Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport stemcampagne kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Coöperatief Dividend

Vanuit coöperatief dividend steunen we vernieuwende initiatieven die bijdragen aan duurzame ontwikkeling in regio Stad en Midden Groningen. Samen met jou realiseren we graag de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, voeding en inclusieve samenleving. Heeft jouw vereniging of stichting een goed idee? Bijv. het verduurzamen van je clubhuis, een innovatief project met voedsel of een idee waarbij ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen? En zoek je naar kennis, netwerk en/of financiële middelen om dit idee te realiseren? Aanvragen kan hieronder.

Rabo Ontwikkelbijdrage voor Collectieve Woonvormen

Speciaal voor klanten die samen een collectief woonproject (in welke vorm dan ook) willen realiseren biedt Rabobank financiële ondersteuning vanuit de Rabo Ontwikkelbijdrage voor collectieve woonvormen. Of het nu gaat om een CPO, CCO, een zorg- of agrarisch project; al dit soort initiatieven kunnen bij ons terecht.

Toekomstbestendig wonen is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen in Nederland de komende decennia. Het raakt iedereen, je (groot)ouders, jezelf en je kinderen. Rabobank wil een actieve bijdrage leveren aan toekomstbestendig wonen door ondersteuning te bieden in de transformatie naar vitale gemeenschappen middels kennis, netwerken en benodigde financieringsoplossingen. We ondersteunen initiatieven in een fase waarin financiering nog niet mogelijk is. Dit doen we middels een financiële bijdrage vanuit ons Rabo Ontwikkelbijdrage voor collectieve woonvormen.