'Gedeelde grond': gesprekken over de toekomst van de landbouw

28 maart 2022 11:48

Onze Nederlandse grond. We hebben hem nodig om eten op te verbouwen, CO2 in op te slaan en om biodiversiteit in stand te houden. Tegelijkertijd wordt er volop op gewoond, gewerkt, gegraasd en gebouwd. Hierdoor raakt de bodem uitgeput.

Iedereen vindt er wat van en partijen staan vaker tegenover elkaar dan naast elkaar. Ondertussen staat de boer voor een steeds grotere uitdaging. Hoe kunnen we weer samenkomen en bouwen aan de toekomst van de agrarische sector?

Verbindende gesprekken door heel Nederland

In een serie kringgesprekken, die samen met De Balie tot stand komen, verbindt Rabobank de komende drie jaar belangrijke partijen in de voedselketen en nemen we de tijd elkaars dagelijkse context te leren kennen. Van boer tot beleidsmaker en van supermarkthouder tot natuurbeschermer. Gevoed door de ervaringen van partijen uit het regionale ecosysteem en inzichten uit het Coöperatief Convenant van Nederland en Rabo Food Forward regioscans, zoeken we naar openingen om stappen te zetten van tegenwerking naar samenwerking. Om samen te bouwen aan een toekomst waarin food- en agrarische ondernemers floreren en de grenzen van de planeet gerespecteerd worden. Dat is goed voor de Nederlandse agrarische sector & goed voor de wereld om ons heen.

Editie #1 Kring Zuid-Holland Zuid

De eerste editie van Gedeelde Grond vindt plaats op dinsdag 29 maart in de regio Zuid-Holland. Samen met uiteenlopende sprekers gaan we aan tafel op zoek naar een gedeelde basis voor een toekomstbestendige agrarische sector. Hoe houden we het voedselsysteem betaalbaar en gezond? Hoe creëren of behouden we een vitale bodem voor mens en dier? En, hoe zorgen we ervoor dat de boer een normale boterham kan blijven verdienen? Dit gesprek vindt plaats onder onafhankelijke leiding van De Balie.

Banking4Food

Als coöperatieve bank zet Rabobank zich samen met haar klanten, leden en partners in voor een duurzamere, inclusieve samenleving. Via onze producten, netwerken en onze kennis, werken we samen aan een betere wereld voor toekomstige generaties. We ondersteunen ondernemers met de uitdagingen en kansen van deze tijd en begeleiden hen in de transitie naar een toekomstbestendige food- en agrarische sector. Zo bouwt Rabobank mee aan sterke ketens en helpt zij transities in de sector te versnellen.