Rabo & Kunst

Kunst biedt een blik op de wereld en de tijd waarin we leven. Daarom geeft Rabobank eigentijdse kunstenaars een podium in haar kunstcollectie. De bank gelooft dat kunst een kennisbron kan zijn voor innovatie en ontwikkeling, en bovenal een inspiratiebron voor klanten, leden en medewerkers. Sinds midden jaren tachtig bouwt Rabobank aan een eigentijdse kunstcollectie waarin nationale en internationale kunstenaars vertegenwoordigd zijn. In samenwerking met de kunstenaars kiezen we sleutelwerken die een markering in hun oeuvre aanduiden en die het verhaal van de kunstenaars vertellen. Zo weerspiegelen deze werken de ontwikkeling van moderne Nederlandse kunst sinds 1950.

Het verhaal

Als we kijken naar onze kunstcollectie, herkennen we drie sterke verhaallijnen; allereerst die van het Mensbeeld, of misschien beter gezegd de 'condition humaine'. Ook verzamelden we veel werken die een betrokkenheid met de tijd waarin we leven reflecteert. Daarnaast herkennen we veel conceptuele werken in de collectie. Werken waarin niet het handschrift of stijl van de kunstenaar het belangrijkste is, maar louter idee en vorm.

Meer over de drie verhaallijnen

Rabo Art Lab

Rabo Art Lab is een vrije ruimte in de bank, waar we kunst als kennis zien, artist in residence uitnodigen en samen maatschappelijke transities onderzoeken. Door kunst als bron voor kritische reflectie en fundamentele vernieuwing te zien, verbindt het Rabo Art Lab de Rabo Kunstcollectie met de dagelijkse werkelijkheid van de bank en haar werkveld.

Zo is Rabo Art Lab behalve verbeeldingsruimte, ook een drager van ongemak. Want daar blijven waar het schuurt, is misschien wel de rol van kunst.

Een foto van abstracte kunst

De kunstcollectie in Depot Boijmans Van Beuningen

Sinds 2021 laten we de Rabo Kunstcollectie zien in ons eigen compartiment op de vierde verdieping in Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam; Rabo@Depot dus! Hier delen we de Rabo Kunstcollectie met een breed publiek.

Tentoonstellingen

Naast het ontsluiten van de collectie in tentoonstellingen fungeert de ruimte als podium voor voorstellingen, lezingen en discussies. Zo wil Rabobank samen met collega’s, leden én geïnteresseerden, vorm geven aan een nieuwe plek waar beeldende kunst, wetenschap en innovatie samenkomen. Een plek die door inhoudelijke bijdragen daadwerkelijk input levert voor de grote vraagstukken en veranderingen van deze tijd. De kunstcollectie en de kunstenaars zijn daarvoor het vertrekpunt, evenals schrijvers, onderzoekers, muzikanten, filosofen, dansers én de verschillende Artists in Residence die we jaarlijks uitnodigen.