Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Ons lokaal beschikbare bedrag is € 150.000.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Fonds Coöperatief Dividend

Via het fonds Coöperatief Dividend steunt Rabobank vernieuwende initiatieven die Zuidwest-Brabant blijvend versterken. Met dit fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en steunen we (grotere) projecten waarbij ons netwerk, onze kennis en/of een financiële bijdrage nodig is.

Een commissie beoordeelt de ingestuurde aanvragen. Deze commissie bestaat uit ledenraadsleden van de bank. Stuur je aanvraag uiterlijk 18 oktober 2021 in. Ongeveer vier weken na deze datum ontvang je bericht.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzaam Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Verenigingen, stichtingen en coöperaties met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds Coöperatief Dividend.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De activiteit sluit aan bij het versterken van lokale gemeenschappen. Hieronder vallen de thema's, Banking4Food, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Energietransitie en Financieel Gezond Leven. Deze thema's vormen een leidraad voor toekenning van steun vanuit het fonds. Er wordt gezocht naar initiatieven die deze thema's in ons werkgebied raken en versterken voor een brede doelgroep. Alleen organisaties die een bancaire relatie met ons hebben, lid zijn en gevestigd zijn in ons werkgebied (gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht en het dorp Zegge) komen in aanmerking, projecten moeten (in)direct ten goede komen aan dit werkgebied; De bijdrage is maximaal € 10.000. Het gevraagde bedrag is minder dan 100% van het totaal benodigde bedrag, de aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen. De activiteit vindt daadwerkelijk plaats. De organisatie heeft twee jaar de tijd om de bijdrage te gebruiken. De organisatie komt één keer per drie jaar in aanmerking voor een bijdrage. De Rabobank mag achteraf controleren wat er met de bijdrage is gedaan. Evenementen, jubilea, braderieën, feesten/ festivals en reguliere activiteiten vallen onder de Rabo ClubSupport en komen niet in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Coöperatiefonds.

Niet in aanmerking komen:

Initiatieven die al zijn gestart of uitgevoerd. Activiteiten met een politiek of religieus doel. Activiteiten die slecht zijn voor het milieu. Kosten voor aanbouw, verbouw, herstel en onderhoud van gebouwen. Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek of gehouden worden zonder de benodigde vergunningen. Organisaties of activiteiten die gericht zijn op het maken van winst. Overheidsinstellingen. Activiteiten of organisaties die andere goede doelen steunen; we kiezen ervoor om rechtstreeks bij te dragen. Activiteiten die eerder zijn gesteund door het Coöperatiefonds. Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn. Vaste kosten die op de begroting staan (zoals de huur van een gebouw, energiekosten of loonkosten). Exploitatietekorten. Individuele doelen.
Aanvraag indienen

Rabo Verenigingsondersteuning

De Rabobank is verbonden met het Nederlandse verenigingsleven. We geloven in hun kracht: verenigingen zijn het cement van onze maatschappij en van groot belang voor de toekomst. We focussen ons niet alleen op financieel gebied en vrijwilligersinzet, maar ook op kennisoverdracht aan verenigingen, stichtingen en clubs om verenigingsambities in te vullen. Om de onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Wil je graag meer weten over wat Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen of wil je jouw club aanmelden?

Ambitie voor je club? Meld je dan aan