Natuur-inclusieve landbouw verduurzaamt de boerderij

26 december 2021 15:51

De boerderij van Wilco heeft strohokken voor de koeien en een akker met bloeiende akkerranden waar hij zelf het voer voor de koeien teelt. Ook liggen er inmiddels zonnepanelen op de stal en gebruikt hij zijn eigen organische mest voor het land. Rabobank stond Wilco bij met advies en bood een groen financiering voor de zonnepanelen. Neem zelf een kijkje op de boerderij via onderstaande video.

Verzend het artikel per e-mail
Screenshot video: twee koeien in een weiland

Banking for Food

De transitie naar een toekomstbestendige Food & Agri sector is belangrijk. We zetten onze kennis, netwerk en financiële oplossingen in om initiatieven zoals kringlooplandbouw en verdere verduurzaming van de sector mogelijk te maken.