Rabobank zet duurzaamheid centraal bij financiering agrofoodsector

19 december 2023 14:46

In haar visie op de agrofoodsector in 2040 voorziet Rabobank een gezonde toekomst voor de Nederlandse agrofoodsector als voedselproductie en behoud van natuur en milieu in balans zijn.

Boeren naast tractor en gewassen

Om dit te realiseren, ziet Rabobank graag dat Nederland beweegt naar een scenario waar ‘true value’ de norm is. We realiseren ons daarbij dat de benodigde systeemverandering alleen kan als alle ketenpartijen bijdragen. Rabobank draagt zelf bij met een pakket van 3 miljard aan leningen met bijzondere voorwaarden en kortingen. Ook zetten we onze toekomstvisie centraal in het financieringsbeleid voor de agrofoodsector. Het betekent dat verduurzamingsplannen van ondernemers een centrale rol spelen bij de beoordeling en toekenning van nieuwe financieringsaanvragen.

True value

Voor de veehouderij, akkerbouw, (glas)tuinbouw en food heeft Rabobank in kaart gebracht hoe deze sectoren in 2040 toekomstbestendig, duurzamer en winstgevend kunnen zijn. Daarvoor zijn andere bedrijfsvormen, verdienmodellen en productiemethodes nodig. Rabobank verwacht - op basis van voorspellingen van het Planbureau voor de Leefomgeving - dat de agrofoodsector tot 2040 krimpt. In deze krimpende markt heeft de sector volgens Rabobank de beste kansen bij een nieuw bedrijfsmodel dat is gebaseerd op true value. In dit scenario liggen de meest integraal duurzame producten voor de consument straks het best geprijsd in het Europese supermarktschap. Dat komt doordat ook alle (verborgen) externe kosten en baten worden meegenomen in de prijs van het product; bij true value worden de kosten en opbrengsten van natuur, klimaat, gezondheid en dierenwelzijn meegerekend in de prijs van voedsel.

Toekomstvisie

In de toekomstvisie van Rabobank produceert de Nederlandse agrofoodsector in 2040 duurzaam en kwalitatief hoogwaardig voedsel én levert zij een positieve bijdrage aan een waardevol landschap met minimale impact op het milieu. Waar de land- en tuinbouw naast het produceren van voedsel een maatschappelijke taak heeft in het onderhouden van landschap en natuur. Daardoor verbetert de biodiversiteit in zowel het agrarische gebied als de natuur substantieel. Eco-systeemdiensten leveren op basis van een reële vergoeding een bijdrage aan het inkomen van de ondernemer. Een belangrijke groeimarkt zijn neveninkomsten zoals zorg en boerderijverkoop. Zonnepanelen, aardwarmte, windenergie en biogas zorgen ervoor dat de sectoren energieneutraal opereren. Noordwest-Europa blijft de belangrijkste afzetmarkt voor de Nederlandse agrofoodsector.

“We delen onze visie als uitnodiging aan alle ondernemers en andere partijen in de voedselketen om samen te werken aan een economisch én ecologisch duurzame toekomst voor de agrofoodsector”

- Alex Datema - directeur Food en Agri Nederland

Hele keten nodig

Alex Datema, directeur Food en Agri Nederland: ‘Hoe de reis naar true value er precies uit ziet weten we niet. Wat we wel weten is dat het perspectief van true value de beste kansen biedt voor een succesvolle agrofoodsector met een goed ondernemersklimaat. We delen onze visie vanuit de vaste overtuiging dat er een goede toekomst is voor de agrofoodsector in Nederland. En als uitnodiging aan alle ondernemers en andere partijen in de voedselketen om samen te werken aan een economisch én ecologisch duurzame toekomst voor de agrofoodsector.’