Duurzaam en gezond aan tafel met Diverzio

24 januari 2022 16:30

In samenwerking met Stichting Diverzio en andere partners heeft Rabobank het initiatief genomen voor het programma ‘Duurzaam en gezond aan tafel’. In dit unieke ontwikkelprogramma krijgen zorgorganisaties de kans om binnen een jaar hun maaltijden flink te verbeteren. Met minder verspilling en lagere kosten als resultaat.

Verzend het artikel per e-mail
Vrouw in bed met verschillende groentes

Stap voor stap naar beter eten

Het programma Duurzaam en gezond aan tafel is een dynamische mix van kennisoverdracht, praktijkgericht onderzoek en coaching ‘on the job’. Via verschillende masterclasses leren deelnemers over verbetering van de maaltijdbeleving, smaak, kwaliteit, duurzaamheid, kostenbeheersing en het verminderen van voedselverspilling. Praktijkgericht onderzoek geeft inzicht in maaltijdwaardering en –beleving, de kosten, duurzame inkoop en voedselverspilling. Diverzio geeft iedere zorgorganisatie persoonlijke begeleiding en coaching, waarbij de deelnemers naar aanleiding van een verbeterplan realistische, haalbare doelen opstellen.

Duurzaam en gezond aan tafel & Rabobank

Rabobank brengt dit programma actief onder de aandacht bij zorgaanbieders en zorgorganisaties. In 2021 is het programma ‘Duurzaam en gezond aan tafel’ gestart in regio Midden Oost Nederland. Onder de deelnemers is een flink aantal klanten van Rabobank. Rabobank is trots op deze groep enthousiaste en gemotiveerde zorgmedewerkers, die zich inspannen voor duurzame maaltijden, kostenbesparing en op deze manier voedselverspilling tegengaan.


Banking for Food

De transitie naar een toekomstbestendige Food & Agri sector is belangrijk. We zetten onze kennis, netwerk en financiële oplossingen in om initiatieven zoals kringlooplandbouw en verdere verduurzaming van de sector mogelijk te maken.