Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Het investeren in de gemeenschap is een belangrijke pijler van Rabobank Regio Schiphol. Daarom geven wij een deel van onze winst terug aan de maatschappij. Dit doen wij door middel van Rabo ClubSupport, Verenigingsondersteuning en met bijdragen uit ons Coöperatiefonds. Samen versterken wij de lokale samenleving. Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Clubs en verenigingen van Nederland zijn ongelofelijk waardevol, omdat ze ons bij elkaar brengen. We bouwen er een sociaal netwerk op, benutten talenten en helpen elkaar verder. Daarom investeert de coöperatieve Rabobank haar kennis, netwerk en een deel van de winst in clubs en verenigingen, zodat we met elkaar ons land - buurt voor buurt - sterker maken.

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij onze bank kunnen meedoen aan Rabo ClubSupport als zij zich inschrijven. Leden van onze bank stemmen vervolgens op hun favoriete club. Elke stem is geld waard!

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Regio Schiphol doneert vanuit het Coöperatiefonds aan maatschappelijke doelen en initiatieven in onze regio die bijdragen aan de thema’s van de Rabobank. Wij adviseren je eerst de richtlijnen voor het Coöperatiefonds hieronder goed door te nemen. Past jouw aanvraag binnen deze richtlijnen en heb je een volledige projectbeschrijving en een sluitende begroting bij de hand? Wij nemen uitsluitend aanvragen in behandeling die op deze wijze zijn ingediend.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

Het project of initiatief vindt plaats in de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer of Uithoorn.Aanvrager is een vereniging of stichting ingeschreven bij de KvK.Het project of de activiteit is in principe éénmalig en voor een grote doelgroep toegankelijk.Het project of de activiteit draagt bij aan de thema’s van de Rabobank: Duurzamer Wonen, Ondernemers duurzamer helpen groeien, Iedereen financieel gezonder, Duurzamere voeding of Versterken van de lokale gemeenschappen.De bijdrage is inclusief BTW en schenkingsrecht en minder dan 100% van het totaal benodigde bedrag. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen.Duurzaamheidsprojecten (warmtepomp, isolatie, ledverlichting, zonnepanelen e.d.) die voor subsidie in aanmerking komen doen eerst een aanvraag bij gemeenten/overige partijen. Na toezegging van deze partij(en) kan er een aanvraag ingediend worden voor maximaal 50% van de totale investering.Het project of de activiteit vindt daadwerkelijk plaats binnen 1 jaar na de toezegging.Rabobank mag achteraf controleren wat er met de bijdrage is gedaan.Als het project of de activiteit onverhoopt niet door gaat, dan betaalt de aanvrager de bijdrage terug aan de Rabobank.

Niet in aanmerking komen:

Als de opbrengst van de activiteit (in)direct voor een goed doel is (inzamelingsacties, serviceclubs e.d.).Evenementen, jubilea, braderieën, feesten/festivals en reguliere activiteiten vallen onder de deelname van Rabo ClubSupport.Projecten/activiteiten die al zijn gestart of uitgevoerd.Projecten/activiteiten met een politiek of religieus doel.Projecten/activiteiten die slecht zijn voor het milieu.Kosten van onderhoud en herstel (kantine, kleedkamers) van gebouwen of pleinen.Projecten/activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers en/of publiek of gehouden worden zonder de benodigde vergunning.Organisaties, projecten of activiteiten die gericht zijn op het maken van winst.Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn zoals oplaadpalen, straatverlichting, bestrating en beplanting in het openbare domein.Vaste kosten die op de begroting staan zoals de huur van een gebouw, energiekosten of loonkosten.Exploitatiekosten (energiekosten, verzekeringskosten etc.).Aanvragen van scholen voor uren en onderwijsmiddelen.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De commissie Coöperatiefonds, bestaande uit een afvaardiging van onze Ledenraad en medewerkers, beoordeelt vier keer per jaar alle aanvragen. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn. De eerstvolgende vergadering is begin december. Aanvragen die wij vóór 26 november ontvangen hebben zullen in deze vergadering besproken worden. Uiterlijk 10 december 2021 ontvang je een e-mail met een reactie op jouw aanvraag.

Deadlines aanvragen Data beoordelingen
vrijdag 26 november 2021 maandag 6 december 2021Aanvraag indienen

Rabo Verenigingsondersteuning

In samenwerking met NOC*NSF, LKCA en Kunstbende ondersteunen wij de verenigingen en stichtingen bij het invullen van hun ambities op gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het de vereniging/stichting zelfredzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve begeleiding. Met Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank bieden we verenigingen en stichtingen onder andere intensieve begeleiding op maat, masterclasses en workshops ondersteund door professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken.

Wil je meer weten wat Rabo Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen?

Neem contact met ons op