Man en vrouw verbouwen samen hun huis

Duurzaam Wonen

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, moeten we in Nederland de energie voor zeven miljoen woningen opwekken uit duurzame bronnen. Als coöperatieve Rabobank vinden we het belangrijk dat bij deze verduurzaming het ecologisch, economisch en maatschappelijk belang hand in hand gaan. We zijn de grootste hypotheekverstrekker van Nederland en ondersteunen het streven naar meer duurzame woningen. Onze ambitie is om in 2030 een hypotheekportefeuille met gemiddeld energielabel A te realiseren, onder andere door onze klanten maximaal te ondersteunen bij de verduurzaming van hun woning. We zetten onze expertise, netwerken en financiële producten en diensten in om oplossingen aan te dragen voor leden en klanten die een duurzame bijdrage willen leveren.

Langer Zelfstandig Wonen

Daarnaast neemt de vraag naar ouderenhuisvesting in ons land toe door vergrijzing en een tekort aan geschikte, betaalbare woningen. Tegelijkertijd blijft de huidige generatie 55-plussers langer zelfstandig wonen. Rabobank vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, waarbij zorg en welzijn centraal staan. We bieden handige tips en oplossingen om het comfort en de veiligheid in huis te vergroten. En we willen een impactvolle bijdrage leveren door ouderen te ondersteunen bij zelfbouwprojecten en door te investeren in vitale gemeenschappen. Op deze manier kunnen we ook zorgen voor een betere doorstroom op de woningmarkt.