Prinsjesdag 2016: belangrijke maatregelen voor vermogenden

Binnenhof Prinsjesdag

Prinsjesdag 2016 is weer voorbij. De plannen voor 2017 zijn bekend. We lichten de belangrijkste fiscale veranderingen voor vermogenden uit.

Bekijk de video

Maatregelen tegen beleggen in een vrijgestelde beleggingsinstelling via box 2

Er komen maatregelen die het minder aantrekkelijk moeten maken om via box 2 in een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) te beleggen.

  • Maatregel 1: Bent u directeur grootaandeelhouder en wilt u de beschikbare middelen in uw bv afsplitsen naar een vbi? Voortaan moet u dan in box 2 25% afrekenen over uw positieve ab-claim als het lichaam waarin u een belang heeft de vbi-status verkrijgt. De ab-claim wordt dus voortaan niet meer doorgeschoven. Er wordt voorgesteld om deze regel met terugwerkende kracht tot en met Prinsjesdag 2016 in werking te laten treden.
  • Maatregel 2: Brengt u een box 3-vermogen onder in een vbi waarin u een aanmerkelijk belang (box 2) heeft? Dan wordt dit vermogen niet alleen in box 2 belast, maar ook in box 3 als dit vermogen binnen 18 maanden weer terugkomt naar box 3. Zo wordt het zogenoemde box-hoppen met een flits-vbi tegengegaan.

Als u gebruikmaakt van een buitenlands beleggingslichaam, krijgt u ook met deze maatregelen te maken. Dit is het niet geval als dit lichaam in het buitenland minimaal 10% belasting over de winst betaalt.

U krijgt niet met maatregel 2 te maken als u box 3-vermogen in een bv of in een belast open fonds voor gemene rekening onderbrengt waarin u een aanmerkelijk belang (box 2) heeft. Voorwaarde is dan wel dat uw vermogen minimaal zes maanden in box 2 blijft.

Opbouw pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk

De opbouw van pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. U kunt echter de al in eigen beheer bestaande pensioenaanspraken op een fiscaal aantrekkelijke manier afbouwen.

Er is een voorstel neergelegd om het pensioen in eigen beheer in 2017, 2018 of 2019 fiscaal geruisloos af te stempelen' van de commerciële naar de fiscale (balans)waarde. Vervolgens maakt u een keuze: u koopt de fiscale waarde van uw pensioen af of u zet deze waarde om in een regeling met een spaarvariant. Kiest u voor afkopen, dan krijgt u gedurende een bepaalde periode een belastingkorting. Als u gebruik wilt maken van afstempelen, is het belangrijk dat uw (ex-) partner instemt met de keuze die u maakt voor uw pensioen in eigen beheer.

U kunt er ook voor kiezen om de bestaande pensioenaanspraken in eigen beheer te bevriezen, maar in dat geval mag u niet gebruikmaken van het afstempelen naar de fiscale (balans)waarde.

Lees meer over de veranderingen

Verlenging van de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting

De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt stapsgewijs verlengd. In 2018 wordt deze verlengd van € 200.000 naar €250.000. In 2020 wordt het verlengd naar € 300.000 en in 2021 naar €350.000.

Voordat de wetsvoorstellen zijn ingevoerd, kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

Lees het Belastingplan 2017 voor vermogenden

Lees meer over de aangekondigde maatregelen op Prinsjesdag

Utrecht, 23-9-2016

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn