Langer Zelfstandig Wonen

Daarnaast neemt de vraag naar ouderenhuisvesting in ons land toe door vergrijzing en een tekort aan geschikte, betaalbare woningen. Tegelijkertijd blijft de huidige generatie 55-plussers langer zelfstandig wonen. Rabobank vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, waarbij zorg en welzijn centraal staan. We bieden handige tips en oplossingen om het comfort en de veiligheid in huis te vergroten. En we willen een impactvolle bijdrage leveren door ouderen te ondersteunen bij zelfbouwprojecten en door te investeren in vitale gemeenschappen. Op deze manier kunnen we ook zorgen voor een betere doorstroom op de woningmarkt.