Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving

Sponsoring

Rabobank Regio Schiphol sponsort lokale activiteiten en initiatieven op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Op dit moment nemen wij geen nieuwe sponsorverzoeken in behandeling.

Sport

Rabobank Regio Schiphol sponsort de volgende sportverenigingen:

 • Uithoornse hockeyvereniging Qui Vive, MHC De Reigers uit Hoofddorp en MHC De Kikkers uit Nieuw-Vennep.
 • Handbal Vereniging FIQAS uit Aalsmeer.
 • Uithoornse Wieler en Trainingsclub.

Cultuur

Wij steunen het Crown Theater in Aalsmeer en het Cultuurgebouw Haarlemmermeer in Hoofddorp. Hier valt ook Theater De Meerse onder. Ook de jongerentalentenjacht GIG Haarlemmermeer en diverse Kindermiddagen in de regio ontvangen een sponsorbijdrage.

Ontdek de talenten op GigHaarlemmermeer.nl

Overig

Rabobank Regio Schiphol is sponsor van de volgende projecten:

 • Vuur en Licht op het Water in Aalsmeer.
 • Westeinder Water Week in Aalsmeer.
 • MeerLive en MeerJazz in de Haarlemmermeer.

Rabobank Regio Schiphol is partner van de volgende partijen:

 • Meerbusiness, organisator van Ondernemer van het Jaar Haarlemmermeer en de Netwerkparty.
 • Ondernemend Aalsmeer, organisator van Ondernemer van het Jaar Aalsmeer.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Regio Schiphol doneert vanuit het Coöperatiefonds en het Innovatiefonds. Daarnaast organiseren wij jaarlijks de Rabobank Clubkas Campagne.

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds van Rabobank Regio Schiphol doneert aan uiteenlopende maatschappelijke doelen. Vanuit het Coöperatiefonds ondersteunen we projecten die bijdragen aan de volgende thema’s, passend bij de strategie van onze bank:

 • Educatie
 • Food
 • Vitaliteit

De donatie kan een geldbedrag zijn, maar soms ook kennis of netwerkcontacten. De commissie Coöperatiefonds beoordeelt twee keer per jaar alle aanvragen. Na de vergadering ontvangt u een e-mail met een reactie op uw aanvraag.

Vergaderingen commissie Coöperatiefonds

De commissie Coöperatiefonds vergadert op maandag 18 juni 2018 en woensdag 21 november 2018.

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend en zullen tijdens de eerstvolgende commissievergadering worden besproken. Wij nemen uitsluitend aanvragen in behandeling die voorzien zijn van de benodigde stukken en via het online formulier zijn ingediend.

Voorwaarden Coöperatiefonds

Jaarlijks ontvangen wij veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Een aanvraag voor het Coöperatiefonds is altijd voorzien van een begroting waaruit de haalbaarheid van het project blijkt. 

De commissie Coöperatiefonds hanteert de volgende voorwaarden:

 • Het project vindt plaats in de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer of Uithoorn.
 • De aanvrager is een vereniging of een stichting.
 • Het project ondersteunt een lokaal sportief, cultureel, sociaal of cultureel doel.
 • Het project is in principe eenmalig.
 • Projecten van scholen moeten vernieuwend zijn en door andere scholen overgenomen kunnen worden.
 • Bij geheel of gedeeltelijke toekenning van een donatie uit het Coöperatiefonds kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.
 • De organisatie kan de donatie maximaal één jaar na de toekenning opvragen. Overschrijding van deze termijn is mogelijk als uw organisatie daarvoor geldige redenen heeft.
 • Bij het opvragen van de donatie neemt de organisatie een of meerdere facturen mee.

Wij doneren niet aan:

 • Commerciële organisaties.
 • Privépersonen.
 • Projecten die al gerealiseerd zijn.
 • Aanvragen voor de volledige dekking van de kosten.
 • Aanvragen van scholen voor uren en normale onderwijsmiddelen.

Het volledige reglement kunt u per e-mail opvragen.

Stuur een mail

Rabobank Clubkas Campagne

Elk jaar geven wij een deel van onze winst terug aan de maatschappij. Via de Rabobank Clubkas Campagne bepalen leden van Rabobank Regio Schiphol wie een geldbedrag krijgt. Zij kunnen namelijk stemmen op hun favoriete lokale vereniging of stichting. Verenigingen en stichtingen die bankieren bij onze bank en aan de voorwaarden voldoen ontvangen een uitnodiging om deel te nemen.

Voorwaarden Rabobank Clubkas Campagne

Voor de Rabobank Clubkas Campagne gelden de volgende voorwaarden:

 • De vereniging of stichting is gevestigd in het werkgebied van onze bank en bankiert bij Rabobank Regio Schiphol.
 • De activiteiten van de vereniging of stichting komen ten goede aan inwoners van het werkgebied van onze bank en hebben een lokaal karakter.
 • Een stichting dient het karakter van een vereniging te hebben; je kunt lid worden van de stichting.
 • De vereniging of stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging of stichting dient een maatschappelijk doel.

De volgende verenigingen worden uitgesloten van deelname:

 • Politieke, commerciële of religieuze partijen
 • Subafdelingen van verenigingen of stichtingen
 • Sociëteiten, studie- of vriendenclubs
 • Fondsen of beleggingsclubs
 • Initiatieven ter ondersteuning van niet-plaatselijke bevolkingsgroepen
 • Rotary clubs
 • Actiecomités, serviceclubs of bonden
 • Supportersverenigingen
 • Personeels- of bedrijfsverenigingen
 • Belangenbehartigersinitiatieven
 • Beheerstichtingen of –verenigingen of stichting derdengelden
 • Verenigingen van (oud)strijders

Innovatiefonds

Het Innovatiefonds richt zich op economische en maatschappelijke activiteiten. Het fonds stimuleert initiatieven die bijdragen aan positieve ontwikkelingen in regio Schiphol. 
Het Innovatiefonds steunt projecten met de volgende doelstellingen:

 • vernieuwende initiatieven stimuleren
 • kennis verzamelen en hulp verlenen
 • kennisoverdracht bevorderen

De commissie Innovatiefonds beoordeelt twee keer per jaar alle aanvragen. Na de vergadering ontvangt u een e-mail met een reactie op uw aanvraag.

Voorwaarden Innovatiefonds

Voorwaarden steun Innovatiefonds

Het Innovatiefonds steunt alleen projecten die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De activiteit of het initiatief vindt grotendeels plaats in de regio Schiphol.
 • De aanvrager is een (semi-overheids)instelling, sector, vereniging, stichting of (non-profit) organisatie.
 • De aanvraag stimuleert de ontwikkeling van een initiatief op economisch, technisch, ecologisch en/of maatschappelijk gebied die zich nog niet bewezen heeft.
 • De resultaten van de aanvraag hebben een toegevoegde waarde voor en geven een impuls aan de lokale economie.
 • De lokale samenleving heeft baat bij de resultaten van de aanvraag en in het verlengde daarvan een grote groep mensen binnen de regio.
 • De aanvraag past binnen de kernwaarden van de bank: respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid.
 • Het fonds richt zich bij voorkeur op de sectoren waar onze regio in uitblinkt. Dat zijn luchtvaart, logistiek, sierteelt, handel, duurzaamheid en recreatie.

Op de kaart

Rabobank Regio Schiphol ondersteunt verschillende projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving. 

Op de landkaart van 'Op de kaart' ziet u welke projecten wij steunen

Bekijk Op de kaart

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren

Bedrijven