Rabo Transitiefonds: Aanvullende financiering bij verduurzaming

8 februari 2024 9:13

Is jouw bedrijfsmodel gericht op duurzame landbouw of voedselproductie, de energietransitie of de circulaire economie? Ben je een ontwikkelaar van duurzame projecten? Of ben je bezig met de verduurzaming van je bedrijfsvoering? Het rondkrijgen van een financiering voor je innovatieve, duurzame plannen kan een uitdaging zijn. Het Rabo Transitiefonds kan uitkomst bieden.

Transitiefonds

Aanvullende financiering

Het Rabo Transitiefonds is speciaal opgericht om met een aanvullende financiering verduurzaming te stimuleren. Dit fonds van het Nationaal Groenfonds verstrekt exclusief voor klanten van Rabobank aanvullende financieringen op maat tegen gunstige voorwaarden.

Het rondkrijgen van financieringen voor verduurzaming lastig kan zijn. Traditionele financieringen passen niet altijd bij de aard van vooruitstrevende, duurzame projecten. Of het nu gaat om boeren die van mest groen gas maken, een energiecoöperatie met een zonnepark of de verduurzaming van een bedrijventerrein. Vaak moet nog gezocht worden naar aanvullende financiering om het financiële plaatje rond te krijgen. Voor deze aanvullende financieringsbehoefte is het Rabo Transitiefonds opgericht.

Een stap extra

Als coöperatieve bank, ondersteunt Rabobank klanten in de transitie naar een duurzamere toekomst. Met het nieuw opgerichte Rabo Transitiefonds, een fonds van het Nationaal Groenfonds, zetten we een stap extra. Als coöperatie geven we ieder jaar al een deel van onze winst terug aan de samenleving. En omdat we 125 jaar bestaan, investeren we extra in de verduurzaming van de Nederlandse samenleving en economie.

Zo stimuleren we de noodzakelijke verandering van het Nederlandse bedrijfsleven en vergroten we samen onze impact.

Hoe kan ik een aanvullende financiering aanvragen?

Neem contact op met je accountmanager. Die zal de aanvraag met je bespreken en daarna doorsturen naar het Nationaal Groenfonds. Het Nationaal Groenfonds neemt de aanvraag vervolgens in behandeling en kijkt of en zo ja hoe er een aanvullende financiering kan worden verstrekt.