Art Lab en Artist in Residence

In het Rabo Art Lab zien we kunst als kenniskanaal, ethisch klankbord en omvormer van op drift geraakte begrippen als ‘vertrouwen’ en ‘medemenselijkheid’. En bovenal als breekijzer om een vrije ruimte binnen de bank te creëren, waarbinnen het mogelijk is om gewone oplossingen te verzinnen voor ongekend complexe vraagstukken. Desperate times call for creative measures. We nodigen in het Rabo Art Lab kunstenaars uit om op een innovatieve manier bij te dragen aan het tackelen van transitievraagstukken. Niet om met panklare oplossingen te komen, maar om ons te helpen betere en andere vragen te stellen.

Lucas De Man

Ze waren de eerste artist in residence. Theatermaker Lucas De Man en zijn kunstenaarscollectief Nieuwe Helden stapten in 2017 onbevangen de bank binnen. Deze nieuwsgierige luizen in de pels gingen op zoek naar de mens achter het systeem en werden daardoor zelf verrast en geraakt.

Met een ontroerende podcast 'de Poezië van het bankieren', een wervelende 'Kunstshow' en een heel persoonlijke theatervoorstelling 'Sam', kwamen zij heel dicht bij de ziel van de bankmedewerker en eigenlijk die van ons allemaal.

Foto: © Sanne Donders

Arne Hendriks

Groei en Krimp, of eigenlijk beter gezegd onze fascinatie met groei en hoe dat om te buigen naar een verlangen naar krimp. Dat is het onderzoeksterrein van Arne Hendriks. Ruim een jaar had hij een werkplek in de bank. Vanuit daar maakte hij podcasts, interviewde Peter Hein van Mulligen, Marleen Stikker en anderen voor een krant over groei en krimp. Maar organiseerde ook een negengangendiner met louter witte kool om de wetmatigheden van waarde en voedselverspilling te onderzoeken.

Sinds de opening van de tentoonstellingsruimte in Depot van Boijmans Van Beuningen werkt Arne er een dag in de week aan zijn project 'Outgrowing Eames'.

Foto: © Sanne Donders

Daan Roosegaarde

Een inspiratiediner in zijn studio was de aftrap voor de residency van Daan Roosegaarde, gevolgd door expertsessies binnen de bank, op Springtij op Terschelling en gesprekken tijdens World Economic Forum in Davos. Daarbij stelde Roosegaarde vragen als: wat is eigenlijk de prijs van schone lucht? Uiteindelijk ontwikkelde Studio Roosegaarde GROW, wonderschone lichtrecepten van rood en blauw licht voor de plekken die ons voeden. “Licht als activatie, als een plek van verbeelding, maar ook als platform. Hoe kunnen we van die boer weer een held maken? Hoe kunnen we bijdragen aan de toekomst van ons landschap?”

Foto: © Sanne Donders

Koert van Mensvoort

Kunstenaar, filosoof, wetenschapper, maar vooral koorddanser is Koert van Mensvoort. Het liefst neemt hij meerdere posities tegelijk in. Hij wil in het midden zitten, met zijn hoofd in de wolken, zijn voeten op de grond en zijn handen in de modder.

Als kunstenaar in het Rabo Art Lab werd het nodige gevraagd van zijn balanceertalent. Van Mensvoort introduceerde de eco coin, een alternatieve munt die duurzaam gedrag beloond. Met de eco coin koppelt hij ecologie en economie en stelt hij de vraag: wat is waarde?

Meer dan driehonderd collega’s hadden de eco coin app op hun telefoon en hielden hun duurzame gedrag bij. De gespaarde eco coins konden ingewisseld worden voor duurzame producten of ervaringen. "Ik was blij verrast over de waardevolle gesprekken met bankmedewerkers, ze dachten mee, discussieerden over bijzonder fundamentele zaken als waarde, verantwoordelijkheid en beloning."

Foto: © Sanne Donders

Carlijn Kingma

Twee jaar trok kunstenaar en cartograaf Carlijn Kingma door de wereld van het geld. Aanvankelijk zonder enige kennis, maar met grote nieuwsgierigheid en verwondering leerde ze de kleine radartjes kennen en slaagde ze erin het systeem in één kaart als waterwerk tot leven te wekken. Een monnikenklus waarvoor ze veel boeken las, met veel experts binnen en buiten de bank sprak, schetsen maakte en uiteindelijk meer dan tweeduizend uur werkte aan haar tekening.

"Geld is een publieke zaak waar maar weinig mensen iets van begrijpen", vertelt Carlijn. "We zien het als natuurkundige wetmatigheid, als een domein van bankiers en economen, maar vergeten dat het een sociaal stelsel is dat door mensen is bedacht, en dus ook door mensen kan worden veranderd."

Het Waterwerk van het Geld hangt inmiddels groot in de bank, is aanleiding voor veel gesprekken en dialoogsessies over dat geldsysteem. In 2024 is het werk van Carlijn te zien in de tentoonstellingsruimte van Rabobank in Depot Boijmans Van Beuningen.

Foto: © Sanne Donders

Henk Wildschut

Als fotograaf volgt in zijn werk zo min mogelijk de waan van de dag. Hij neemt graag afstand tot zijn onderwerpen waardoor patronen zichtbaar worden.

Wildschut fotografeert met een heldere, quasi-klinische, onromantische blik. Zijn beeldtaal is informatief en zou je als nuchter kunnen beschrijven. Zijn onderwerpkeuze is wel erg persoonlijk gedreven; vaak vindt hij zichtzelf terug op plekken waar mensen tussen het wal en schip terecht zijn gekomen. Waar hij zijn lens richt op dingen die misschien botsen met wat het grote publiek graag zou willen denken.

Als Artist in Residence volgt Henk de route terug naar het gebied waar hij is opgegroeid: de Veluwe. "De boerenwereld intrigeert me. De boer gelooft ergens in en hij heeft nu het gevoel dat hij niet begrepen wordt. Ik kan me vaak snel vereenzelvigen met dat gevoel. En probeer er met een andere blik naar te kijken, tegendraads misschien wel." Als kunstenaar is Wildschut buitenstaander, maar door zijn jeugd en de polemiek is hij ook participant geworden. Net als wij allemaal eigenlijk.

Foto: © Maaike Engels

Logo van de podcast serie de tussen ruimte

Podcastserie De Tussenruimte

In deze zevendelige podcastserie gaat Godelieve Spaas - Lector Nieuwe Economie aan de Avans Hogeschool - in gesprek met vijftien pioniers die zich in de ruimte tussen kunst en ondernemen bevinden. Door te denken vanuit die plek komen ze met voorstellen over een economie die krimpt, waar geld kan verdwijnen, waarin alle winst wordt weggegeven of waar planten en dieren een stem hebben.