Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Rabobank Clubkas Campagne

Met deze campagne stellen wij een deel van onze winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 130.000. Clubs die in aanmerking komen voor de campagne, ontvangen een uitnodiging en kunnen zich aanmelden van 4 tot en met 27 september. Vervolgens is het aan onze leden om te beslissen hoe het bedrag wordt verdeeld. Van 3 tot en met 16 oktober mogen onze leden vijf stemmen uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Elke stem is geld waard en zo beslissen onze leden welk bedrag de clubs ontvangen.

Vereniging of stichting aanmelden?

Verenigingen en stichtingen, die aan de voorwaarden voldoen, kunnen zich van 4 tot en met 27 september inschrijven.

Stemmen uitbrengen?

Leden van Rabobank Uden Veghel kunnen stemmen van 3 tot en met 16 oktober.

Voorwaarden en veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de Rabobank Clubkas Campagne.

Algemeen

Voorwaarden

Lidmaatschap

Stemmen

Na het stemmen

Coöperatief Dividend en sponsoring

Rabobank Uden Veghel steunt verenigingen ook door middel van sponsoring en het Coöperatief Dividend. Denk daarbij niet alleen aan geld maar ook aan kennis en netwerken. We denken graag met u mee.

Coöperatief Dividend

Met het Coöperatief Dividend geven we een deel van onze winst terug aan de samenleving. U kunt initiatieven indienen die bijdragen aan de volgende vier thema's:

 • versterking van 'food & feed' in de regio Uden Veghel
 • persoonlijke ontwikkeling van jongeren
 • een vitale leefgemeenschap
 • zelfredzaamheid van kwetsbare groepen

Sponsoring

Bij sponsoring draait alles om een partnership: een samenwerking op de lange termijn. Zo maken we beide een sprong vooruit. De focus ligt op hockey en voetbal. 

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag indienen voor sponsoring of een donatie uit het Coöperatief Dividend, als u een activiteit organiseert die past binnen de genoemde thema's. Alle andere verenigingen en stichtingen kunnen (als ze voldoen aan de voorwaarden) meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne in het najaar.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor sponsoring of een donatie uit het Coöperatief Dividend zijn:

 • De organisatie staat als vereniging of stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie bankiert bij Rabobank Uden Veghel.
 • De organisatie is gevestigd in de gemeente Uden, Veghel of Boekel of in de plaats Zeeland en de activiteiten vinden hier plaats.
 • De organisatie wil geen winst maken.
 • U organiseert een evenement dat zich richt op een specifieke doelgroep (betaald toegankelijk).
 • De gevraagde bijdrage komt volledig ten goede aan een sociaal of cultureel doel in de regio.
 • De organisatie of het evenement staat goed bekend in de gemeente, heeft een grote aantrekkingskracht en is toegankelijk voor een breed publiek.
 • U biedt ons mogelijkheden voor publiciteit, promotie van onze producten of het versterken van onze zakelijke relaties.
 • U heeft dit jaar niet eerder een bijdrage van ons ontvangen.
 • De organisatie past bij het imago van de bank.

Wij sponsoren geen:

 • Feesten, bingo's, rommelmarkten en jubilea.
 • Individuen.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn of het milieu onnodig beschadigen.
 • Religieuze en politieke activiteiten.
 • Buurtverenigingen.
 • Tekorten op de gewone jaarbegroting van de vereniging.
 • Studiereizen.
 • Sporttenues.
 • Landelijke goede doelen.
 • Projecten die al afgerond zijn.

Houd er rekening mee dat wij niet ieder verzoek kunnen goedkeuren. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden, maar er zijn er meer. We beslissen per aanvraag of we een bijdrage geven. Een eerdere toewijzing is geen garantie.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven