2017: Solide basis voor volgende stap in transitie

Jaarcijfers 2017

Rabobank maakt vandaag haar resultaten over 2017 bekend. De bank maakte in 2017 een nettowinst van 2.674 miljoen euro (+32%) en legde een solide basis voor de toekomst. De stijging van de nettowinst is onder andere te danken aan de positieve economische ontwikkeling in Nederland, de gunstige internationale F&A-markten en de lagere bedrijfslasten.

Wiebe Draijer, voorzitter van de Groepsdirectie: “We willen een betekenisvolle coöperatieve bank zijn, die zich inzet voor welvaart en welzijn in Nederland en die een belangrijke bijdrage levert aan het oplossen van de wereldvoedselproblematiek. Met passie geven we invulling aan onze missie “Growing a better world together” en dat werpt vruchten af. We hebben in 2017 een versnelling ingezet op weg naar de doelen in ons Strategisch Kader 2016-2020. Onze positie in Food & Agri in Nederland en internationaal is verder versterkt. Met meer tevreden klanten, baanbrekende innovaties, een sterkere balans en betere financiële resultaten krijgt de toekomstige Rabobank vorm.

We liggen op schema met het bereiken van onze doelen en zijn daar trots op. Toch reiken onze ambities hoger. Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen zullen we het tempo van met name onze digitale transitie en innovatie verder moeten opvoeren. We hebben daarvoor in 2017 een solide basis gecreëerd.”

Infographic

Rabobank heeft enkele belangrijke cijfers in een infographic gezet. Deze geeft een korte samenvatting van de resultaten van 2017.
  
Bekijk de infographic

Utrecht, 15-2-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn