Organisatie

Organisatie

Rabobank Vallei en Rijn wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Cris van Arkelen vervangt tijdelijk Maya Smits, directeur coöperatieve Rabobank Vallei en Rijn. Hieronder vallen de kernen Ede-stad, Bennekom, Wageningen, Veenendaal, Rhenen en Achterberg. Cris is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Cris van Arkelen

Chris van Arkelen

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Vallei en Rijn denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 31 leden. Zij praten namens de meer dan 11.500 leden tenminste vier keer per jaar met de directie over ontwikkelingen in regio Ede, Bennekom, Wageningen, Rhenen, Veenendaal en Achterberg.