Met creativiteit en verbeeldingskracht maatschappelijke uitdagingen te lijf

Klimaatverandering, polarisatie en de ene crisis na de andere: niet alles gaat momenteel voor de wind en de oplossingen liggen niet voor het oprapen. Is het misschien tijd om anders tegen uitdagingen aan te kijken? Einstein zei het al: 'Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.'

Rabobank en Dutch Design Foundation geven samen vorm aan verandering

Rabobank gelooft in de kracht van kunst en creativiteit om maatschappelijke doorbraken te creëren, om andere oplossingen en methodieken te ontdekken. Daarom slaan we de handen ineen met Dutch Design Foundation. In een gezamenlijke ontdekkingsreis speuren we samen naar projecten, ideeën en concepten uit de designwereld die kunnen bijdragen aan een duurzamere en betere wereld.

Die samenwerking komt niet uit de lucht vallen, maar sluit aan bij de visie van de Rabobank op de waarde van kunst en creativiteit voor de samenleving. Als kennisbron, aanjager van verandering en als drager van fundamenteel onderzoek. Die visie is ook terug te vinden in de toonaangevende Rabo Kunstcollectie, en in het Rabo Art Lab, een vrije ruimte in de bank waar kunstenaars worden uitgenodigd, schurende vragen worden gesteld en artistiek onderzoek wordt uitgevoerd.

Ontwerpkracht

Dutch Design Foundation (DDF) gelooft op haar beurt in het probleemoplossende vermogen van ontwerpers om de wereld een betere plek te maken. De organisatie ondersteunt hun werk en geeft hen een platform en publiciteit. Het partnership met Rabobank brengt boeren, bouwers, beleidsmakers, ecologen, designers, producenten, bankiers en burgers samen. Zo ontstaat een bruisende cocktail van onderzoek en experiment, en van 'ontwerpkracht' waarmee we de mogelijkheden van duurzame veranderingen aftasten.

Die kracht willen we aanwenden om maatschappelijke transities, waar we middenin zitten, te versnellen. Zoals de energietransitie – de manier waarop we energie opwekken en gebruiken – en de voedseltransitie – de wijze waarop voedsel wordt geproduceerd en verdeeld over de snelgroeiende wereldbevolking. Onderzoekend en (her)ontwerpend gaan we aan de slag.

Dat doen we door gezamenlijk initiatieven te verkennen die wij met onze kennis, netwerken en financiële diensten kunnen helpen opschalen. En als strategisch partner van de Embassy of Food en de Embassy of Circular & Biobased Building (waarover hieronder meer), ondersteunen we onderzoeken en dialogen die hopelijk gloednieuwe kansen en interessante inzichten opleveren.

"De verbeeldingskracht uit de creatieve wereld speelt een cruciale rol bij de grote transities in onze samenleving", zegt Marc Cootjans, Directeur Coöperatieve Rabobank Regio Eindhoven. "Via het partnership met DDF kijkt Rabobank ernaar uit om haar netwerken, kennis en financieringsmogelijkheden in te zetten. Om zo de beste ideeën uit deze wereld te ondersteunen, zodat ze op schaal komen en een grote maatschappelijke impact krijgen."

Praktijkvoorbeelden

Hoe ziet die samenwerking er precies uit? Voor de komende periode staan er alvast verschillende evenementen op het programma. Zoals Match for Impact en de Dutch Design Week.

Match for Impact

Van bagger als hoogwaardig productiemateriaal tot een zonne-oogstmodule met lichtsensoren: tijdens de bijeenkomst Match for Impact op 15 september worden innovatieve projecten, ideeën en concepten bijeengebracht die medewerkers van Rabobank samen met DDF hebben geselecteerd. Initiatieven die bij kunnen dragen aan duurzame oplossingen voor een betere wereld. Tijdens het evenement worden die verder ontwikkeld. Want een briljant idee is niet genoeg; vroeg of laat moet er worden opgeschaald. En dat doen we niet alleen met financiële steun, maar ook door te coachen, kennis te delen en coalities te smeden. De kracht van onze netwerken stelt ons in staat om ideeën met uitvoerders te verbinden.

Dutch Design Week

Van 21 tot 29 oktober is Rabobank aanwezig in Eindhoven bij de Dutch Design Week, het grootste designevenement van Noord-Europa. Op verschillende plekken in de stad worden werken van meer dan 26.000 ontwerpers aan ruim 355.000 bezoekers uit binnen- en buitenland gepresenteerd.

Deelname aan ‘embassies’ van DDF

Ook is Rabobank strategisch partner van de door DDF ontwikkelde programma’s Embassy of Circular & Biobased Building en Embassy of Food.

Embassy of Circular & Biobased Building

Met ontwerpers, kennispartners en andere betrokken partijen uit de wereld van bouw én landbouw gaan we op zoek naar nieuw perspectieven voor een duurzame leefomgeving. Een mooi voorbeeld daarvan is het concept Possible Landscapes: een ontwerpend onderzoek naar een nieuwe groene economie. Daarbij wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden van ‘biobased’ bouwen, oftewel bouwen met dierlijk materiaal, of met verantwoord geteelde schimmels, planten en bacteriën. Want dit biedt zeker kansen – voor boeren die iets anders willen, voor bouwers en bewoners die een schoner werk- en leefklimaat wensen - voor het verbeteren van de biodiversiteit en de kwaliteit van bodem en water, en voor het tegengaan van grondstoffenschaarste.

Embassy of Food

Met de Embassy of Food gaat Rabobank samen met haar partners de voedselketen in kaart brengen. Met als doel: het opsporen van vernieuwende scenario’s voor een beter voedselsysteem. Want voedsel kan verandering teweegbrengen. Als we anders gaan eten, produceren en vervoeren, kunnen we het huidige (onhoudbare) systeem flink verbeteren. Samen met een netwerk van ontwerpers, boeren, beleidsmakers, bedrijven, natuurexperts, producenten en wetenschappers gaan we op zoek naar nieuwe perspectieven voor de manier waarop we met ons eten omgaan. Met ook hier de centrale vraag: hoe kan de kracht van ontwerp het huidige voedselsysteem anders vormgeven en nieuwe perspectieven bieden? Met 'Boerderij van de Toekomst' als overkoepelend thema focussen we onder andere op duurzame landbouw en de eiwittransitie.

Met dit partnership brengt Rabobank dus een nieuw perspectief in haar organisatie. De ambitie: van elkaar leren en ontwerpkracht gebruiken om transities te versnellen. Waar deze expeditie ons zal brengen is deels nog ongewis. En dat is niet zo gek, want het is een experiment waarvan de exacte uitkomst zich lastig laat voorspellen. Maar dat er iets moet gebeuren om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden, daar is iedereen het over eens. En daarvoor moeten we anders tegen zaken aan durven kijken. Want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Ons streven is in elk geval om krachtige innovatieve en creatieve ideeën te smeden die ons als bank én als samenleving vooruit zullen helpen.