Rabobank boekt nettowinst van EUR 2.786 miljoen in 2022

9 februari 2023 7:30

De economie kende in 2022 grote verstoringen door de Russische invasie in Oekraïne, zoals hoge energieprijzen en inflatie. Deze hadden hogere kosten van het dagelijks leven en een laag consumentenvertrouwen als gevolg. Deze tegenslagen hadden ook een weerslag op de prestaties van Rabobank. Desondanks boekte Rabobank door goede bedrijfsprestaties en het voordeel van de stijgende rente een nettoresultaat over 2022 van EUR 2.786 miljoen.

Verschillende overheden kwamen met steun voor particulieren en bedrijven om de koopkrachtdaling en de hoge energierekening te temperen. Dat hielp, maar kon niet voorkomen dat er toch lage en soms negatieve groeicijfers optraden in een aantal economieën. Naast de hoge inflatie, hadden klanten van de bank ook te maken met de krappe arbeidsmarkt, grondstoffenschaarste en de urgentie om bij te dragen aan verduurzaming.

Onderzoeken

Eind 2022 publiceerde Rabobank over twee lopende onderzoeken naar de bank, een door het Openbaar Ministerie en een door de Europese Commissie. Het Openbaar Ministerie onderzoekt Rabobanks naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Commissie onderzoekt of Rabobank het EU-mededingingsrecht heeft nageleefd. Rabobank verleent medewerking aan beide onderzoeken. Er loopt een herstelprogramma om adequaat aan de eisen van de Wwft te voldoen. Het wereldwijde FEC-personeelsbestand is hiertoe uitgebreid tot meer dan 7.000 fte in 2022 vergeleken met ongeveer 4.650 fte in 2021. Rabobank zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om financiële criminaliteit te voorkomen.

Road to Paris

“In een economisch onzeker 2022 hielden we koers op onze missie Growing a better world together”, duidt Stefaan Decraene, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank. “Voor ons als wereldwijde food- en agribank is de overgang naar klimaatslimme landbouw een cruciaal onderdeel voor een veerkrachtig voedselsysteem. Uiteraard geldt dit ook voor de Nederlandse agrarische sector, waar we onze rol pakken in de stikstofproblematiek. Rabobank zet volop in op hernieuwbare energie, zo willen we onder meer de komende jaren tot 30 miljard euro investeren in de energietransitie. In 2022 maakten we als een van de eerste banken wereldwijd transparant wat de voetafdruk van onze portefeuille is. Ook publiceerden we ons 'Road to Paris'-rapport, waarin beschreven is hoe we de twaalf sectoren met de meeste CO2-uitstoot willen helpen de klimaatdoelen van Parijs te halen en welke uitdagingen er nog zijn op hun weg naar decarbonisatie. We zijn ons er van bewust dat deze stappen nog bescheiden zijn in het licht van het werk dat voor ons ligt.

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd en de uitdagingen voor de toekomst duren voort. Daarom wil ik onze klanten en leden bedanken voor hun vertrouwen in Rabobank, en onze medewerkers voor hun werk en commitment aan onze doelen.”