Sponsoring en donaties

Het investeren in de gemeenschap is een belangrijke pijler van Rabobank Regio Schiphol. Daarom geven wij een deel van onze winst terug aan de maatschappij. Dit doen wij door middel van onze sponsorcontracten, Rabo ClubSupport, Verenigingsondersteuning en met bijdragen uit ons Coöperatiefonds. Samen versterken wij de lokale samenleving.

Rabo ClubSupport

Clubs en verenigingen van Nederland zijn ongelofelijk waardevol, omdat ze ons bij elkaar brengen. We bouwen er een sociaal netwerk op, benutten talenten en helpen elkaar verder. Daarom investeert de coöperatieve Rabobank haar kennis, netwerk en een deel van de winst in clubs en verenigingen, zodat we met elkaar ons land - buurt voor buurt - sterker maken.

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij onze bank kunnen meedoen aan Rabo ClubSupport als zij zich inschrijven. Leden van onze bank stemmen vervolgens op hun favoriete club. Elke stem is geld waard!

Meer informatie over Rabo ClubSupport

Bekijk hier de uitslag Rabo ClubSupport 2020

Coöperatiefonds

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Regio Schiphol doneert vanuit het Coöperatiefonds aan maatschappelijke doelen en initiatieven in onze regio die bijdragen aan de thema’s van de Rabobank: Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Financieel Gezond Leven, Energietransitie, Banking4Food en Versterken van lokale gemeenschappen. De commissie Coöperatiefonds, bestaande uit een afvaardiging van onze Ledenraad en medewerkers, beoordeelt vier keer per jaar alle aanvragen. De eerstvolgende vergadering is 14 juni 2021. Aanvragen die wij vóór 7 juni ontvangen hebben zullen in deze vergadering besproken worden. Uiterlijk 1 juli 2021 ontvang je een e-mail met een reactie op jouw aanvraag.

Wij adviseren je eerst de richtlijnen voor het Coöperatiefonds hieronder goed door te nemen. Past jouw aanvraag binnen deze richtlijnen en heb je een volledige projectbeschrijving en een sluitende begroting bij de hand? Vul dan hieronder via de oranje button jouw aanvraag in. Wij nemen uitsluitend aanvragen in behandeling die op deze wijze zijn ingediend.

Richtlijnen Coöperatiefonds

 • Het project of initiatief vindt plaats in de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer of Uithoorn.
 • Aanvrager is een vereniging of stichting ingeschreven bij de KvK.
 • Het project of de activiteit is in principe éénmalig en voor een grote doelgroep toegankelijk.
 • Het project of de activiteit draagt bij aan de thema’s van de Rabobank: Duurzamer Wonen, Ondernemers duurzamer helpen groeien, Iedereen financieel gezonder, Duurzamere voeding of Versterken van de lokale gemeenschappen.
 • De bijdrage is inclusief BTW en schenkingsrecht en minder dan 100% van het totaal benodigde bedrag. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen.
 • Duurzaamheidsprojecten (warmtepomp, isolatie, ledverlichting, zonnepanelen e.d.) die voor subsidie in aanmerking komen doen eerst een aanvraag bij gemeenten/overige partijen. Na toezegging van deze partij(en) kan er een aanvraag ingediend worden voor maximaal 50% van de totale investering.
 • Het project of de activiteit vindt daadwerkelijk plaats binnen 1 jaar na de toezegging.
 • Rabobank mag achteraf controleren wat er met de bijdrage is gedaan.
 • Als het project of de activiteit onverhoopt niet door gaat, dan betaalt de aanvrager de bijdrage terug aan de Rabobank.

Helaas komen niet alle projecten in aanmerking voor een bijdrage, zoals:

 • Als de opbrengst van de activiteit (in)direct voor een goed doel is (inzamelingsacties, serviceclubs e.d.).
 • Evenementen, jubilea, braderieën, feesten/festivals en reguliere activiteiten vallen onder de deelname van Rabo ClubSupport.
 • Projecten/activiteiten die al zijn gestart of uitgevoerd.
 • Projecten/activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Projecten/activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Kosten van onderhoud en herstel (kantine, kleedkamers) van gebouwen of pleinen.
 • Projecten/activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers en/of publiek of gehouden worden zonder de benodigde vergunning.
 • Organisaties, projecten of activiteiten die gericht zijn op het maken van winst.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn zoals oplaadpalen, straatverlichting, bestrating en beplanting in het openbare domein.
 • Vaste kosten die op de begroting staan zoals de huur van een gebouw, energiekosten of loonkosten.
 • Exploitatiekosten (energiekosten, verzekeringskosten etc.).
 • Aanvragen van scholen voor uren en onderwijsmiddelen.

Verenigingsondersteuning

In samenwerking met NOC*NSF, LKCA en Kunstbende ondersteunen wij de verenigingen en stichtingen bij het invullen van hun ambities op gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het de vereniging/stichting zelfredzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve begeleiding. Met Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank bieden we verenigingen en stichtingen onder andere intensieve begeleiding op maat, masterclasses en workshops ondersteund door professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken.

Sponsoring

Rabobank Regio Schiphol sponsort lokale activiteiten en initiatieven op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Zie onderstaand overzicht voor een aantal voorbeelden. Op dit moment nemen wij geen nieuwe sponsorverzoeken in behandeling.

Voorbeelden van sponsoring:

 • UHC Qui Vive
 • MHC De Reigers
 • MHC De Kikkers
 • Green Park Handbal Aalsmeer
 • Cultuurgebouw Haarlemmermeer

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur