Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving

Sponsoring

Rabobank Regio Schiphol sponsort lokale activiteiten en initiatieven op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Op dit moment nemen wij geen nieuwe sponsorverzoeken in behandeling.

Sport

Rabobank Regio Schiphol sponsort de volgende sportverenigingen:

 • Uithoornse hockeyvereniging Qui Vive, MHC De Reigers uit Hoofddorp en MHC De Kikkers uit Nieuw-Vennep.
 • Handbal Vereniging FIQAS uit Aalsmeer.
 • Uithoornse Wieler en Trainingsclub.

Cultuur

Wij steunen het Cultuurgebouw Haarlemmermeer in Hoofddorp. Hier valt ook Theater De Meerse onder. Ook de jongerentalentenjacht GIG Haarlemmermeer en diverse Kindermiddagen in de regio ontvangen een sponsorbijdrage.

Ontdek de talenten op GigHaarlemmermeer.nl

Overig

Rabobank Regio Schiphol is sponsor van de volgende projecten:

 • Vuur en Licht op het Water in Aalsmeer.
 • Westeinder Water Week in Aalsmeer.
 • MeerLive en MeerJazz in de Haarlemmermeer.

Rabobank Regio Schiphol is partner van de volgende partijen:

 • Meerbusiness, organisator van Ondernemer van het Jaar Haarlemmermeer en de Netwerkparty.
 • Ondernemend Aalsmeer, organisator van Ondernemer van het Jaar Aalsmeer.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Regio Schiphol doneert vanuit het Coöperatiefonds en het Innovatiefonds. Daarnaast organiseren wij jaarlijks Rabo Club Support, een actie waarbij leden van Rabobank Regio Schiphol zelf invloed hebben door middel van stemmen.

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds van Rabobank Regio Schiphol doneert aan uiteenlopende maatschappelijke doelen. Vanuit het Coöperatiefonds ondersteunen we projecten die bijdragen aan de volgende thema’s, passend bij de strategie van onze bank:

 • Educatie
 • Food
 • Vitaliteit

De donatie kan een geldbedrag zijn, maar soms ook kennis of netwerkcontacten. De commissie Coöperatiefonds beoordeelt vier keer per jaar alle aanvragen. Na de vergadering ontvangt u een e-mail met een reactie op uw aanvraag.

Vergaderingen commissie Coöperatiefonds

De commissie Coöperatiefonds vergadert in 2019 op maandag 25 februari, dinsdag 11 juni maandag 16 september en woensdag 4 december.

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend en worden tijdens de eerstvolgende commissievergadering behandeld. Wij nemen uitsluitend aanvragen in behandeling die voorzien zijn van de benodigde stukken en via het online formulier zijn ingediend.

Voorwaarden Coöperatiefonds

Jaarlijks ontvangen wij veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Een aanvraag voor het Coöperatiefonds is altijd voorzien van een begroting waaruit de haalbaarheid van het project blijkt.

De commissie Coöperatiefonds hanteert de volgende voorwaarden:

 • Het project vindt plaats in de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer of Uithoorn.
 • De aanvrager is een vereniging of een stichting.
 • Het project ondersteunt een lokaal sportief, cultureel, sociaal of cultureel doel.
 • Het project is in principe eenmalig.
 • Projecten van scholen moeten vernieuwend zijn en door andere scholen overgenomen kunnen worden.
 • Bij geheel of gedeeltelijke toekenning van een donatie uit het Coöperatiefonds kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.
 • De organisatie kan de donatie maximaal één jaar na de toekenning opvragen. Overschrijding van deze termijn is mogelijk als uw organisatie daarvoor geldige redenen heeft.
 • Bij het opvragen van de donatie neemt de organisatie een of meerdere facturen mee.

Wij doneren niet aan:

 • Commerciële organisaties.
 • Privépersonen.
 • Projecten die al gerealiseerd zijn.
 • Aanvragen voor de volledige dekking van de kosten.
 • Aanvragen van scholen voor uren en normale onderwijsmiddelen.

Het volledige reglement kunt u per e-mail opvragen.

Stuur een mail

Samen vieren we de winst!

Verenigingen en stichtingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. En zo ons hele land.

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs, verenigingen en stichtingen.
Met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard.
Geld om zonnepanelen op het clubhuis te leggen. Het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken. Of het aantal sportvelden uit te breiden.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Innovatiefonds

Het Innovatiefonds richt zich op economische en maatschappelijke activiteiten. Het fonds stimuleert initiatieven die bijdragen aan positieve ontwikkelingen in regio Schiphol. 

Het Innovatiefonds steunt projecten met de volgende doelstellingen:

 • vernieuwende initiatieven stimuleren
 • kennis verzamelen en hulp verlenen
 • kennisoverdracht bevorderen

De commissie Innovatiefonds beoordeelt twee keer per jaar alle aanvragen. Na de vergadering ontvangt u een e-mail met een reactie op uw aanvraag.

Voorwaarden Innovatiefonds

Voorwaarden steun Innovatiefonds

Het Innovatiefonds steunt alleen projecten die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De activiteit of het initiatief vindt grotendeels plaats in de regio Schiphol.
 • De aanvrager is een (semi-overheids)instelling, sector, vereniging, stichting of (non-profit) organisatie.
 • De aanvraag stimuleert de ontwikkeling van een initiatief op economisch, technisch, ecologisch en/of maatschappelijk gebied die zich nog niet bewezen heeft.
 • De resultaten van de aanvraag hebben een toegevoegde waarde voor en geven een impuls aan de lokale economie.
 • De lokale samenleving heeft baat bij de resultaten van de aanvraag en in het verlengde daarvan een grote groep mensen binnen de regio.
 • De aanvraag past binnen de kernwaarden van de bank: respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid.
 • Het fonds richt zich bij voorkeur op de sectoren waar onze regio in uitblinkt. Dat zijn luchtvaart, logistiek, sierteelt, handel, duurzaamheid en recreatie.

Op de kaart

Rabobank Regio Schiphol ondersteunt verschillende projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving. 

Op de landkaart van 'Op de kaart' ziet u welke projecten wij steunen

Bekijk Op de kaart

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven