Hoe Nederland leefbaar kan blijven

Hoe Nederland leefbaar kan blijven

Nederland is klein, maar kent grote verschillen tussen zowel regio’s als gemeenten. Welvaart en welzijn vergroten kan alleen met gerichte oplossingen. Wat zijn precies de bedreigingen voor de leefbaarheid in Nederland? En hoe kunnen we die aanpakken? De Rabobank deelt haar inzichten in deel vier van een serie verhalen over 'de wereld van overmorgen'.

Onze leefomgeving in de wereld van overmorgen

Wie Nederland van bovenaf bekijkt, ziet al snel de verschillen. Er zijn dichtbevolkte stedelijke gebieden, vooral in de zuidwestelijke helft van het land. De sterke groei van handel en diensten zorgt er daar voor dat de economie en de bevolking steeds verder blijven groeien. Veel minder dichtbevolkt zijn de noordoostelijke helft en de zuidelijke regio’s. Deze gebieden hebben te maken met vergrijzing, een daling van het aantal inwoners en ook een lager niveau van welvaart en welzijn.

Voor- en nadelen aan bevolkingsgroei

De aanhoudende groei van de bevolking en de bedrijvigheid in de stedenring heeft  voor- en nadelen. Het niveau van welvaart en welzijn is er gemiddeld hoog. Bedrijven profiteren van de nabijheid van gespecialiseerde leveranciers en een groot aanbod van werknemers. De grote concentratie aan consumenten betekent veel kansen voor aanbieders van voorzieningen: winkels, cultuur, onderwijs, sport en zorg.

Nadelen zijn dat de hoge concentratie zorgt voor grote sociale en economische verschillen, meer criminaliteit en een zware milieubelasting. Deze nadelen komen vooral heel lokaal tot uiting, in wijken en kernen.

Uitdagingen in groei- en krimpregio’s

Volgens de Rabobank heeft het bedrijfsleven mogelijkheden om lokaal op deze uitdagingen in te springen. Bijvoorbeeld door zich in de drukke gebieden te richten op een ‘leger’ landschap: natuur en recreatie, biobased productiesystemen en internationale activiteiten waarbij de productielocatie niet relevant is. De sociaaleconomische opgaven in steden én in krimpgebieden zijn deels aan te pakken door eigen initiatief van burgers. Denk aan sociale ondernemers die werk bieden aan kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De missie van de Rabobank

Zelf werkt de Rabobank ook graag mee aan een grotere leefbaarheid in heel Nederland. Alle lokale Rabobanken steunen veelbelovende initiatieven die heel gericht zorgen voor een sterkere buurt, wijk of gemeente. In juni loopt een pilot met het online platform Aandeel in de Buurt. Lokale initiatiefnemers kunnen daarop campagne voeren voor hun project en zo kennis, tijd en geld ophalen uit de lokale gemeenschap en bij de Rabobank. Door betekenisvol te zijn in de werk- en leefomgeving van onze klanten dragen we bij aan de realisatie van onze missie om welvaart en welzijn in Nederland te vergroten.


Lees het hele verhaal

De wereld van overmorgen

Dit is het laatste deel van een vierdelige serie longreads over ‘de wereld van overmorgen’. In voorgaande longreads bespraken we:

  • de megatrends die onze wereld veranderen
  • de veranderende financiële levensloop van mensen
  • de verdienkracht van Nederland
Lees deze verhalen op www.dewereldvanovermorgen.nl

Utrecht, 21-6-2016

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn