciliteren.

Teleperformance is sinds kort één van deze klanten. Deze onderneming in 'uitbesteed klantencontact' vroeger ook wel ‘callcenter’ genoemd, heeft meer dan vierduizend medewerkers en vier vestigingen in Nederland en één in Suriname. Tot voor kort bankierden ze bij een andere bank, maar als je groeit moet je soms ook je grenzen op financieel gebied verkennen. Daarom hebben wij dit jaar, geheel in hun eigen stijl, een 'cold call' gedaan naar de Financieel Directeur van Teleperformance. We vroegen hem of we eens mochten kijken of we hun financiële stromen tegen lagere kosten konden realiseren. En dat bleek het geval.

Als onderneming ga je bij het wisselen van een bank natuurlijk niet over één nacht ijs. Het is niet iets wat iemand in zijn eentje regelt en bovendien moeten er nogal wat knoppen worden omgezet. Er moet dus wel iets substantieels tegenover staan. Bij Teleperformance was dit heel duidelijk het geval. Nadat we een voorstel hadden neergelegd in Zoetermeer zijn we met een team afgereisd naar Parijs, waar we de besluitvormer persoonlijk de hand hebben geschud. Dat persoonlijke karakter gaf de doorslag.

Sinds enkele weken is Rabobank nu huisbankier van Teleperformance. Naast een hogere winst, heeft deze marktleider nu ook meer gemak, omdat we een aantal financiële processen voor hen versimpelden. In het totale traject konden we hen maximaal ondersteunen. En daar zijn ze gelukkig heel blij mee.

Niet alleen gevestigde ondernemingen die reeds internationaal zaken doen kunnen wij helpen. Ook de ondernemers die internationaal gezien alleen nog in de verkennende fase zitten. In 20 verschillende landen hebben wij onze zogenoemde Dutch Desks, waar Nederlands sprekende accountmanagers werken die de weg weten in het betreffende land. Ze zijn bijvoorbeeld thuis in de infrastructuur, kennen de weg naar benodigde vergunningen en hebben een heel netwerk aan ondernemers en specialisten, waar ze je aan kunnen koppelen. Onmisbaar als je wilt gaan ex- of importeren.

Dus waarom zou je de sprong niet wagen? De handelsspirit zit al in je roots, en wij helpen je maximaal verder met onze kennis en ons netwerk. Een ondernemend nieuwjaar toegewenst, met nieuwe kansen, hier én over de grens!

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Banken moeten geen pokerspel spelen

Successtories van andere ondernemers, daar kan elke ambitieuze zelfstandige iets van leren. Van dat soort successen ben ik geregeld getuige. Zo ook twee weken terug bij Medisch Centrum Medicaya van Yusuf Baskaya. Wat een onderneming is dat geworden, en wat een bevlogen ondernemer is Yusuf. Als oprichter van twee florerende gezondheidcentra, waarvan de een in de Schilderswijk en de andere in Morgenstond, mag hij zich met recht een voorbeeld voor anderen noemen.

Yusuf komt van origine niet uit Den Haag. Als zoon van een gastarbeider groeide hij op in Tilburg, en studeerde later in Maastricht aan de universiteit waarna hij huisarts werd. Yusuf is een typisch voorbeeld van iemand die kansen ziet, en denkt vanuit mogelijkheden. Het feit dat hij oorspronkelijk een Turkse achtergrond heeft, heeft hij nooit gezien als een belemmering voor zijn carrière, maar eerder als een buitenkans. Toen hij ontdekte dat meer dan 50 procent van de inwoners van Den Haag niet van Nederlandse afkomst is, herkende hij dat als een interessante stad om in te gaan ondernemen.

En ondernemen kun je niet alleen. Yusuf weet dat het slim is om je te omringen met strategische partners, waar je van tijd tot tijd mee kunt sparren. Toen hij een doorstart wilde maken en zijn toenmalige financieringspartner het liet afweten, kwam hij op aanraden van iemand uit zijn netwerk bij de Rabobank terecht. Daar is hij nog steeds blij mee, want waar zijn weg tot een grotere onderneming eerst dood leek te lopen, kreeg die toch een vervolg.

'Banken moeten geen pokerspel spelen', blikt hij terug. 'Als je pokert dan ben je als tegenpartij heel erg op je hoede. Je gaat je gewiekst opstellen en laat je niet in je kaart kijken. De Rabobank ging echter naast me zitten en was heel transparant over de verwachtingen naar mij toe, en de mogelijkheden. Daardoor was ik dat ook, en hield ik geen informatie achter. En zo hebben we een relatie van vertrouwen opgebouwd.'

Bij onze Vrije Beroependesk dachten we met Yusuf mee. Waar stond hij nu, waar had hij behoefte aan, wat speelde er binnen zijn beroepsgroep en waarmee konden we hem het beste helpen. Ook kon hij hier met zijn vragen terecht. Het resultaat: twee florerende gezondheidscentra, met hoogwaardige medische kwaliteit binnen verschillende specialismen, waar de doelgroep zich thuis voelt. Het geheim? De combinatie van het feit dat Yusuf een steengoede arts is, én een zogenoemde nieuwe Nederlander. Want daardoor spreekt hij letterlijk en figuurlijk de taal van de doelgroep. Het is zijn onderscheidend vermogen geworden. En dat is de kunst, om van je uniciteit je business model te maken.

Ben je ook medicus, advocaat, accountant of notaris? En wil je dat we je helpen met financiering of vermogensadvies? Wij denken graag mee in het realiseren van je doelen en ambities. Neem vrijblijvend contact op met onze Vrije Beroependesk, of kom eens langs. Wie weet kunnen we samen van jouw bedrijf de volgende successtory maken.

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Haagse kwartiertjes over ‘Bankieren in de Toekomst’ op 31 oktober

Welke brandende vraag heb jij over ‘Bankieren in de Toekomst’? Dat vroegen we onlangs aan onze klanten, die daar uitgebreid op ingingen. Over die uitkomsten praten we op 31 oktober verder in het Kyocerastadion tijdens de feestelijke opening van de Week van de Coöperatie. In een programma waarin bekende Nederlanders een actieve rol hebben, zoeken we de dialoog met onze klanten op. Soms zelfs op het scherpst van de snede. En zijn wij als bank razend benieuwd naar de uitkomsten.

Het financiële speelveld is wereldwijd flink in beweging. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op en hebben ook hun impact dichtbij huis. Rabobank Regio Den Haag gaat daarin mee, maar wil tegelijkertijd een lokale betrokken bank blijven, die dichtbij haar klanten staat. Een bank die weet wat er leeft en welke behoeftes haar klanten hebben. En die investeert in Den Haag en de regio, met het sponsoren van het verenigingsleven en maatschappelijke projecten bijvoorbeeld. Maar hoe blijf je als bank betrokken als klanten nog nauwelijks bankkantoren bezoeken en er daardoor ook steeds minder kantoren zijn?

Is er eigenlijk nog wel een toekomst voor de coöperatie die een deel van zijn dividend terug de maatschappij in laat vloeien? En is dat voor mensen een aanleiding om bewust te kiezen voor de Rabobank? Allemaal vragen waar wij als bank voor gesteld worden. In het Kyocerastadion proberen we daar een antwoord op te krijgen. Best spannend eigenlijk, want de uitkomsten zeggen veel over onze huidige én toekomstige koers. Ik kijk enorm naar deze avond uit, want ik laat me graag inspireren door de ambities en wensen van onze klanten.

De avond belooft een aaneenschakeling te worden van zogenaamde Haagse kwartiertjes. Yuri van Geest van de Singularity University en trendwatcher Lieke Lamb gaan in op het bankieren van de toekomst. Net zoals cabaretier Sjaak Bral en theatermaker Ali B. die ook rondlopen over de tribunes om meningen van onze klanten te ontlokken over dit onderwerp. Radio- en televisiepresentator Roelof Hemmen, begeleidt de gesprekken.

Ja, ik heb er zin in. Hopelijk gaat iedereen daarna huiswaarts, met meer inzicht in de financiële ontwikkelingen en in onze bank. Stiekem hoop ik dat Sjaak Bral en Ali B. ook iets van hun nieuwe theaterprogramma's laten zien. Maar of ze op onze uitnodiging daartoe ingaan, blijft voor mij ook een verrassing. Hopelijk tot de 31e!

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Rabobank voor oer-Hollands private banking

We lopen er niet mee te koop. We schreeuwen het niet van de daken. En we kloppen ons er ook niet mee op de borst. Toch is Rabobank een van de grootste spelers van het land op het gebied van private banking. En dat weet lang niet iedereen.

Rabobank heeft altijd een degelijke uitstraling gehad. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En dat komt in al onze diensten terug. Van vermogensbeheer, verzekeringen tot aan high level private banking. Onze klanten voelen zich thuis bij deze filosofie. Zij zien dat wij de winst die we maken, gebruiken om gezond te blijven. Dat we investeren in de maatschappij en onze bank. In innovatieve producten en diensten waarmee wij hen nog beter van dienst kunnen zijn.

Private banking is een aparte tak van sport. Het is bij uitstek peoples business. Klanten vertrouwen je hun vaak zuurverdiende vermogen toe. Daar wil je met iemand over sparren die je kent en die je vertrouwt. Iemand met wie je een klik hebt en die je rechtstreeks kunt bellen. Het onderscheidend vermogen zit hem dan ook in degene die tegenover je zit. Zoiets als een hypotheekgesprek voer je zelden. Dat is bovendien vaak in een week klaar en dan ben je er de komende tien jaar weer vanaf. Vermogensmanagement onderhoud je soms per dag of per week. Het is een intensieve relatie, die goed moet zitten.

Rabobank heeft een bewuste keuze gemaakt om van vermogensmanagement geen apart label te maken. Daardoor lijkt het misschien alsof we ons daar niet mee kunnen onderscheiden. Maar niets is minder waar. Private banking bij de Rabobank is private banking op topniveau. We behalen mooie rendementen, maar doen het met een Rabo-degelijkheid. Top dienstverlening met een nuchtere uitstraling.

Nederland heeft nogal wat ondernemers die groot zijn geworden door hard te werken. Die houden niet van poespas en waarderen onze nuchterheid als oer-Hollandse bank. Dat zien wij ook wel in. Wij zijn trots op onze roots en zetten de klant nog meer centraal. Daar past ons vernieuwde, multifunctionele kantoor aan de Bezuidenhoutseweg heel goed bij.

‘Jullie hebben altijd van die sympathieke medewerkers’, hoor ik vaak terug van private banking klanten. ‘Die kan ik overal over bellen.’ En dat is precies wat we willen. Maatwerk, en een intensieve relatie met mensen die typisch Rabo zijn: nuchter en oplossingsgericht. En daar zijn we trots op. Ik zou het leuk vinden u persoonlijk een keer op ons vernieuwde kantoor te mogen begroeten.

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Crowdfunding maakt banklening overbodig

Het financieringlandschap is de laatste jaren drastisch veranderd. Dat bewijst Cartouche wel. Waren de ogen in het verleden vooral gericht op de banken, nu kun je ook op andere manieren aan geld komen. Crowdfunding is daarin een succesvolle variant. Cartouche regelde zijn crowdfunding zelf i.s.m. de Business Club, maar de Rabobank kan hierin als financieel regisseur ook adviseren. En dat is in sommige gevallen nodig.

Want waar successen worden geboekt, is ook een wildgroei aan allerlei aanbieders. Wij vinden dat we dat voor onze klanten in goede banen moeten leiden. Wij willen adviseren met wie zij wel en niet in zee moeten gaan. Om dat te faciliteren zijn we onlangs een overeenkomst aangegaan met 2 grote crowdfundingsplatformen, Collin Crowdfund and Oneplanetcrowd. Crowdfunding kan dan als financieringsmogelijkheid een aanvulling op een lening van de bank zijn, en biedt voor veel partijen een oplossing.

Hoewel we hier in Nederland misschien nog een beetje koudwatervrees hebben voor deze vorm van financieren, is het in Amerika al jaren gemeengoed. Daar zijn veel meer partijen, vormen en voorbeelden beschikbaar. Soms is dat daar ook echt uit nood geboren. Zo zijn er op het platteland veel communities, waar mensen letterlijk op elkaar zijn aangewezen. Daar is geen verzorgende overheid, daar moet je het met elkaar oplossen. Crowdfunden is voor hen een steengoed middel.

In Nederland zijn we nog niet zover, maar crowdfunding groeit. Bovendien trekken onze gemeentelijke overheden zich steeds vaker terug, waardoor er minder subsidies beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld verenigingen. Als je dan dus een sporthal wilt bouwen, moet je het helemaal zelf regelen. En daar kunnen wij als bank een rol in spelen.

Natuurlijk kan niet iedereen op zo'n doorslaand succes rekenen als dat van Cartouche. Zij hebben als vereniging een heel sterke en betrokken achterban, en bieden hun investeerders meer dan marktconform rendement. Toch is voor sympathieke ideeën met dito rendement al gauw veel belangstelling. De rente is op dit moment zo laag dat het aantrekkelijk lijkt om je geld in dit soort initiatieven te steken. Mits je je realiseert dat het een zeker risico met zich meebrengt. Het moet dus een beperkt deel van je vermogen zijn, en het is extra leuk als het om je eigen vereniging gaat, of voor iets in je directe omgeving.

Zakelijke vormen van crowdfunding beginnen meestal kouder. Dan ga je met de crowdfundingplatforms aan de slag om uit zoeken of er een goeie businesscase is, waarna er financiële doorrekeningen komen. Maar ook die initiatieven boeren goed. Zo zie je maar.

Wij geloven dat er altijd een rol voor banken blijft, onder meer door onze zeer diverse dienstverlening. En als financieel regisseur maken we ondernemers wegwijs. En daar is steeds meer behoefte aan.

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Beleef Olympische Spelen zelf op Scheveningse strand

Sommige evenementen op Scheveningen moet je eigenlijk met blokletters in je agenda zetten. Als ondernemer, maar zeker ook als bewoner. Olympic Experience is daar een van. Als je van sporten houdt, en je bent van 6 t/m 21 augustus thuis, dan is het strand bij het Noorderhavenhoofd the place to be. 

Ik weet nog goed dat Voetbal International (VI) Scheveningen in de ban hield. Elke middag en avond een uitzending over het WK 2010 vanuit het Kurhaus, met bekende presentatoren en gasten. Hoewel het eigenlijke WK op dat moment in Zuid-Afrika plaatsvond, creëerde VI een ware buzz in Scheveningen. Toeschouwers combineerden de uitzendingen met een dagje in de omgeving, gingen massaal winkelen, lekker eten en daarna naar de Crazy Pianos.

De Olympic Experience zou dit succes zo maar eens kunnen evenaren. Terwijl het ware spektakel in het Braziliaanse Rio de Janeiro is, kun je het hier op het Scheveningse strand echt meebeleven. Overdag door daadwerkelijk mee te sporten met verrassende sportclinics, en 's avonds door live op grote schermen in het Scheveningse Olympic dorp mee te kijken met het NL Team in Rio. Met oud-Olympiërs, topsporters en -coaches die ook op Scheveningen meekijken. Het wordt echt feest, en is nog betaalbaar ook. Gewoon heel sympathiek.

Olympic Experience wordt een event dat het hele gebied met elkaar verbindt. Wij hebben dat als partner van NOC*NSF ook echt bedongen. De landelijke catering werkt samen met Scheveningse en Haagse partijen en ondernemers. En de vis die verkocht wordt, heeft overduidelijk een link met Scheveningen. Ook wordt er aandacht besteed aan gezonde voeding, door middel van lezingen en workshops.

Olympic Experience brengt de Olympische Spelen heel dichtbij voor mensen die anders misschien nooit de Spelen zullen meemaken. Elke dag zie bovendien op landelijke televisie jouw eigen woonomgeving. En er komen mooie afsluitende feesten met dj's, waar je kunt buurten en elkaar kunt ontmoeten. 

Wat dat betreft doet NOC*NSF er alles aan om dichtbij te halen wat veraf is. Zij geloven dat topsport alleen mogelijk is, als de drempel voor iedereen laag is. Daarom kun je tijdens de Olympic Experience ook zoveel sporten uitproberen. Dat werkt gewoon aanstekelijk. Na de overwinning van hockeyvrouwen op WK 98 is hockey gegroeid met 250.000 leden. Dat is giga. Iets vergelijkbaars zie je ook bij dansprogramma's en zangprogramma's op tv. Ineens wil iedereen dansen, of zangles.

En ik spreek uit ervaring. Ik kom zelf uit een klein dorp in Groningen, waar we aan handbal deden, voetbal, en gym. Hockey kenden we daar niet echt. Nu ik in deze stad woon, denk ik: 'goh wat een leuke sport eigenlijk, misschien past dat wel bij mij'. Dat had ik anders nooit ontdekt.

Wij als Rabobank hadden voor de Olympic Experience ook speciale finalekaarten voor relaties te geef. En die gaan nu eens niet exclusief naar onze grote klanten, maar naar vrijwilligers van de verenigingen die we sponsoren. Zo kunnen die clubs bijvoorbeeld de jongeren die in de zaal lopen te fluiten, of training geven aan kleintjes, een extraatje geven. En wij ook. Tenslotte zijn de jonge vrijwilligers wel bestuurders van de toekomst.

Laat die zinderende sportieve zomer op Scheveningen er nu maar komen. Ik heb er zin in! 

Ellen Bekkering
Rayondirecteur Den Haag- Scheveningen
Rabobank Regio Den Haag

Waarde toevoegen aan verenigingen

Verenigingen en hun leden vormen het cement van de samenleving, en worden iedere dag belangrijker. Het zijn ontmoetingsplekken waar de maatschappij in het klein bij elkaar komt. Georganiseerd, familiair en met oog voor elkaar. Plaatsen waar je intensiever spreekt met mensen die een andere achtergrond hebben dan jijzelf, en waar je naar elkaar omziet. Daar voelen wij ons als Rabobank sterk mee verbonden.

De Haagsche Hockeyvereniging hdm is zo'n plek. Over het wel of niet verlengen van onze partnerovereenkomst hoefden we dan ook niet lang na te denken. Niet elke club is hetzelfde, maar hdm is een typisch voorbeeld van hoe je een vereniging op een mooie manier kunt invullen. Zo is hdm bijvoorbeeld professioneel georganiseerd en speelt de club zowel op topniveau als in de breedtesport. Ook lopen er betrokken mensen rond. Dat alles zorgt voor een bruisende plek, waar je je als lid graag aan wilt committeren. En waar je vervolgens met plezier je doordeweekse avonden en weekenden doorbrengt.

Minstens zo belangrijk is dat hdm zijn succes niet alleen voor zichzelf en zijn leden houdt, maar ook maatschappelijk actief is. En dat spreekt ons als bank aan. Dat blijkt ook uit de sport- en speldag voor verstandelijk beperkte kinderen, die zij al 30 jaar organiseert. De vereniging maakt op die manier sport laagdrempelig en toegankelijk. De hdm Youth Academy geeft jongeren de kans enkele weken actief te zijn in een ontwikkelingsland, waar ze hun handen uit de mouwen mogen steken. Met reparaties, bouwen, schilderen of lesgeven. Geen overbodige luxe voor veel beschermd opgevoede kinderen uit de Randstad.

Een vereniging is ook een uitermate goede plek voor het uitwisselen van expertise. Dat geldt zeker ook voor ons als bank. Want ook al gaat het in deze community in eerste instantie vooral over hockey, ouders en jeugd hebben in het dagelijkse leven andere uitdagingen. Zoals rond financiën bijvoorbeeld. Wij kunnen daarin meedenken, gericht adviseren en helpen met een planning richting de toekomst. En dat maakt het leven soms net even makkelijker.

Daarom geven we op hdm lessen financiële educatie. Voor jongeren, over hoe ze onder meer verantwoord om kunnen gaan met zakgeld, bijverdiensten en financiële apps. En voor ouders, over hoe ze met hun eigen financiën, leningen, beleggingen en geld voor studies omgaan. Want als je je kinderen wilt laten studeren, moet je nu beginnen. Tegelijkertijd helpen we de vereniging zelf met haar financiële uitdagingen. Een vorm van community banking, die de club meerwaarde geeft.

Hdm is natuurlijk niet de enige vereniging waar we dit doen. Ook bij verschillende andere clubs die we sponsoren delen we onze expertise. Zo zorgen we dat de verenigingen verder gestalte krijgen, en dat gezinnen daar met plezier kunnen sporten. Met oog voor elkaar en hun omgeving. Wij hopen daar als bank een flink aantal stenen aan bij te kunnen dragen.

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Goed ondernemingsplan? Dan is er geld genoeg.

Ondernemers krijgen bij banken nul op request. Dat horen we nogal eens. Of het waar is? Zeker niet. Kom jij met een goed doordacht plan of idee, dan is er zelfs geld genoeg. Afkomstig van verschillende partijen, zoals de bank, via crowdfunding of via investeerders. Een zogenoemde stapel- of pizzafinanciering. Overal kun je wat krijgen, en wij wijzen daarin de weg als financieel regisseur.

Ondernemen is hip. Dat merken we nu de vaste dienstverbanden afnemen. Veel jonge mensen, die niet bij grote concerns willen werken, starten een onderneming. Ambitieus en vol passie. In veel gevallen kun je echter niet zonder startkapitaal. En waar vind je dan een geldschieter in het landschap van financieringsaanbieders? En zou iemand jou als startende ondernemer dat bedrag wel willen lenen? Wie beveelt jou aan, en waarom? Daarin kunnen wij een rol vervullen. Als financierder, maar ook als gids.  Mits je een overtuigend plan overlegt natuurlijk.

Want een goed idee hebben is één, maar minstens zo belangrijk is dat je het kunt realiseren. En hoe. Je moet niet alleen sterk zijn in wat je doet, maar ook je financiën organiseren. Kun je dat niet zelf? Regel dan een goede accountant of boekhouder. Beschrijf in je plan meerdere scenario's. Een best case, maar ook een worst case scenario. Want ben je er op voorbereid als het tegenvalt? En hoe acteer je dan?

Is het plan nog niet rijp? Dan lichten wij je toe hoe je dat beter kunt maken, en wie je daarvoor kunt inschakelen. Biedt het plan kansen? Dan gaan we bellen, en regisseren. Niet een kil telefoontje vanuit een hoofdkantoor, maar een introductie met warme hand. Met Innovation Quarter bijvoorbeeld, met wie we nauw samenwerken voor het verstrekken van pizzafinancieringen. Met klanten van ons, die mogelijk een deel van hun eigen vermogen willen investeren. We kennen de mensen persoonlijk en slaan zo een brug tussen het idee en de middelen.

