Onze organisatie

Ambassadeurs Zuid-Limburg West

Onze ambassadeurs voelen zich sterk verbonden met onze regio. U ontmoet hen bij evenementen, activiteiten en recepties. Spreek ze gerust aan, zo weten we wat er speelt en wat u bezighoudt. Zo zijn we dichterbij dan ooit. 

Onze ambassadeurs

Sittard

 • Peter Frissen
 • Roel Sluijsmans
 • Hélène Smolders

Geleen

 • Ruud Lahaye
 • Rob Haane

Born

 • Hans Suntjens
 • Christie van Mulken

Susteren

 • Theo van de Gazelle
 • Erwin Theunissen

Beek

 • Corina Verjans

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Zuid-Limburg West denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 36 leden. Zij praten namens de bijna 26.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in onze regio. 

Onze ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:

Sittard

 • Michiel Bartholomeus
 • Roy Bongers
 • Roel Frusch
 • Bram Knoups
 • Henk Reinders
 • Floor Salden
 • Tom van Vliet

Geleen

 • Funs Boijens
 • Freek Cuypers
 • Sanne Drissen
 • Peter Hubert
 • Clementine Wintraecken-van Banning

Beek

 • Ivo Coumans
 • Maurice Frenken
 • Marc Jetten
 • Roger Nijsten
 • Dennis Pantekoek

Born

 • René Beaumont
 • Astrid Lodiers
 • Jacqueline Schürgers-de Kreij

Stein

 • Roy Broersma
 • Anita Dukers-ten Vaarwerk
 • Alfonds Giliam
 • Gé Hügel
 • Niels Kusters
 • Michelle Meeks
 • Aggie Veders
 • Jean de Vries

Susteren

 • Ellis Janssen-van Boxtel
 • Dim Linssen
 • Tim Sampers
 • Herman Schmitz

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Zuid-Limburg West houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Wiel Magermans, voorzitter
 • Jack Janssen, vicevoorzitter
 • Ton Mans
 • Jos Mostard
 • Angela Ramakers-Hultermans

Directie

De directie geeft leiding aan Rabobank Zuid-Limburg West. Zij ontwikkelt het beleid van de bank en is ervoor verantwoordelijk dat klanten en leden centraal blijven staan.

Onze directie bestaat uit:

 • Pascal Vandermeulen, Directievoorzitter
 • Raymond Neilen, directeur Particulieren

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven