De weg naar een meer Meatless dieet

30 oktober 2023 12:05

Meatless, in 2005 opgericht door Jos Hugense, is een snelgroeiende producent van vis- en vleesvervangende ingrediënten. Jos, oud-eigenaar van een vleesverwerkend bedrijf, had de visie om vanuit zijn ervaring in de vleesindustrie een ‘plantbased’ ingrediënt te ontwikkelen, dat qua prijs, volume en textuur kon concurreren met dierlijke producten. Hiermee speelde hij al vroeg in op de markttrend richting een meer plantaardig dieet. Meatless’ innovaties en sterke groei werden ondersteund door SHIFT Invest als impact investeerder, Rabobank M&A en Rembrandt M&A als overnameadviseur. Ontdek hoe deze unieke samenwerking heeft bijgedragen aan de impact van Meatless op de toekomst van plantaardige voeding.

Een boost voor de vega(n) markt & een opsteker voor het klimaat

Een partner voor groei

Jos overwoog al geruime tijd de verkoop van zijn bedrijf. Meatless bevond zich op een cruciaal punt, waarbij aanzienlijke investeringen nodig waren voor verdere groei. Zijn persoonlijke verlangen om geleidelijk af te bouwen, leek in contrast te staan met deze ambitieuze plannen. Jos had vanaf het eerste moment het belang van zowel de juiste investeerders als de begeleiding van een onafhankelijke partij scherp voor ogen. Hiervoor schakelde hij de expertise van Rabobank in.

Ontzorgen met impact

Doordat Rabobank M&A voor middelgrote transacties samenwerkt met dochteronderneming Rembrandt M&A, kunnen zij een breed scala aan ondernemers een solide oplossing bieden voor uiteenlopende overname vraagstukken. Zo ook Jos: "Rembrandt M&A zorgde voor structuur en overzicht binnen een bijzonder complex traject.” Het bedrijf werd in de zomer van 2022 verkocht aan een toonaangevend, beursgenoteerd Duits agrobedrijf. Bouke Tauw, partner bij Rembrandt M&A, vult aan: “Dankzij de nauwe samenwerking met Jos en andere stakeholders hebben wij de impact en potentie van Meatless helder kunnen presenteren. Via een strak georkestreerd en competitief verkoopproces hebben we de ideale koper gevonden die Meatless naar de volgende fase kon brengen.”

“Rembrandt M&A zorgde voor structuur en overzicht binnen een bijzonder complex traject”

Het team van Rembrandt M&A ging actief aan de slag om Jos volledig te ontzorgen: onder andere in de voorbereiding, informatievoorziening en onderhandelingen. Een waardevolle synergie, omdat je als ondernemer het bedrijf draaiend moet houden en de complexiteit van zo’n intensief proces niet altijd kunt inschatten. Door op de juiste manier samen te werken, heeft de begeleiding van Rabobank M&A en Rembrandt M&A geleid tot een in alle opzichten succesvolle transactie. Ook SHIFT Invest speelde hierin een grote rol.

De rol van Rabobank en SHIFT Invest

SHIFT Invest, geïntroduceerd door Rabobank, legde in de beginjaren een stevige basis voor de latere groei van Meatless. Rabobank zorgde voor additionele scale-up financiering. Bram Ledeboer, partner bij SHIFT Invest, kijkt terug op een uitstekende samenwerking met Jos: “Meatless sluit perfect aan bij de focus van ons fonds, wat zich richt op food & agri, energie, industrie en mobiliteit met als doel klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit terug te dringen.” Ook Rabobank heeft een hechte binding met het food & agri domein, wat op detailniveau goed merkbaar is. Met een uitstekende analyse afdeling, wisten zij de juiste inzichten te geven. Rabobank stelt haar internationale netwerk en uitgebreide food & agri sectorkennis ter beschikking aan Rembrandt M&A, waardoor de partijen elkaar, maar ook de wereld om hen heen versterken.

Impact op de wereld

De producten van Meatless vervangen jaarlijks ongeveer 4 miljoen kilo vlees. Zo is er over een tijdspanne van tien jaar maar liefst 300 kiloton CO2 bespaard. Jos voegt hieraan toe: “Soms gaan de uitdagingen de snelheid van de oplossingen voorbij en je moet realistische beloftes aan de consument blijven doen om ze waar te kunnen maken.” Jos, die nog altijd betrokken is bij het bedrijf, blijft overtuigd van de juiste koers. Met investeringen voor het opschalen van de productiecapaciteit, bereidt Meatless zich voor op verdere versnelling van de groei en een grotere impact op de wereld.


Benieuwd hoe Rabobank kan helpen bij de verkoop van jouw onderneming?