Rabobank gaat bestaande hypotheekklanten met een woning met energielabel G en F helpen verduurzamen door hen een Coöperatief Isolatiebudget te bieden. Dit bestaat uit een door de bank betaald energieadvies voor de desbetreffende woning en een mogelijke financiële tegemoetkoming van €1.000 voor het treffen van isolatiemaatregelen. Voor dit initiatief is een budget van 125 miljoen euro beschikbaar. Hiermee wil Rabobank de verduurzaming van de woningmarkt versnellen.

Om de doelstellingen van het Parijsakkoord te halen, heeft Nederland zich als ambitie gesteld om tot 2030 2,5 miljoen woonhuizen beter te isoleren, met focus op de woningen met energielabel G en F. Het hebben van een goed geïsoleerde woning wordt voor eigenaren ook steeds urgenter. Dit komt onder andere door de hoge energieprijzen en het toenemende effect van het energielabel op de verkoopprijs van een huis. Daar komt bij dat vanaf 1 januari 2024 het maximale hypotheekbedrag dat huizenkopers volgens de NIBUD-leennormen mogen lenen lager is bij een ongunstig energielabel. Dit vergroot de meerwaarde van een goed geïsoleerde woning.

“De noodzaak om woningen te verduurzamen wordt steeds groter”, vertelt Mariëlle Lichtenberg, lid van de Groepsdirectie bij Rabobank. “Tegelijkertijd blijft dit voor veel huiseigenaren een flinke uitdaging. Financieel, maar ook praktisch. Alleen al duidelijk krijgen waar je moet beginnen is vaak moeilijk. Daarom helpen wij onze hypotheekklanten met een laag energielabel op weg met advies en budget”.

Isolatiebudget

Hypotheekklanten, die lid zijn of willen worden van Rabobank, en die op 1 december 2023 een hypothecaire financiering hebben bij Rabobank voor een huis met een G- of F-label kunnen binnenkort via de bank kosteloos een energieadvies aanvragen. Dit advies geeft inzicht in welke verduurzamingsmaatregelen de klant kan treffen en wat het actuele energielabel van de woning is. Klanten wiens woning na het advies een definitief energielabel G of F heeft, kunnen aanspraak maken op de tegemoetkoming van €1000 als zij een geadviseerde isolatiemaatregel uitvoeren.

Lichtenberg: “Als coöperatieve bank zijn wij opgericht vanuit de overtuiging dat je grote uitdagingen alleen samen aankan. Soms heb je een steuntje in de rug nodig. Met het Coöperatief Isolatiebudget willen wij huiseigenaren deze ondersteuning geven. Dat helpt niet alleen hen, zo wordt ook de hele woningmarkt wat duurzamer.”

Persoonlijk bericht

Hypotheekklanten met een huis met G label ontvangen binnenkort als eerste een persoonlijk bericht met meer informatie over hoe ze aanspraak kunnen maken op bovenstaande toezegging van de bank. Daarna volgen de klanten met een huis met F label. Via de website www.rabobank.nl/isolatiebudget kunnen klanten alvast aangeven dat zij op de hoogte gehouden willen worden.

Neem contact op

Hugo Nutbey

Wonen & Hypotheken, Innovatie & Technologie, Data & Privacy, Vastgoed, Verzekeren, Rabo Pensioenfonds
+31 6 8123 7437 | +31 88 726 3463
Hugo.Nutbey@rabobank.nl