Vallei Boert Bewust laat mensen beleven waar hun voedsel vandaan komt

26 januari 2022 15:51

Een rondleiding op het boeren erf of een boerderijfietstocht. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de activiteiten die Vallei Boert Bewust organiseert om de boer en burger dichter bij elkaar te brengen. Rabobank draagt het initiatief een warm hart toe. Niet alleen waren we betrokken bij de oprichting, ook delen we kennis en brengen we Vallei Boert Bewust onder de aandacht bij onze klanten en leden. Maak via onderstaande video zelf ook kennis met Vallei Boert Bewust.

Verzend het artikel per e-mail
Vrouw staat voor boerderij de Vallei

Banking for Food

De transitie naar een toekomstbestendige Food & Agri sector is belangrijk. We zetten onze kennis, netwerk en financiële oplossingen in om initiatieven zoals kringlooplandbouw en verdere verduurzaming van de sector mogelijk te maken.