Uitdagingen in de Food & Agri sector samen aanpakken

17 januari 2022 11:33

De voedseltransitie richt zich op genoeg, gezonde voeding voor iedereen die duurzaam geproduceerd is. Met Rabo Food Forward, de Food Waste City Challenge en diverse andere initiatieven werkt Rabobank samen met klanten aan oplossingen.

Banking for food

Vruchtbare samenwerkingen

In de regio Leiden-Haaglanden organiseren we uiteenlopende initiatieven en activiteiten die gericht zijn op voedsel. Zo biedt Rabo Food Forward de mogelijkheid om met partijen uit de hele voedselketen tot oplossingen te komen. En bij de Food Waste City Challenge werkten we samen met de Gemeente Den Haag en hotels uit de regio. Dankzij de challenge verspilden de hotels 44,5 procent minder voedsel.

Meer mogelijk maken

Money Meets Ideas maakte het mogelijk dat start-ups uit de Food & Agri sector in contact kwamen met investeerders voor hun innovaties. En we hielpen 19 glastuinbouwers op weg bij opvolging of verkoop van hun bedrijf.

Bekijk hier de projecten die voort zijn gekomen uit Rabo Food Forward: De Streekkantine, Green Business Model Canvas en Groen Doen Op Pad.


Banking for Food

De transitie naar een toekomstbestendige Food & Agri sector is belangrijk. We zetten onze kennis, netwerk en financiële oplossingen in om initiatieven zoals kringlooplandbouw en verdere verduurzaming van de sector mogelijk te maken.