Rabobank publiceert impact rapport en jaarverslag over 2023

7 maart 2024 7:30

Vandaag publiceren we naast ons jaarverslag ook ons impact rapport over 2023. Hiermee willen we een indruk geven van hoe we een positieve impact proberen te maken op de wereld om ons heen en hoe we willen bijdragen aan de voedselsysteemtransitie en de energietransitie. En hoe we veranderingen aanjagen die bijdragen aan een duurzamere optie die betaalbaar, beschikbaar en toegankelijk wordt.

De ingang van het Rabobank hoofdkantoor

Onze Impact in 2023

Onze missie Growing a better world together betekent ook dat duurzaamheid een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering is. Als coöperatieve bank geloven we in de kracht van samenwerking om gemeenschappen te helpen verbeteren. Hoewel we ons elke dag weer inzetten om een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld, is het een feit dat verschillende activiteiten in de samenleving op de een of andere manier een negatieve impact op de wereld kunnen hebben, zoals broeikasgasuitstoot.

Wij zetten ons in om onze klanten te helpen op weg naar een duurzamere toekomst en om de benodigde verandering te versnellen. En we zijn ervan overtuigd dat we samen de positieve impact van deze activiteiten kunnen vergroten. Tegelijkertijd realiseren ons ook dat het uiteindelijke en daadwerkelijke effect van onze initiatieven uiteraard afhangt van vele factoren, zoals economische veranderingen, consumentengedrag en wijzigingen in wet- en regelgeving.

We leren elke dag van onze klanten en twee miljoen leden, partners en andere stakeholders. Daar zijn we dankbaar voor. Want wij geloven dat we alleen samen steeds betere oplossingen voor elkaar kunnen krijgen. Dat is waar we voor staan en ons voor blijven inzetten.

Jaarverslag

In ons jaarverslag presenteren we onze jaarcijfers van 2023 en geven we inzicht in de vooruitgang die we in 2023 hebben geboekt op het gebied van onze strategie.