Organisatie

Organisatie

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Hans Benard is directeur coöperatieve Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken. Hans is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Hans Bernard

Hans Benard

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

Klanten kunnen hun betrokkenheid vormgeven door lid te worden van Rabobank Utrechtse Waarden e.o.. In de ledenraad worden de invloed en zeggenschap van de leden stevig en structureel verankerd.

Een ledenraad is een afvaardiging van het totale ledenbestand en vormt daarmee een afspiegeling van het werkgebied. Een ledenraad bestaat uit 30 tot 50 leden.

Leden hebben invloed en zeggenschap over de koers van de bank. De directie schakelt de ledenraad in om haar beleid te toetsen en zo de dienstverlening te optimaliseren. De ledenraad speelt ook vaak een actieve rol bij de keuze voor maatschappelijke projecten die de bank steunt. De ledenraad wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen. Zij vertegenwoordigt de leden in de Algemene Ledenraad, het hoogste besluitvormend orgaan binnen de coöperatie.

Wil je aanvullende informatie over de ledenraad of heb je interesse om zelf toe te treden dan kun je contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie via communicatie.MN@rabobank.nl.

Digizine van Utrechtse Waarden e.o.
Dit online magazine geeft je inzicht wat de rol als ledenraadslid inhoudt en geeft je inzicht in onze maatschappelijk georiënteerde coöperatieve bank.