Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Als grootste lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs in Nederland. Wij ondersteunen verenigingen met een ambitie. Niet vanaf de zijlijn, maar samen met hen. Omdat we begrijpen dat verenigingen van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang. Dit doen we met Rabo Verenigingsondersteuning door middel van masterclasses, workshops en/of 1-op-1 begeleiding.

Met het traject van dit jaar worden clubs geholpen met het waarmaken van ambities op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan het verduurzamen van gebouwen en terreinen, zoals isolatie, ledverlichting en/of zonnepanelen. We hebben deze kennis niet allemaal zelf in huis, maar worden hierbij ondersteund door NOC*NSF. Zij werken nauw samen met professionals die de expertise in huis hebben om het gebied van duurzaamheid. Eén van die partijen is Energie Samen Rivierenland, het lokale energieloket dat zowel particulieren als bedrijven in het rivierengebied helpt met vraagstukken op het gebied van duurzaamheid.

Lees meer over Rabo Verenigingsondersteuning

Coöperatief Stimuleringsfonds

Met het Coöperatief Stimuleringsfonds geeft Rabobank West Betuwe een deel van de winst terug aan de samenleving in het werkgebied. Met dit fonds ondersteunen we maatschappelijke, lokale projecten en activiteiten die de leefbaarheid in de regio blijvend verbeteren.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezond leven
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzaam Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Om voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

Het project is gericht op maatschappelijke, sociaal-economische en innovatieve ontwikkelingen in het werkgebied van de bank.Het project correspondeert met algemeen levende gevoelens en opvattingen in de betreffende kern/regio.Het project dient een brede doelgroep te dienen in regio West Betuwe.Projecten dienen een maximale doorlooptijd te hebben van drie jaar. Na die periode moeten de projecten zijn afgerond of op zelfstandige basis kunnen voortbestaan.Projecten dienen bij voorkeur steun te krijgen van meerdere subsidiegevers en/of er dient sprake te zijn van zelfwerkzaamheid. Het Coöperatief Stimuleringsfonds verstrekt over het algemeen geen bijdragen van 100%.Projecten dienen bij voorkeur samenwerking tussen organisaties in regio West Betuwe te stimuleren.Indien aanvrager over ruim eigen vermogen of financiële middelen beschikt, zal dit nadrukkelijk worden meegewogen in de afweging binnen de commissie.De meest recente jaarrekening (balans, verlies- en winstrekening) dient toegevoegd te worden.Het gevraagde dient met offertes onderbouwd te zijn.Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen maatstaf bij een andere aanvraag.Projecten die behoren tot de normale verantwoordelijkheid of financieringstaak van andere organen, zoals de overheid, worden terughoudend gesteund.Projecten die het belang van de bank kunnen schaden, worden niet gesteund.Aan het project zijn geen commerciële, politieke of religieuze doelstellingen verbonden.Verzoeken om steun ten bate van individuele ondernemers of particulieren komen niet voor toewijzing in aanmerking.Bij ongewenste ontwikkelingen kan door de commissie van het Coöperatief Stimuleringsfonds, al dan niet op voordracht van de bank, tussentijds de projectsteun worden beëindigd.Begeleiding van projecten kan wenselijk zijn. Dat zal per project worden bezien.
Aanvraag indienen