Boeren beschermen en behouden biodiversiteit

26 mei 2021 15:51

Biodiversiteit is erg belangrijk voor een gezonde bodem. Maar maatregelen om biodiversiteit te behouden en beschermen zijn kostbaar voor boeren. De provincie Drenthe, Friesland Campina, het Wereld Natuur Fonds en Rabobank hebben daarom de Biodiversiteitsmonitor ontwikkeld. Met dit initiatief bieden zij kennis en financiële middelen voor de aanpak van biodiversiteit.

Screenshot video: boer in een weiland

Banking for Food

De transitie naar een toekomstbestendige Food & Agri sector is belangrijk. We zetten onze kennis, netwerk en financiële oplossingen in om initiatieven zoals kringlooplandbouw en verdere verduurzaming van de sector mogelijk te maken.