Rabobank behaalt nettowinst van EUR 4.377 miljoen in 2023

8 februari 2024 7:30

Tegen de achtergrond van toenemende geopolitieke spanningen, historische renteverhogingen en een afkoelende wereldeconomie, heeft Rabobank in 2023 een nettowinst van EUR 4.377 miljoen behaald. Dit resultaat is te danken aan de relatief hoge rente-inkomsten en onze sterke bedrijfsprestaties. Tegelijkertijd ontwikkelden de kosten voor kredietverliezen zich richting een normaler niveau.

Twee mannen staan in een kas vol met planten

Goede financiële resultaten helpen de coöperatieve Rabobank om meer te doen voor de samenleving. In 2023 heeft Rabobank EUR 400 miljoen beschikbaar gesteld om klanten, leden en medewerkers te helpen bij de transitie naar een duurzamere toekomst. Hiervan is EUR 40 miljoen bestemd voor het jaarlijkse coöperatieve dividend van de bank; de overige EUR 360 miljoen wordt verdeeld over vijf nieuwe coöperatieve initiatieven van Rabobank: het Coöperatieve Isolatiebudget, het Rabo Transitiefonds, de Duurzaamheidsbijdrage voor het MKB, de Coöperatieve Duurzaamheidssubsidie en de Duurzaamheidsbijdrage voor medewerkers.

"In 2023 vierden we het 125-jarig bestaan van onze coöperatie. Samenwerken zit in ons DNA. In de afgelopen 125 jaar hebben we met onze klanten, leden en medewerkers samengewerkt om hen te helpen bij het realiseren van hun doelen en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Met vijf nieuwe coöperatieve initiatieven bouwen we voort op deze 125-jaar oude traditie en stellen wij hen in staat om op hun eigen manier het verschil te maken. Van huiseigenaren tot MKB-ondernemers en van onze leden tot onze medewerkers.”

“Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door toenemende politieke spanningen en economische groeivertraging over de hele wereld. We begrijpen dat dit grote uitdagingen oplevert voor onze klanten en leden. Met onze coöperatieve initiatieven en natuurlijk onze kennis, netwerken en producten maken we werk van onze missie: Growing a better world together."

"Ik wil onze klanten en leden bedanken voor hun voortdurende vertrouwen in onze coöperatie, en ik wil onze medewerkers bedanken voor hun harde werk en inzet."