Rabobank hoofdkantoor

Rabobank keert een vergoeding uit in de vorm van Rabobank Certificaten

De raad van bestuur van Rabobank heeft besloten om een vergoeding uit te keren in de vorm van Rabobank Certificaten, van omgerekend € 1,625 per Rabobank Certificaat (6,5% over de nominale waarde). Dit besluit volgt na zorgvuldig onderzoek, zoals aangekondigd op 13 augustus 2020. De vergoeding wordt vanaf 9 december 2020 uitgekeerd op basis van de Rabobank Certificaten die een belegger op 3 december 2020 na beurssluiting in portefeuille heeft. Als het aantal uit te keren nieuwe Rabobank Certificaten niet uitkomt op een heel aantal Rabobank Certificaten, worden de fracties (deel van een certificaat) verkocht en contant afgerekend.

Uitzonderlijke maatregel in een uitzonderlijke tijd

Afgelopen augustus lieten we weten geen contante vergoeding op Rabobank Certificaten uit te keren tot 1 januari 2021. We volgen hierbij een indringende aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB), bedoeld om banken hun kapitaal in stand te laten houden om in deze onzekere tijden de economie te kunnen blijven ondersteunen. De ECB liet wel de mogelijkheid open om op een andere manier een vergoeding uit te keren. Na zorgvuldig onderzoek hebben we besloten dat te doen in de vorm van Rabobank Certificaten.

Hoeveel certificaten ontvang je?

De omwisselverhouding geeft aan hoeveel Rabobank Certificaten je in bezit moet hebben om recht te hebben op één nieuw Rabobank Certificaat. Met deze omwisselverhouding kun je berekenen hoeveel Rabobank Certificaten je ontvangt. Deze omwisselverhouding is 19,81. In onderstaande veelgestelde vragen staat een uitleg over deze berekening, inclusief een fictief rekenvoorbeeld.

Veelgestelde vragen voor klanten van Rabobank

Op welke dag moet ik in het bezit zijn van Rabobank Certificaten om in aanmerking te komen voor deze uitkering?

Als je op donderdag 3 december 2020 na beurssluiting Rabobank Certificaten op je effectenrekening hebt, krijg je voor die positie een vergoeding in Rabobank Certificaten uitgekeerd. Op 4 december 2020 is de zogenoemde ex-datum. Aankopen in Rabobank Certificaten die je vanaf dan doet, komen niet meer in aanmerking voor deze vergoeding.

Hoeveel Rabobank Certificaten krijg ik uitgekeerd?

De omwisselverhouding geeft aan hoeveel Rabobank Certificaten je in bezit moet hebben om recht te hebben op één nieuw Rabobank Certificaat. Met deze omwisselverhouding kun je berekenen hoeveel Rabobank Certificaten je ontvangt. Deze omwisselverhouding is 19,81.

Wil je weten hoeveel Rabobank Certificaten je hebt? Deel dan de nominale waarde door € 25. Om uit te rekenen hoeveel Rabobank Certificaten je krijgt uitgekeerd, deel je vervolgens het aantal Rabobank Certificaten (op 3 december 2020 na beurssluiting) door de omwisselverhouding.

Fictief rekenvoorbeeld*
Stel, je hebt op 3 december 2020 na beurssluiting een positie met een nominale waarde van € 10.000. Dat komt overeen met € 10.000/€ 25 = 400 Rabobank Certificaten. De omwisselverhouding is 19,81. Dan heb je recht op: 400/19,81 = 20,19 Rabobank Certificaten.

  • De fractie van 0,19 wordt door Rabobank verkocht.
  • Je ontvangt dan 20 nieuwe Rabobank Certificaten op je effectenrekening, plus de verkoopwaarde van de fractie van 0,19 op je gekoppelde tegenrekening.
  • Op je effectenrekening zie je een toename van € 504,75 aan nominale waarde, waarvan € 4,75 aan fracties die kort daarna door Rabobank worden verkocht.

*In dit voorbeeld zijn bepaalde getallen afgerond. Bij de daadwerkelijke berekening wordt alleen de uiteindelijke contante uitkering afgerond op hele centen.

Waarom wordt er gerekend met een omwisselverhouding?

De vergoeding wordt berekend over de marktwaarde in plaats van over de nominale waarde van de Rabobank Certificaten. Het is gebruikelijk in de markt dat de marktwaarde als maatstaf geldt. Met behulp van een omwisselverhouding wordt de marktwaarde van de vergoeding bij benadering bepaald.

Wanneer zie ik de nieuwe Rabobank Certificaten op mijn effectenrekening?

Als je in aanmerking komt voor de vergoeding, staan de nieuwe Rabobank Certificaten vanaf 9 december 2020 op je effectenrekening.

Wanneer kan ik de nieuwe Rabobank Certificaten verkopen?

Vanaf 9 december 2020 staan de nieuwe Rabobank Certificaten op je effectenrekening. Deze worden toegevoegd aan je bestaande positie en kunnen op de standaard wijze verkocht worden.

Het blijft uiteraard mogelijk om je bestaande positie op ieder moment op de standaard wijze te verkopen. Heb je vóór 4 december 2020 verkocht, dan heb je voor deze verkochte Rabobank Certificaten geen recht op de vergoeding van december 2020.

Beleg je via Rabo Zelf Beleggen, houd er dan rekening mee dat je voor de aan- en verkopen de reguliere aan- en verkoopkosten betaalt.

Waarom wordt er ook een deel in contanten uitgekeerd?

Op basis van de omwisselverhouding bepalen we hoeveel Rabobank Certificaten je in bezit moet hebben om recht te hebben op één nieuw Rabobank Certificaat. De kans is groot dat je positie niet helemaal deelbaar is door de omwisselverhouding. Daardoor kun je een deel van een Rabobank Certificaat krijgen. Dit wordt een fractie genoemd. Omdat je alleen in hele Rabobank Certificaten van nominaal € 25 kunt handelen, worden deze fracties (zonder verkoopkosten) tegen de dan geldende koers verkocht. Daarna storten we de opbrengst op de aan je effectenrekening gekoppelde tegenrekening.

Wat gebeurt er met de fracties van Rabobank Certificaten?

Door de omwisselverhouding is de kans groot dat je niet op een heel aantal Rabobank Certificaten uitkomt. Wij verkopen de fracties van Rabobank Certificaten tegen de dan geldende koers. Je hoeft hiervoor geen verkoopkosten te betalen. De opbrengst wordt gestort op de aan je effectenrekening gekoppelde tegenrekening. Hier hoef je niets voor te doen.

Beïnvloedt het uitkeren van de vergoeding de koers van de Rabobank Certificaten?

Op Rabobank Certificaten die je vanaf 4 december 2020 koopt heb je geen recht op deze vergoeding in Rabobank Certificaten. Tot 4 december 2020 worden Rabobank Certificaten op Euronext op een zogenoemde 'dirty' wijze verhandeld. Bij dirty verhandeling is de verwachting dat de beoogde vergoeding wordt meegenomen in de koers. Daarom verwachten we dat de opgelopen beoogde vergoeding tot de ex-datum van 4 december 2020 een opwaarts effect heeft op de koers. Uitbetaling van een vergoeding kan een neerwaarts effect op de koers hebben, omdat de koers naar verwachting zal worden 'gecorrigeerd' met de hoogte van de uitgekeerde vergoeding. Hierbij merken we op dat de koers uiteindelijk altijd wordt bepaald door vraag en aanbod, hierop kunnen dus ook andere factoren dan de uitkering van invloed zijn. Op 4 december 2020 wordt de verhandelingswijze door Euronext aangepast naar 'clean'.

Lees meer over verhandelingswijzen van Rabobank Certificaten

Waarom vindt deze uitkering niet plaats op 29 december 2020, zoals gebeurt bij een uitkering in contanten?

Deze vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten is een uitzonderlijke uitkering die niet is gestandaardiseerd. Er is gekozen om de uitkering vóór de eindejaarsdrukte af te ronden. Op 29 december 2020 is er geen uitkering.

Gaat Rabobank in 2021 weer een contante vergoeding uitkeren?

Op de Rabobank Certificaten is een vergoedingenbeleid van toepassing. Dit beleid vormt niet meer dan een indicatie. Uitkeringen op Rabobank Certificaten zijn volledig discretionair. We kunnen en mogen geen enkele toezegging doen over toekomstige uitkeringen, de hoogte of vorm daarvan.

Bekijk het vergoedingenbeleid

Komt de ECB nog met een nieuwe aanbeveling over mogelijke vergoedingen in 2021?

Op dit moment is nog niet bekend of de ECB haar aanbeveling over het uitkeren van (contante) vergoedingen op kernkapitaalinstrumenten - en dus de Rabobank Certificaten - vanaf 1 januari 2021 aanpast. We volgen verdere aankondigingen en aanbevelingen van de toezichthouders nauwgezet, waaronder de berichtgeving die de ECB naar verwachting in december van dit jaar zal doen.