Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen

Samen bereik je meer dan alleen. Met Sponsoring, Verenigingsondersteunen, Rabo ClubSupport en het Coöperatiefonds versterkt Rabobank de lokale samenleving.

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen. Sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek maken, acteren, dansen of kunst maken. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving. Ook leiden ze talenten op die zonder vereniging of stichting nooit zo ver zouden komen.

Sponsoring en Verenigingsondersteunen

Rabobank kiest hoofdzakelijk voor sponsoring van verenigingen via Rabobank Verenigingsondersteunen. Rabobank zet zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Dit doen we met het traject Verenigingsondersteuning.

Aan wat voor soort ondersteuning kan je dan bijvoorbeeld denken?

 • Hoe bind en behoud ik meer vrijwilligers?
 • Hoe kan ik beter samenwerken met de andere verenigingen in mijn wijk?
 • Hoe investeer je in de verduurzaming van een sportcomplex?
 • Hoe verhouden onze financiën zich tot die bij vergelijkbare verenigingen?

We begeleiden zo enkele verenigingen per jaar, met een wat langere doorlooptijd. Neem voor meer informatie contact op met ons, u kunt ons bereiken via (088) 72 67 156

Wilt u op de hoogte gehouden worden over dit traject? Laat het ons weten via communicatie.udenveghel@rabobank.nl.

Rabo ClubSupport

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. En zo ons hele land.

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs en verenigingen met Rabo ClubSupport (voorheen bekend als Rabobank Clubkas Campagne). En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Geld om zonnepanelen op het clubhuis te leggen. Het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken. Of het aantal sportvelden uit te breiden.

In 2019 namen maar liefst 333 clubs deel aan deze campagne en werd in totaal €170.000 verdeeld over de deelnemende clubs. Hoe meer stemmen jouw club krijgt, hoe hoger het bedrag is dat je club uiteindelijk ontvangt.

Coöperatiefonds (Fonds Duurzame Initiatieven)

De Rabobank is een coöperatie en keert daarom een deel van haar winst uit aan initiatieven die de regio en maatschappelijke leven in het werkgebied van Rabobank Uden Veghel versterken. Het doel is samen de regio op lange termijn duurzaam economisch, cultureel en/of maatschappelijk sterker te maken. Rabobank Uden Veghel bepaalt in samenwerking met de Ledenraad welke aanvragen worden toegewezen. Op vastgestelde momenten in het jaar worden de aanvragen behandeld.

De Ledenraad behartigt het belang van klanten en leden van Rabobank Uden Veghel. Van het besluit wordt u per email op de hoogte gebracht. We hebben vier thema’s gekozen waarbinnen de projecten moeten vallen, namelijk: Ondernemerschap, Het versterken van de lokale leefomgeving, Het verhogen van zelfredzaamheid en initiatieven gericht op Voeding en voedselverspilling.

Een initiatief komt in aanmerking als het een bijdrage levert aan de lokale economische pijlers of een zeer belangwekkend maatschappelijk probleem of kans raakt. De steun van de Rabobank bestaat uit meedenken, delen en inzetten van onze kennis, expertise, netwerk en (voor)financieren.

De voorwaarden ten aanzien van het aanvragen treft u hieronder aan. Neem voor meer informatie contact op met ons, u kunt ons bereiken via (088) 72 67 156.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden:

 • De aanvrager is een vereniging of stichting zonder winstoogmerk;
 • De aanvragende persoon is klant van Rabobank Uden Veghel en gevestigd in deze regio;
 • De organisatie is een bancaire relatie of wil een relatie worden;
 • Evenementen, jubilea, braderieën, feesten/ festivals en reguliere (commerciële) activiteiten vallen onder de Rabo ClubSupport en komen niet in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Coöperatiefonds;
 • Het is een duurzaam initiatief dat bijdraagt aan het economisch, maatschappelijk, cultureel versterken van de leefomgeving binnen de regio Uden Veghel;
 • De initiatieven moeten passen binnen de thema’s Ondernemerschap, Voedsel, Zelfredzaamheid of Lokale leefomgeving.
 • Het initiatief is voor een breed publiek in het werkgebied van Rabobank Uden Veghel;
 • Het initiatief heeft een kop en een staart, is voorzien van plan van aanpak en onderbouwd met een begroting;
 • Het bedrag is inclusief de verplichte BTW;
 • De organisatie brengt schriftelijk verslag uit van het resultaat van de activiteit;
 • Bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Deze initiatieven komen niet in aanmerking:

 • Individuele aanvragen / persoonlijke sponsoring;
 • Initiatieven die reeds een uitkering hebben ontvangen via het Cooperatiefonds of de Rabobank Rabo ClubSupport;
 • Initiatieven en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen;
 • Initiatieven die reeds zijn gestart of zijn uitgevoerd;
 • Feestjes / festivals / openingen;
 • Politieke, religieuze of milieubelastende projecten;
 • Initiatieven die andere goede doelen steunen; we kiezen ervoor om rechtstreeks bij te dragen;
 • Initiatieven die eerder zijn gesteund door het Coöperatiefonds;
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn. Vaste kosten die op de begroting staan, zoals de huur van een gebouw, energiekosten of loonkosten.

Aanvraag indienen

U kunt per email kenbaar maken dat u een aanvraag wilt indienen via: communicatie.udenveghel@rabobank.nl. U ontvangt dan van ons aanvullende informatie plus een aanvraagformulier.

De binnengekomen aanvragen worden op de volgende momenten in 2020 beoordeeld;

 • Maart
 • Juni
 • September
 • November

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven