Klimaatverandering door opwarming van de aarde brengt grote risico’s met zich mee. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, moeten in Nederland zeven miljoen woningen uitgerust worden met een energievoorziening uit duurzame bronnen. Als grootste hypotheekverstrekker van Nederland en projectontwikkelaar van woningen ondersteunen we de beweging naar meer duurzame woningen en toegang tot de woningmarkt voor woningzoekenden. Als coöperatieve Rabobank hechten we eraan dat bij deze verduurzaming het ecologisch, economisch en maatschappelijk belang hand in hand gaan. We zetten onze expertise, netwerken en financiële producten en diensten in om oplossingen aan te dragen voor leden en klanten die daaraan willen bijdragen.

Onze ambitie is om in 2030 een hypotheekportefeuille met gemiddeld energielabel A te realiseren, door onze klanten maximaal te ondersteunen bij de verduurzaming van hun woning. Dat doen we met financiële en niet-financiële oplossingen, inclusief duurzame bouw met BPD. Ook willen we de toenemende schaarste en afnemende betaalbaarheid in de Nederlandse huur- en koopmarkt het hoofd bieden. We helpen klanten met een integraal aanbod bij de toegang tot en doorstroom in het woningaanbod.

Een groener huis

Een groener huis

Goed voor de wereld en voor je portemonnee. Wij helpen je graag op weg naar een energiezuinig huis.