Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabobank Win! win-kans!

Heb jij maatschappelijke idealen? Dan wil Rabobank daar aan meebetalen! Rabobank WBN geeft een deel van de winst terug aan de samenleving. Heeft jouw vereniging of stichting een goed idee? Bijvoorbeeld het verduurzamen van je clubhuis met zonnepanelen, een innovatief project voor jongeren of om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? En zoek je naar financiële middelen om dit idee te realiseren? Dien het dan in bij Rabobank Win! win-kans!, het initiatief van Rabobank West-Brabant Noord. Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De aanvragende stichting/vereniging heeft een KvK nummer en moet klant zijn van Rabobank West-Brabant Noord of de intentie hebben om klant te worden;Het project dient ten goede te komen voor een brede doelgroep in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge of de kern Dinteloord;Het project wordt ‘mede’ mogelijk gemaakt door dit fonds. Dat betekent dat er geen 100% bijdrage wordt verstrekt. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten en haalt een deel uit andere bronnen.De aanvrager komt maximaal één keer per drie jaar voor een bijdrage in aanmerking.De aanvraag past bij de coöperatieve missie van de Rabobank en dient een ledenbelang, of past bij de wensen en of verwachtingen van onze leden.De aanvraag bevordert samenwerking en/of samenhang in de lokale en/of regionale gemeenschap.Geld is een belangrijke succesfactor, maar is niet allesbepalend. Enthousiasme en overtuiging zijn minstens zo belangrijk. Een plan moet goed doordacht zijn. Met de financiële haalbaarheid op korte en lange termijn duidelijk in beeld.Het project is duurzaam.Het project wordt ‘mede’ mogelijk gemaakt door Rabobank West-Brabant Noord. Dat betekent dat er geen 100 % bijdrage wordt verstrekt. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten en haalt een deel uit andere bronnen.Uitkering vindt plaats bij daadwerkelijke realisatie van de aanvraag en binnen twee jaar na de toezegging.De aanvrager komt maximaal één keer per drie jaar voor een bijdrage in aanmerking.De aanvrager kan slechts één keer een beroep doen op het Rabobank Win! win-kans! voor een specifiek project. Als het project wordt herhaald, zal er geen bijdrage meer worden verleend.De aanvrager staat bestedingscontrole toe.Het project moet financieel haalbaar/realiseerbaar zijn en mag niet al gerealiseerd zijn.De bijdrage voor duurzame investeringen is maximaal € 2.500,- De bijdrage is maximaal € 5.000,-.

Niet in aanmerking komen:

Projecten die het belang of imago van de Rabobank kunnen schaden;Projecten met een uitsluitend commercieel, politieke of religieuze doelstelling, of die het milieu onnodig belasten;Aanvragen voor eigen feesten en partijen (zoals een jubileum);Verzoeken om exploitatietekorten aan te vullen.Gevaarlijke of milieubelastende sporten/activiteiten/vervoersmiddelen.Aanvragen van organisaties of voor projecten die maatschappelijk discutabel of conflictgevoelig zijn.Projecten die thuishoren bij de reguliere activiteiten van de organisatie komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
Commissie

De commissie coöperatief dividend bestaat uit ledenraadsleden en medewerkers van de bank.

Aanvragen worden:

4x per jaar beoordeeld1x per kwartaal in behandeling genomen

De sluitingsdatum is op:

1 maart1 juni1 oktober1 december

Aanvragen die later binnenkomen, worden behandeld in de eerstvolgende periode.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzaam Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Aanvraag indienen

Rabo Verenigingsondersteuning

De Rabobank is verbonden met het Nederlandse verenigingsleven. We geloven in hun kracht: verenigingen zijn het cement van onze maatschappij en van groot belang voor de toekomst. We focussen ons niet alleen op financieel gebied en vrijwilligersinzet, maar ook op kennisoverdracht aan verenigingen, stichtingen en clubs om verenigingsambities in te vullen. Om de onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Wil je graag meer weten over wat Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen of wil je jouw club aanmelden?

Ambitie voor je club? Meld je dan aan