Economisch onderzoeksrapport RaboResearch

We zijn onderdeel van het ecosysteem. Daarom hebben we een beproefd model gehanteerd: het organiseren van gesprekstafels met bedrijven, andere belangrijke betrokkenen en studenten uit het gebied. We vroegen de belangrijke actoren in het ecosysteem wat de belangrijkste opgaven zijn waar Metropoolregio Groningen voor staat. Dit resulteert in 8 opgaven.

Het rapport ligt er. En nu?

De opgaven zijn helder, maar welke oplossing is nodig? Van de 8 opgaven uit het rapport zijn de eerste stappen gezet in de uitwerking van 3 geselecteerde opgaven. Als bank committeren wij ons als een actieve partner. We organiseren en faciliteren werklunches en netwerkgesprekken met de triple helix om de opgaven te verdiepen en te concretiseren. En iedere bijdrage daarin is welkom!