Regioscan Metropool Groningen

Nieuwe energie en sterkere chemie voor Metropoolregio Groningen

Metropoolregio Groningen (dit omvat de provincie Groningen en Noord-Drenthe) is niet alleen belangrijk voor Nederland, maar ook voor Rabobank. We willen als coöperatieve bank een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in deze regio. Als financiële, kennis- en netwerkpartner werken we samen aan een sterke Metropoolregio Groningen. Het stimuleren van de groei en tegelijkertijd investeren in een vitale leefomgeving staan daarbij centraal. Zo vertaalt Rabobank haar missie Growing a better world together naar Metropoolregio Groningen. Dit doen we niet alleen door echt lokaal aanwezig te zijn, maar ook door samen op te trekken met alle relevante betrokkenen.

Economisch onderzoeksrapport RaboResearch

We zijn onderdeel van het ecosysteem. Daarom hebben we een beproefd model gehanteerd: het organiseren van gesprekstafels met bedrijven, andere belangrijke betrokkenen en studenten uit het gebied. We vroegen de belangrijke actoren in het ecosysteem wat de belangrijkste opgaven zijn waar Metropoolregio Groningen voor staat. Dit resulteert in 8 opgaven.

Het rapport ligt er. En nu?

De opgaven zijn helder, maar welke oplossing is nodig? Van de 8 opgaven uit het rapport zijn de eerste stappen gezet in de uitwerking van 3 geselecteerde opgaven. Als bank committeren wij ons als een actieve partner. We organiseren en faciliteren werklunches en netwerkgesprekken met de triple helix om de opgaven te verdiepen en te concretiseren. En iedere bijdrage daarin is welkom!