Sponsoring en donaties

Rabobank West-Brabant Noord vindt het belangrijk om een aandeel te leveren in de economie en bij lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Want samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Rabobank Win! win-kans!

Heb jij maatschappelijke idealen? Dan wil Rabobank daar aan meebetalen! Rabobank WBN geeft een deel van de winst terug aan de samenleving. Heeft jouw vereniging of stichting een goed idee? Bijvoorbeeld het verduurzamen van je clubhuis met zonnepanelen, een innovatief project voor jongeren of om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? En zoek je naar financiële middelen om dit idee te realiseren? Dien het dan in bij Rabobank Win! win-kans!, het initiatief van Rabobank West-Brabant Noord. Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Waar moet uw aanvraag aan voldoen?

 • De aanvragende stichting/vereniging heeft een KvK nummer en moet klant zijn van Rabobank West-Brabant Noord of de intentie hebben om klant te worden;
 • Het project dient ten goede te komen voor een brede doelgroep in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge of de kern Dinteloord;
 • Het project wordt ‘mede’ mogelijk gemaakt door dit fonds. Je zorgt zelf voor een deel van de kosten of uit andere bronnen.
 • De aanvrager komt maximaal één keer per drie jaar voor een bijdrage in aanmerking.
 • De aanvraag past bij de identiteit van de Rabobank en dient een ledenbelang, of past bij de wensen en of verwachtingen van onze leden.
 • De aanvraag bevordert samenwerking en/of samenhang in de lokale en/of regionale gemeenschap.
 • Geld is een belangrijke succesfactor, maar is niet allesbepalend. Enthousiasme en overtuiging zijn minstens zo belangrijk. Een plan moet goed doordacht zijn. Met de financiële haalbaarheid op korte en lange termijn duidelijk in beeld.
 • Het project is duurzaam.

Welke financiële criteria gelden bij een aanvraag?

 • Het project wordt ‘mede’ mogelijk gemaakt door Rabobank West-Brabant Noord. Dat betekent dat er geen 100 % bijdrage wordt verstrekt. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een deel uit andere bronnen.
 • Uitkering vindt plaats bij daadwerkelijke realisatie van de aanvraag en binnen twee jaar na de toezegging.
 • De aanvrager komt maximaal één keer per drie jaar voor een bijdrage in aanmerking.
 • De aanvrager kan slechts één keer een beroep doen op het Rabobank Win! win-kans! voor een specifiek project. Als het project wordt herhaald, zal er geen bijdrage meer worden verleend.
 • De aanvrager staat bestedingscontrole toe.
 • Het project moet financieel haalbaar/realiseerbaar zijn en mag niet al gerealiseerd zijn.
 • De bijdrage is maximaal € 10.000,-.

Welke aanvragen komen niet in aanmerking?

 • Projecten die het belang of imago van de Rabobank kunnen schaden;
 • Projecten met een uitsluitend commercieel, politieke of religieuze doelstelling, of die het milieu onnodig belasten;
 • Aanvragen voor eigen feesten en partijen (zoals een jubileum);
 • Verzoeken om exploitatietekorten aan te vullen.
 • Gevaarlijke of milieubelastende sporten/activiteiten/vervoersmiddelen.
 • Aanvragen van organisaties of voor projecten die maatschappelijk discutabel of conflictgevoelig zijn.
 • Projecten die thuishoren bij de reguliere activiteiten van de organisatie komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Commissie

De commissie coöperatief dividend bestaat uit ledenraadsleden en medewerkers van de bank. Zij beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen voor Win! win-kans! 1x per kwartaal worden de aanvragen door de commissie in behandeling genomen. De sluitingsdatum is op 1 maart, 1 juni, 1 oktober en 1 december. Aanvragen die later binnenkomen, worden behandeld in de eerstvolgende periode.

Voorbeelden Rabobank Win! win-kans!

 • De botanische tuin, het Arboretum in Oudenbosch, kreeg een bijdrage voor het realiseren van een dak met beplanting op hun loods. Met deze natuurlijke isolatie blijft de loods ’s zomers koel en ’s winters warm.
 • Stichting Surplus Welzijn kreeg een bijdrage voor een Riksja fiets. Daarmee maken zij fietstochten door de omgeving met ouderen en fysiek en verstandelijk beperkte inwoners.
 • Korfbalvereniging CKV DSO Klundert kreeg een bijdrage voor zonnepanelen op het dak van het clubhuis, zodat zij een duurzame vereniging kunnen zijn.

Aanvragen

Als u een bijdrage bij Rabobank Win! win-kans! wilt aanvragen moet u het aanvraagformulier volledig invullen. Daarnaast hebben we de volgende zaken nodig:

 • plan van aanpak
 • financiële onderbouwing (uitgewerkte begroting van de activiteit of het project)
 • een tijdsplanning
 • uittreksel van de Kamer van Koophandel

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie.

Stuur een e-mail

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank West-Brabant Noord doneert vanuit Rabobank Win! win-kans! en de Rabobank ClubSupport.

Rabo ClubSupport steunt clubs en verenigingen

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. En zo ons hele land. Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs en verenigingen. Dit jaar met Rabo ClubSupport.

En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Geld om zonnepanelen op het clubhuis te leggen. Het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken. Of het aantal sportvelden uit te breiden.

Inschrijven kan tot uiterlijk 20 september 2019. De stemperiode is van 27 september t/m 6 oktober 2019.

Lees hier meer over Rabo ClubSupport

Sponsoring

Per jaar sluit Rabobank West-Brabant Noord een beperkt aantal sponsorovereenkomsten met partijen en evenementen. Wij helpen hen met onze mensen, diensten, kennis en/of geld. Als tegenprestatie vragen wij om publiciteit, netwerkmogelijkheden of het organiseren van een activiteit. Voor sponsoraanvragen hanteren we een aantal  uitgangspunten.

Voorwaarden sponsoring

 • De activiteit vindt plaats in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge of het dorp Dinteloord
 • De organisatie is een vereniging of stichting
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De organisatie is klant van Rabobank West-Brabant Noord
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar
 • De activiteit stimuleert sport of cultuur in ons werkgebied

We sponsoren geen

 • Feesten en jubilea
 • Persoonlijke doelen
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu
 • Inzamelingsacties
 • Landelijke en internationale organisaties
 • Activiteiten die door een andere bank, verzekeraar of hypotheekverstrekker worden gesponsord

Voorbeelden sponsoring in Etten-leur

 • Pré-BOV en BOV-trofee, Etten-Leur
 • Eventing Etten-Leur
 • Wielerronde Etten-Leur

Voorbeelden sponsoring in Halderberge

 • Ondernemersgala Halderberge
 • Cultureel centrum Fidei et Arti
 • Smaakvol Halderberge

Voorbeelden sponsoring in Moerdijk

 • Wielerronde Zevenbergen
 • Jeugdronde Moerdijk
 • Stichting Cultuur Moerdijk

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven