Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabobank Coöperatiefonds

Via het Rabobank Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die regio Stad en Midden Groningen versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De organisatie is een vereniging of stichting die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.Een bijdrage vanuit het Rabobank Coöperatiefonds bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal € 10.000,-.De organisatie is klant van de Rabobank.Het project is toegankelijk voor een breed publiek in de gemeenten Groningen, Midden-Groningen en Veendam.Het project is bij de behandeling van de aanvraag nog niet gestart.De organisatie is professioneel en betrouwbaar.Het project valt binnen de normen en waarden van de lokale gemeenschap.De organisatie kan minimaal 50% van de kosten zelf of via een andere weg financieren.Het project schaadt de belangen van de Rabobank niet (gedragscode Rabobank).Het project start binnen een jaar na het indienen van de aanvraag.Een financiële bijdrage wordt uitbetaald als zeker is dat het project echt doorgaat.Uitbetaling is mogelijk tot een jaar na goedkeuring van de bijdrage.Indien het project al eerder is ondersteund door hetCoöperatiefonds moet het bestedingsdoel bij een nieuwe aanvraag een ander doel hebben dan de voorgaande aanvraag.De aanvraag moet aansluiten bij één van de vier thema’s die Rabobank belangrijk vindt: Duurzamer Wonen, Financieel Gezonder, Duuraam Groeien (bijvoorbeeld ondernemerschap) en Duurzamere Voeding.

Niet in aanmerking komen:

Projecten die nog in de ideeënfase zitten.Projecten die gericht zijn op een individu.Projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de organisatie.Projecten die het milieu onnodig beschadigen, zoals bij auto- of motorsport.Politieke projecten.Kerkgenootschappen of sterk religieuze projecten.Projecten die gevoelig liggen in de gemeenschap.Projecten met commerciële doelstellingen voor het behalen van winst.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn. Het is belangrijk dat de complete aanvraag tijdig bij ons binnen is. Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraag formulier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan.

Deadlines aanvragen Data beoordelingen
1 februari 1 maart
1 juni 1 juli
1 november 1 december

Aanvraag indienen