Organisatie

Organisatie

Rabobank Zuid-Limburg West wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Pascal Vandermeulen is directeur coöperatieve Rabobank Zuid-Limburg West. Pascal is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Pascal Vandermeulen

Pascal Vandermeulen

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van lokaal leefgebied Zuid-Limburg West houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Zuid-Limburg West denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 40 leden. Zij praten namens de bijna 26.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in onze regio.