De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 14 december 2023 bekend gemaakt dat zij Rabobank een bestuurlijke boete oplegt van 12 miljoen euro, omdat de regels inzake verantwoorde kredietverstrekking onvoldoende zijn nageleefd. Rabobank heeft doorlopend medewerking verleend aan het onderzoek van de AFM. Rabobank bestudeert het besluit en overweegt om bezwaar te maken.

Rabobank vindt het van belang dat krediet op een verantwoorde manier wordt verstrekt. Ook hecht de bank eraan om waar mogelijk maatwerk te bieden, zodat ook klanten met een specifieke financieringsvraag op een verantwoorde manier een woning kunnen kopen. Dit is soms nodig. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een belangrijke levensverandering, zoals een relatiebeëindiging.

De AFM heeft haar besluit gebaseerd op een steekproef van 42 specifieke maatwerk-hypotheekdossiers, waarbij Rabobank onvoldoende heeft kunnen aantonen dat in 8 van deze dossiers volgens de gestelde norm is gehandeld. Dit trekt Rabobank zich aan. Dit soort klantdossiers is echter een zeer klein onderdeel van de totale hypotheekportefeuille van de bank en daarmee niet representatief voor de gehele portefeuille. De bank is het oneens met de conclusie van de AFM dat de normen structureel zijn geschonden en vindt het boetebedrag dan ook niet proportioneel. In de jaarrekening voor 2022 is een voorziening opgenomen voor een deel van het bedrag van de boete.

Stefaan Decraene, voorzitter van de Groepsdirectie van Rabobank: ‘Het AFM-besluit gaat over zaken uit het verleden. Ons acceptatiebeleid en acceptatieproces zijn in de afgelopen jaren, in goed overleg met de AFM, doorlopend aangescherpt en verduidelijkt om op verantwoorde wijze krediet te blijven verstrekken. Ook in de toekomst is zorgvuldige klantbehandeling en verantwoorde kredietverstrekking prioriteit voor ons. We blijven onze klanten helpen bij hun vraagstukken, want daarvoor zijn wij, de coöperatieve Rabobank, ooit opgericht.’

Neem contact op

Beleggingscompetence - Rabo logo

Persvoorlichter

+ 31 (0) 30 216 2758
pressoffice@rabobank.nl