Ondernemers op bedrijventerreinen helpen bij de energietransitie

24 januari 2022 16:20

Veel ondernemers op bedrijventerreinen in regio Midden Oost Nederland willen stappen zetten richting energiezuinig en duurzaam ondernemen. Om deze ondernemers hierbij te helpen, bundelt Rabobank de krachten met Bedrijventerreinaanpak.nl. Deze samenwerking biedt ondernemers inzicht, kennis en mogelijkheden om stappen richting een energieneutrale toekomst te zetten.

Drie mannen die een contract ondertekenen

Collectieve aanpak

Ondernemers moeten op het gebied van de energietransitie aan veel verschillende wensen en eisen voldoen. Ze hebben onder andere te maken met landelijke, regionale en lokale overheden en daarnaast met verzekeraars, afnemers en klanten. Er is veel dat ondernemers zelf kunnen doen aan verduurzaming. Maar wat zijn de mogelijkheden en waar begin je? Een goede eerste stap is het inventariseren van de energiebehoeften en de investeringsbereidheid bij ondernemers. Vanuit deze inzichten gaan Rabobank en Bedrijventerreinaanpak verder in gesprek met ondernemers om hun voornemens concreet vorm te geven. De collectieve wensen van ondernemers op een bepaald bedrijventerrein zijn hierbij het uitgangspunt.

Collectief laadplein & Rabobank

Het is duidelijk dat er behoefte is bij ondernemers op een bedrijventerrein aan een collectieve aanpak. Het blijft niet alleen bij inventariseren en praten, want er worden ook tastbare resultaten geboekt. Een mooi voorbeeld is het collectieve laadplein dat gerealiseerd wordt op bedrijventerrein Feitenhof in Nunspeet. Hier worden ’s avonds de elektrische busjes van de bedrijven opgeladen en in het weekend kunnen toeristen tegen betaling gebruikmaken van de laadpalen. Rabobank en Bedrijventerreinaanpak.nl zijn trotse partners van dit initiatief.


Energietransitie

Door energie productie en verbruik te veranderen, kan klimaatverandering beperkt worden. Rabobank helpt klanten daarom o.a. om hun woning of bedrijf energiezuinig te maken en we investeren in duurzame energieprojecten.