Tijdens onze Meet en Grow bijeenkomsten verbinden we zorgvuldig geselecteerde financierders aan ondernemers met een idee. Een ontmoeting waarin beide partijen gericht zaken kunnen doen.

Zo ontstond niet zo lang geleden ook het trampolinecentrum Trixs in Leidschendam, voortgekomen uit een idee van een stel vrienden. Een pizzafinanciering met eigen geld, Rabobankfinanciering en crowdfunding. Die laatste partij krijgt niet alleen rendement, maar ontvangt ook nog eens vrijkaarten. Een leuke bijkomstigheid.

Dus ook een goed idee voor een onderneming, en een doordacht plan? Gewoon de sprong wagen, en bij ons binnenstappen. De kans is groot dat we tot iets moois gaan komen.

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Museumlessen dichtbij

Met de bezem moeten we ze eruit vegen, vertelt museumdirecteur Benno Tempel me. Kinderen die de Wonderkamers van het Gemeentemuseum bezoeken. Ze blijven er tot sluitingstijd, struinend tussen een mengelmoes van de digitale wereld, en de tastbare. Ouders twitteren hulp roepend naar de buitenwereld: 'hoe krijg ik mijn kind hier weer uit?' De Wonderkamers in het Gemeentemuseum zijn zelfs zo'n ongekend succes, dat ze internationale prijzen wonnen. Een museum waar ze kunsteducatie zó serieus nemen, daar werken we graag mee samen.

Met een streek zwarte verf bezegel ik in het kinderatelier onze samenwerkingsovereenkomst. De penseelstreek zorgt ervoor dat kinderen van basisscholen in de randgemeenten van de regio, ook naar het Gemeentemuseum kunnen. En dat voelt goed.

Kunst moet voor iedereen toegankelijk zijn. En dat is volgens Benno Tempel broodnodig. Waar in Amerika kunst een vast onderdeel van het basisonderwijs is, is dat hier in Nederland nauwelijks gemeengoed. En dat terwijl wij een land van ondernemers zijn, waarvoor je spitsvondig moet zijn, en buiten de gebaande paden moet treden. Kunst is nooit cliché, het haalt je uit je comfortzone. Het daagt je uit tot het geven van een kritische mening, en inspireert je tot iets nieuws.

Zelf laat ik me ook geregeld inspireren door kunst. Het verrijkt me, net als muziek. Ik ga dan ook graag naar het museum. Het Gemeentemuseum is daarbij een van mijn favorieten. Of het nu door het typerende Berlage gebouw komt, de steeds wisselende tentoonstellingen, of de sfeervolle Tuinzaal. Feit is dat je je bij het Gemeentemuseum nooit hoeft af te vragen of er iets boeiends is. Dat is er namelijk altijd. Zeker voor kinderen.

Voor Haagse scholen verzorgt het Gemeentemuseum het busvervoer naar de museumlessen. Scholen in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en Rijswijk vallen buiten die regeling. Door deze nieuwe overeenkomst kunnen de 52 scholen in deze gemeenten één klas gratis naar het Gemeentemuseum laten gaan. Zo kunnen ook deze kinderen proeven aan een bijzondere wereld, die ze anders misschien niet zouden kennen. En die hen verrijkt op een manier, waar ze ook later nog profijt van hebben.

Met musea onderscheiden steden zich ook op de wereldkaart. Waar gaan mensen heen in New York? Naar het Guggenheim museum. En in Parijs? Naar het Louvre. En wat trekt je naar Den Haag? Het door Berlage ontworpen Gemeentemuseum, met toonaangevende kunst en de alom geprezen Wonderkamers.

Daar kunnen de kinderen van scholen uit de regio nu ook hun hart verliezen. Heen met de speciale Rabobank bus, en na de museumles terug naar school met een tas vol creatieve dingen én twee extra vrijkaarten. Mogelijk zelfs erin geveegd met de bezem.

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Goudstaven in de auto

Heeft u goudstaven bij zich? Het was de eerste vraag die een leerling op me afvuurde toen ik vorige week een les 'Bank voor de klas' gaf bij een basisschool in de regio. De les vond plaats in het kader van de Week van het Geld, waarbij we als bank een bijdrage leveren aan de financiële educatie van kinderen.

Goudstaven ..., ik lachte. Daar denken kinderen van 8, 9 en 10 jaar blijkbaar aan als ze het woord 'bank' horen. 'Ik heb ze in de auto gelaten', antwoordde ik de jongen, die daar genoegen mee nam. 'En stel nou dat de bank bestolen wordt', ging een ander verder, 'krijg ik dan mijn geld wel terug?' 'Ja dat is absoluut veilig', verzekerde ik hem. 'En is het moeilijk om bij een bank te gaan werken?' haakte een ander aan. 'Daar moet je nog veel voor leren ja', antwoordde ik. 'Blijf dus nog maar even op school'.

Veel was er in de klas niet veranderd in vergelijking met mijn tijd, alleen het digitale bord misschien. Wel had ik me van te voren afgevraagd of de leerlingen van nu wel goed konden rekenen, een basisvoorwaarde voor een goed financieel inzicht. Maar te merken aan de snelheid waarmee ze antwoord gaven, zat dat wel snor.

Iedereen was enorm geboeid door de onderwerpen geld en zakgeld. Blijkbaar zit dat er al jong in. De basis voor financieel bewustzijn, wordt uiteraard thuis gelegd. Door hun ouders die hen daarin vertrouwen kunnen geven.

Mijn vader was accountant en het was zijn vak om met debet en credit om te gaan. Hij leerde me dat ik nooit meer uit moest geven dan ik kreeg. Wilde ik meer? Dan moest ik gaan werken. Zo verdiende ik op mijn 16e extra geld met tomatenplukken en later met vakkenvullen. En daar ben ik die man nog altijd dankbaar voor.

Mijn vader heeft me financieel wijzer gemaakt. Zo kreeg ik vaak in de vakantie een vast bedrag. Dat mocht ik aan alles uitgeven, maar, op was op. Dat gaf me inzicht, en plantte een zaadje voor een goed financieel huishouden.

Geld is een belangrijk ruilmiddel. Dat realiseren we ons als Rabobank heel goed. En jong geleerd is oud gedaan. 2 op de 3 leerlingen hebben volgens het Nibud na zo'n gastles een groter financieel bewustzijn. En dat is wel nodig, aangezien de meerderheid van de jongeren voor zijn gevoel geen controle over geldzaken heeft. En maar liefst 1 op de 3 risicovol gedrag vertoont.

Misschien is onze bijdrage met 'Bank voor de klas' bescheiden, maar wel genoeg om enkele kinderen wat bij te brengen, zodat ze op latere leeftijd slimmer met hun geld omgaan. En wellicht denkt een van de leerlingen met een glimlach terug aan die bankdirecteur voor zijn klas, die helaas de goudstaven in de auto liet.

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Scheveningse Vis

Haagse menukaarten niet meer compleet zonder échte Scheveningse Vis

Ik gelóóf in Scheveningse Vis. In de vis met een eerlijk verhaal. En daarom moet hij op de menukaart. Net als de Zeeuwse mossel, en het Texels lam. Eerst in de Haagse regio, daarna landelijk en misschien zelfs wereldwijd.

Als ik tegenwoordig mijn spruiten koop, kijkt een levensgrote boer me vanaf de muur van de supermarkt aan. Daar staat hij, midden tussen de planten op de akker. Dat geeft wel een extra dimensie moet ik zeggen. En blijkbaar is dat wat nu we willen; met eigen ogen zién waar ons eten vandaan komt. Met verhaal en al.

We willen niet meer bedot worden met voedsel dat eigenlijk niet goed voor ons is, maar het liefst onvervalst en eerlijk eten. En vers gevangen vis is gewoon oergezond. Het wordt gevangen, gesorteerd en verspreid. Zonder kunstmatige toevoegingen en smaakversterkers. Direct uit de zee. Vers, wild en één brok puur natuur.

Scheveningse Vis doet ook recht aan het verleden van Scheveningen. Daar waar alles altijd draaide om vis. Zoals in de tijd van de bomschuiten, die toen nog op het strand landden. En later de loggers en kotters, toen de havens eenmaal waren aangelegd. De vrouwen die de kinderen bijna alleen grootbrachten en dikwijls tuurden over zee, met de vraag waar hun mannen waren. En eindelijk na binnenkomst van de schepen in bed kropen met een man die dóór en dóór naar vis rook. Maar dat was niet erg, want hij was thuis. En veilig.

En ja de tijden zijn veranderd. Toch blijft Scheveningen een vissersdorp in hart en nieren. Dat merkte ik al bij die eerste bijeenkomst die we vanuit de Rabobank Regio Den Haag organiseerden voor lokale ondernemers. Als bank besteden wij geld, kennis en netwerk aan innovaties die de voedselproductie duurzamer maken. Vanuit onze agrarische roots. Toen de vraag kwam met welk lokaal Haags thema ze zich verbonden voelden, riep iedereen eenstemmig: vis! En dan kan het niet anders, of die komt uit Scheveningen.

Maar wat is nou Scheveningse Vis? Of moet je dan spreken over Noordzeevis? Het zou de vis kunnen zijn die in Scheveningen aanlandt, wordt verwerkt en verhandeld. Hij zou moeten staan voor authenticiteit, passie en ambachtelijk werk. Maar ook smaak, kwaliteit en gezondheid. Van eigen bodem. Die we met gepaste trots verkopen.

En heeft de vissector zo'n initiatief nodig? Misschien nu nog niet, maar stilstand is achteruitgang. En innovatie is superbelangrijk. Dat zie ik dagelijks bij mijn klanten.

Het commitment dat ik vorige week in de Oude Rokerij ervoer in een bijeenkomst over Scheveningse Vis, met ketenpartners van zee tot op het bord, was hartverwarmend. Ik ben gewoon laaiend enthousiast. En trots dat wij als Rabobank Regio Den Haag aan de wieg mogen staan van misschien wel een historisch moment in de Neêrlandse geschiedenis. Dat na de Zeeuwse mossel, ook de Scheveningse Vis een plekje krijgt op de menukaart. In Nederland, en misschien wel daar buiten.

Maar dan moeten we klein beginnen, in de Haagse regio. Eerst die trots aanwakkeren en zorgen dat alle ondernemers van zee tot op het bord een graantje mee pikken.

Uiteindelijk moet een dagje Scheveningen niet meer compleet zijn zonder het eten van een authentiek Schevenings Visje. Dat is de ambitie. Of een Noordzeevis, als die naam beter is.

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Sparren over je ondernemingsplan in BINK36

Onze experts in het Ondernemerscafé van Bink 36. Een paar keer per week. Als flexplek.

Toen een accountmanager Bedrijven uit de bank dit opperde, hoefde ik niet lang na te denken. Doen! Niet meer als ondernemer telefonisch een afspraak maken, maar meteen binnenlopen. En met elkaar praten aan de keukentafel. Of in het trappenhuis. Of van mijn part de lift. Op een plek waar bijna 400 zelfstandigen zijn gehuisvest.

Dit lokale initiatief past precies in de nieuwe koers die we sinds 1 januari van dit jaar varen. We hebben kantoren gesloten, maar komen nu in Den Haag en omgeving naar onze klant toe. Letterlijk. Met een laptop, pop-up stores en ook met werkplekken. Daar is behoefte aan, dat hebben we gemerkt.

En dat is het grote voordeel van het zijn van een lokale bank. Wij kunnen die vraag invullen, ademen mee op wat de lokale omgeving vraagt. Met onze eigen lokale netwerken en kennis, die we daarvoor inzetten.

En er is vraag naar onze expertise. Om die te delen met zelfstandigen. Niet elk ondernemingsplan heeft kans van slagen en daarom willen we in dialoog met de ondernemer de kansen verkennen. Voor sommigen is een aanvraag via de computer genoeg, anderen willen sparren. Weten hoe het wel kan, en hoe ze aan die financiering kunnen komen. Zo komen zij ook in contact met ons uitgebreide netwerk en snijdt het mes aan twee kanten. De ondernemer heeft een stevige basis, en wij financieren een gedegen start-up.

Maar dat contact maakt het ook extra leuk. Toen hier in de bank bekend werd dat er flexplekken kwamen in het ondernemersbolwerk BINK36, meldde de een na de andere accountmanager zich aan. Ze wilden daar allemaal werken. Dat 'live' contact met die klant weer ervaren. Want wat is er nu leuker dan praten over iets waar je veel van weet, met degene voor wie je het doet. Wij werken met zoveel gepassioneerde medewerkers, zijn een bank van vlees en bloed.

Vanaf dit nieuwe jaar komen we steeds dichterbij. In Den Haag, Rijswijk, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Zoetermeer.

We laten onze muren zakken, en gaan over onze drempels. Rabobank Regio Den Haag is niet de bank in een statig pand, waar je nagelbijtend in je strakste pak naar binnen gaat. Maar de bank waar je zonder afspraak kunt aanschuiven bij de accountmanager. Bijvoorbeeld in je eigen bedrijfsverzamelgebouw. Of pop-up store om de hoek. En waarmee je spart over je plannen, ideeën en uitdagingen.

We beginnen in het kersverse Ondernemerscafé van BINK36. Ik heb er zin in.

Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs op BINK36, www.hetondernemerscafe.nl.

Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven