Sponsoring en donaties

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Roermond-Echt kunnen sinds 2016 meedoen aan de Rabo ClubSupport. De Rabo ClubSupport is een nieuwe manier van financiële ondersteuning vanuit de bank en vervangt in de meeste gevallen de sponsor- en donatieaanvragen. Bij de meeste aanvragen verwijzen wij dus door naar dit initiatief. Zo werkt het: elk lid van Rabobank Roermond-Echt krijgt via de Rabo ClubSupport de mogelijkheid een vijftal stemmen te verdelen onder de deelnemende clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële ondersteuning voor de betreffende vereniging of stichting. Op deze manier wil Rabobank Roermond-Echt bijdragen aan het verenigingsleven, een belangrijk onderdeel van een vitale samenleving.

Voorwaarden

Uw vereniging of stichting voldoet minimaal aan de volgende voorwaarden om mee te doen aan de Rabo ClubSupport. De vereniging of stichting:

 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • is een organisatie waarvan mensen lid kunnen zijn of worden
 • organiseert activiteiten in de gemeente Roermond of Roerdalen of in een van de plaatsen Maasbracht, Linne, Stevensweert, Ohé en Laak, Echt, Pey, Koningsbosch, St. Joost en Maria Hoop
 • heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief of cultureel doel
 • is in de eerste plaats een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst
 • is minimaal vanaf het moment van inschrijving klant van Rabobank Roermond-Echt
 • geeft bij inschrijving aan wat het doel is van de bijdrage uit de Rabo ClubSupport
 • besteedt de bijdrage aan maatschappelijke doelen ter verbetering van leefbaarheid, cultuur, sport en recreatie en kan dit ook aantonen
 • heeft doelen die passen bij de merkwaarden van de Rabobank: persoonlijk, betrokken en dichtbij
 • promoten de Rabo ClubSupport bij voorkeur bij hun leden via promotiematerialen die wij beschikbaar stellen

De volgende doelen komen niet in aanmerking:

 • verenigingen en stichtingen die een sponsorcontract met ons hebben
 • subafdelingen of subcommissies
 • religieuze en politieke organisaties
 • vrienden van…-verenigingen, vriendenclubs, supportersclubs en steunstichtingen
 • personeels-, winkeliers- en ondernemersverenigingen
 • huurders(belangen)verenigingen, stichtingen onroerend goed beheer, verenigingen van eigenaren, stichtingen derdengelden en bewonersverenigingen
 • spaar- en beleggingsclubs
 • boekuitgaven en dvd's
 • bibliotheken
 • actiecomités
 • serviceclubs en sociëteiten
 • feesten
 • scholen
 • kinderopvang
 • zorginstellingen
 • adviesorganen en overkoepelende organen
 • milieubelastende activiteiten
 • gevaarlijke sporten en risicovolle gevechtssporten
 • recordpogingen

Het voldoen aan deze voorwaarden is geen garantie op deelname aan de Rabo ClubSupport. Rabobank Roermond-Echt mag besluiten van deze voorwaarden af te wijken.

Sponsoring

Rabobank Roermond-Echt sponsort lokale en grootschalige activiteiten/evenementen op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Dit gaat voor ons verder dan naamsbekendheid: wij verwachten bij sponsoring een samenwerking om elkaar vooruit te helpen. U kunt een aanvraag voor sponsoring indienen als u een groot evenement organiseert dat belangrijk is voor de regio.

Donaties

Een deel van onze winst gaat naar het Coöperatiefonds. Via dit fonds steunt Rabobank Roermond-Echt maatschappelijke (meestal eenmalige) projecten die een bijdrage leveren aan de economische, sociale en culturele omgeving in de regio. In tegenstelling tot sponsoring verwachten we bij donaties niet direct een tegenprestatie.

Donatieaanvragen worden per kwartaal in behandeling genomen en beoordeeld door de commissie "Coöperatief Dividend". Deze commissie bestaat uit een delegatie van de ledenraad en het directieteam van Rabobank Roermond-Echt.

De Commissieleden komen op 19 april, 31 mei, 12 juli, 23 augustus, 4 oktober, 15 november en 27 december bij elkaar om de aanvragen te bespreken en te beoordelen. Houd hier rekening mee bij het indienen.

Controleer hier of uw aanvraag in aanmerking komt voor een donatie

Aanvragen sponsoring en donaties

Dien een aanvraag in als uw initiatief voldoet aan onze voorwaarden. 

Let hierbij wel op het volgende:

 • Donatieaanvragen dienen uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de eerstvolgende commissiebijeenkomst aangeleverd te worden.
 • De Rabo ClubSupport vervangt in veel gevallen sponsor- en donatieaanvragen.
 • Wij behandelen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren.
 • Vul bij de aanvraag het rekeningnummer in van uw stichting of vereniging, niet uw persoonlijke rekeningnummer.
 • Elke aanvraag wordt individueel behandeld.
 • Een aanvraag i.c.m. een klantrelatie met onze bank geeft niet automatisch recht op een bijdrage.
 • Voornoemde Gremia kunnen te allen tijde afwijken van bovenstaande voorwaarden.

Beoordelingsprocedure donatieaanvragen

Donatieaanvragen worden beoordeeld door de commissie Coöperatief Dividend. Deze commissie bestaat uit een delegatie van de ledenraad en het directieteam van Rabobank Roermond-Echt. Vier keer per jaar komt de commissie bij elkaar om de aanvragen te beoordelen. In 2020 komt de commissie bij elkaar op de volgende data: 14 april, 6 juli, 12 oktober en 14 december.

Beoordelingprocedure sponsoraanvragen

Sponsoraanvragen worden beoordeeld door het directieteam van Rabobank Roermond-Echt. Het DT komt tweewekelijks bij elkaar om sponsoraanvragen te bespreken.

Voorwaarden sponsoring en donaties

Een verzoek voor sponsoring en donaties voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • De vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging of stichting bankiert bij Rabobank (Roermond-Echt).
 • Het evenement of initiatief heeft een lokale uitstraling.
 • Het evenement of initiatief is openbaar toegankelijk.
 • De Rabobank is de enige bank, verzekeraar en hypotheekverstrekker die uw evenement steunt.
 • De sponsorbedragen en donaties zijn altijd inclusief btw en schenkbelasting. U bent zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte.
 • Het evenement moet nog plaatsvinden.

Voor sponsoring geldt bovendien:

U zorgt voor een tegenprestatie in de vorm van foto’s, flyers of posters met ons logo, het uithangen van een (geleende) Rabobankvlag, social media posts of een kort verslag van het evenement.

Wij steunen geen:

 • Evenementen met een commercieel doel. *
 • Evenementen met een politiek of religieus doel.
 • Evenementen waarbij de opbrengst is bestemd voor een ander goed doel. *
 • Individuen.
 • Recordpogingen.
 • Sporten die extreem gevaarlijk kunnen zijn voor deelnemers.
 • Sporten die het milieu onnodig belasten, zoals motor- en autosport.
 • Overheids- en semioverheidsinstanties. *
 • Bouw-, renovatie- en inrichtingsprojecten. *
 • Exploitatietekorten.

Met uitzondering van evenementen die een bijdrage leveren aan het realiseren van de missie van Rabobank ‘Growing a better world together’. Denk hierbij aan het vergroten van de leefbaarheid in- of de positionering van de kernen binnen ons werkgebied, het naleven van een duurzaamheidskarakter en/of het stimuleren van innovaties.

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur