Jaarverslag en Jaaroverzicht 2015

Twee mannen bekijken tekening

Als vanouds publiceert de Rabobank op 16 maart het uitgebreide jaarverslag, waarin zij de financiële en maatschappelijke impact van de bank verantwoordt. Dit jaar verschijnt daarbij ook een compacter en publieksvriendelijk jaaroverzicht. Klare taal, korte uitleg, infographics en animaties zijn de ingrediёnten van dit nieuwe online jaaroverzicht.

Brede blik

De Rabobank heeft de ambitie om te komen tot geïntegreerde verslaglegging. Dat betekent dat zij voortaan wil rapporteren met een bredere blik. Het gaat namelijk niet alleen om financiёle cijfers en grafieken. De menselijke, sociale, relationele en natuurlijke middelen spelen steeds een belangrijkere rol. Door een verbinding te maken tussen al deze factoren, presenteert de bank haar resultaten in het grotere geheel: de bank als onderdeel van de maatschappij en de waardeketen.

Woord en beeld

In het nieuwe online jaaroverzicht staan de belangrijkste resultaten van 2015 samengevat in woord en beeld. De bank zoomt in op haar toegevoegde waarde voor klanten, maatschappij en medewerkers. Ook de toon en woordkeus sluiten aan op een brede doelgroep: klanten, investeerders, maatschappelijke organisaties, collega's en andere geїnteresseerden. De bank verwijst in deze terugblik veel naar verhalen uit de praktijk. Ook presenteert zij verschillende infographics en animaties: over de Rabobank in het algemeen, over haar impact op mens en maatschappij en over de trends in klantgedrag.

Bekijk de animatie die het jaar 2015 samenvat in 3 minuten.

 

Utrecht, 16-3-2016

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn