Geschiedenis, missie, visie

Kunst biedt een blik op de wereld en de tijd waarin we leven. Daarom geeft de Rabobank eigentijdse kunstenaars een podium in haar kunstcollectie. De bank gelooft dat kunst een kennisbron kan zijn voor innovatie en ontwikkeling. En bovenal een inspiratiebron voor leden, klanten en medewerkers.

Geschiedenis

De Rabo Kunstcollectie biedt een rijk overzicht van ruim zeventig jaar Nederlandse kunst. Alle fasen van de naoorlogse periode zijn met belangrijke werken vertegenwoordigd. De nadruk ligt op de kunst van de afgelopen vijfentwintig jaar. Vanaf de millenniumwisseling maakt ook een aantal grote internationale namen deel uit van de collectie. Net als de wereld waar ze toe behoort laat de kunst na de Tweede Wereldoorlog grote en snelle veranderingen zien. Elke generatie staat weer voor geheel nieuwe vragen en uitdagingen. De vier fasen waarin de collectie is ingedeeld sluiten hierbij aan.

1

1945 - 1960 De vrije expressie

In de jaren na de oorlog was vrijheid hét thema. Alle gezag stond ter discussie en de scheidslijn tussen goed en fout werd scherp getrokken. De definitieve doorbraak van het modernisme ging gepaard met een kunst die het spontane gebaar en de vrije uitstroom van gevoelens voorop stelde. In Nederland waren het vooral de Cobra-kunstenaars die de bakens verzetten.

2

1960 - 1975 De verbeelding aan de macht

Stond na de oorlog het individu voorop, de generatie van de jaren zestig richtte haar aandacht op de wereld. Alles zou anders worden en de moderne massa- en consumptiecultuur bevrijdde zich van de laatste resten van de oude orde. De Pop Art, de minimale en conceptuele kunst gingen voorop in de verkenning van een radicaal nieuw bewustzijn.

3

1975 - 1990 Het modernisme voorbij

Na een periode van vooruitgangsdenken en idealisme volgde in de loop van de jaren zeventig de ontnuchtering. Consumentisme en neo-liberalisme brachten een heel nieuw politiek en maatschappelijk klimaat met zich mee. De postmoderne kunst nam afstand van het vooruitgangsdenken en richtte zich op het onderzoek naar een complexe en gelaagde werkelijkheid.

4

1990 - heden Kunst van nu

De val van de Muur en de komst van internet zorgen vanaf de vroege jaren negentig opnieuw voor fundamentele veranderingen. Culturen vloeien samen en de kunst ontwikkelt een grote verscheidenheid aan vormen en thema’s. In een wereld in crisis en verwarring richten veel kunstenaars zich op een directe, intuïtieve ervaring van het bestaan en scheppen met natuurlijke, traditionele middelen een doorleefde beeldwereld.

Missie

Sinds 1995 koesteren we de ambitie om een bijzondere kunstcollectie aan te leggen. De kern van de collectie dateert echter al van begin jaren tachtig. We werken daarbij nauw samen met kunstenaars. Samen kiezen we sleutelwerken die een wending in hun oeuvre aanduiden. Kunstwerken die niet alleen het verhaal vertellen van de kunstenaar, maar ook symbool staan voor een periode in de kunst.

Met het uitgangspunt 'meer dan beeld' bouwen we aan een topcollectie van eigentijdse kunst. We selecteren de drijvende krachten, de aanjagers van hun tijd. De nadruk ligt op Nederlandse kunstenaars, maar vanwege het internationale karakter van Rabobank bevat de collectie ook werken van buitenlandse kunstenaars.

Visie

Kunst inspireert, weerspiegelt en onderzoekt. Zij is de barometer van de samenleving en laat zien in welke tijd we leven. Dat past bij een bank die midden in de samenleving staat.

Rabobank kiest ervoor om het culturele klimaat structureel te ondersteunen door kunst te verzamelen, te ontsluiten en talent te stimuleren. Zo deelt zij in de zorg voor het culturele erfgoed van morgen en draagt zij een steentje bij aan de verhoging van kunstparticipatie.