Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Hart voor uw Club

Rabobank heeft hart voor haar clubs! Verenigingen en stichtingen die bankieren bij de bank mogen meedoen aan de Rabo Clubkas Campagne. Clubs dienen een verzoek in voor een bijdrage aan de jaarlijkse activiteiten. Dit geldt ook voor een jubilea viering, het aanschaffen van spel-materialen of het organiseren van een toernooi. Donatieverzoeken met dit soort bestedingsdoelen worden niet apart in behandeling genomen maar vallen onder deze actie.

Leden beslissen

De leden van onze bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze krijgt. Nog geen lid maar wel stemmen op je favoriete club?

Vraag dan het lidmaatschap aan bij de bank

Rabo Clubkas Campagne 2018

De inschrijfperiode voor de clubs is van 27 augustus tot en met 16 september via onderstaande button

Terugblik editie 2017

Tijdens onze vierde editie van de Rabobank Clubkas Campagne in 2017 werd er € 130.000 verdeeld onder 303 deelnemende verenigingen en stichtingen. 8.939 leden van onze bank brachten 43.959 stemmen uit. Een stem was € 2,95 waard en leden mochten vijf stemmen uitbrengen. Tijdens een feestelijke finaleavond in Theater Markant in Uden werd de uitslag bekend gemaakt en hoorden de aanwezigen hoeveel stemmen zij verzameld hadden en welk bedrag zij ontvingen in de clubkas om hun bestedingsdoel te realiseren. 

Coöperatief Dividend en sponsoring

Rabobank Uden Veghel steunt verenigingen ook door middel van sponsoring en het Coöperatief Dividend. Denk daarbij niet alleen aan geld maar ook aan kennis en netwerken. We denken graag met u mee.

Coöperatief Dividend

Met het Coöperatief Dividend geven we een deel van onze winst terug aan de samenleving. U kunt initiatieven indienen die bijdragen aan de volgende vier thema's:

 • versterking van 'food & feed' in de regio Uden Veghel
 • persoonlijke ontwikkeling van jongeren
 • een vitale leefgemeenschap
 • zelfredzaamheid van kwetsbare groepen

Sponsoring

Bij sponsoring draait alles om een partnership: een samenwerking op de lange termijn. Zo maken we beide een sprong vooruit. De focus ligt op hockey en voetbal. 

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag indienen voor sponsoring of een donatie uit het Coöperatief Dividend, als u een activiteit organiseert die past binnen de genoemde thema's. Alle andere verenigingen en stichtingen kunnen (als ze voldoen aan de voorwaarden) meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne in het najaar.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor sponsoring of een donatie uit het Coöperatief Dividend zijn:

 • De organisatie staat als vereniging of stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie bankiert bij Rabobank Uden Veghel.
 • De organisatie is gevestigd in de gemeente Uden, Veghel of Boekel of in de plaats Zeeland en de activiteiten vinden hier plaats.
 • De organisatie wil geen winst maken.
 • U organiseert een evenement dat zich richt op een specifieke doelgroep (betaald toegankelijk).
 • De gevraagde bijdrage komt volledig ten goede aan een sociaal of cultureel doel in de regio.
 • De organisatie of het evenement staat goed bekend in de gemeente, heeft een grote aantrekkingskracht en is toegankelijk voor een breed publiek.
 • U biedt ons mogelijkheden voor publiciteit, promotie van onze producten of het versterken van onze zakelijke relaties.
 • U heeft dit jaar niet eerder een bijdrage van ons ontvangen.
 • De organisatie past bij het imago van de bank.

Wij sponsoren geen:

 • Feesten, bingo's, rommelmarkten en jubilea.
 • Individuen.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn of het milieu onnodig beschadigen.
 • Religieuze en politieke activiteiten.
 • Buurtverenigingen.
 • Tekorten op de gewone jaarbegroting van de vereniging.
 • Studiereizen.
 • Sporttenues.
 • Landelijke goede doelen.
 • Projecten die al afgerond zijn.

Houd er rekening mee dat wij niet ieder verzoek kunnen goedkeuren. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden, maar er zijn er meer. We beslissen per aanvraag of we een bijdrage geven. Een eerdere toewijzing is geen garantie.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven