Vrachtschip vaart door een haven

Slimme en sterke ketens

Een stabiele voedselketen begint met een sterkere positie van de boer. Die moet bijvoorbeeld toegang hebben tot financiering en afzetmarkten.

De boer moet natuurlijk een goede prijs krijgen voor zijn producten. En hij moet zijn bedrijf succesvol kunnen overdragen aan een nieuwe generatie. De Rabobank helpt hierbij. Onder meer door coöperaties op te zetten, door methodes te onderzoeken die het verdienmodel van boeren verbeteren en door bedrijfsopvolgingsprogramma’s aan te bieden.