Rabo Food Forward; nú beginnen met de voedseloplossingen voor morgen

21 januari 2022 16:33

Rabo Food Forward wil samenwerking in de hele voedselketen stimuleren om nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Diverse digitale bijeenkomsten in de regio Groningen-Drenthe leverden al twee initiatieven op: ‘Expeditie Voedselverwondering’ en ‘Food of the Future’.

Twee vrouwen in een bloemenveld

Voeding en gezondheid

Horen, proeven, ruiken en voelen waar eten vandaan komt; dát is Expeditie Voedselverwondering. Met deze spannende speurtocht wil Anita van der Noord kinderen spelenderwijs duidelijk maken wat de relatie is tussen voeding en gezondheid. En dat is belangrijk, want in Oost-Groningen komt overgewicht onder kinderen bovengemiddeld veel voor.

Minder voedselverspilling

Met Food of the Future maken Elise Brugman en Hilly Lautenbach van bestaande reststromen en tijdelijke overschotten nieuwe – liefst houdbare – producten. Dat biedt niet alleen een extra afzetmogelijkheid voor de producent, maar remt tegelijkertijd voedselverspilling. Food of the Future wil ondernemers ontlasten door het hele proces uit handen te nemen: van het in kaart brengen van reststromen tot productontwikkeling en marketing.

Rabobank zal de projecten ‘Expeditie Voedselverwondering’ en ‘Food of the Future’ ook in de toekomst financieel – maar zeker ook qua netwerk, kennis en coaching – blijven ondersteunen.


Banking for Food

De transitie naar een toekomstbestendige Food & Agri sector is belangrijk. We zetten onze kennis, netwerk en financiële oplossingen in om initiatieven zoals kringlooplandbouw en verdere verduurzaming van de sector mogelijk te maken.