Vergoedingsrente hypotheken onder de aandacht

Huis in steigers

Tv-programma Radar berichtte op maandagavond 12 september dat banken te hoge vergoedingsrente zouden doorberekenen aan klanten die hun hypotheek oversluiten.

Kort samengevat komt het erop neer dat Michel Lensink van online hypotheekadviseur ikbenfrits.nl banken verwijt dat zij stelselmatig te hoge vergoedingsrentes in rekening brengen aan hun klanten. Hij heeft de stichting Oversluitclaim opgericht, waar klanten zich kunnen melden die menen gedupeerd te zijn.

De Rabobank heeft net als de andere grootbanken besloten te reageren met een schriftelijk statement: 'Bij de berekening van de vergoedingsrente werkt de Rabobank volgens de eisen die de toezichtswetgeving hieraan stelt. De vergoedingsrente mag niet meer bedragen dan het financieel nadeel dat de bank lijdt bij vervroegde aflossing of rentewijziging. De recente nieuwe Europese regelgeving (MCD) is sinds deze zomer doorgevoerd in het Burgerlijk Wetboek en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Het BGfo stelt ook dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nadere regels kan stellen over de vergoedingsrente. AFM verricht nu een sectorbreed onderzoek naar de methode die banken hanteren voor het berekenen van de vergoedingsrente. De Rabobank heeft uiteraard ook meegewerkt aan dit onderzoek en wacht de resultaten daarvan af.'

'We weten dat het berekenen van de vergoedingsrente vaak moeilijke materie is', aldus Elze Vonk, Hoofd Financieren en Verzekeren Particulieren. 'We leggen dit zo eenvoudig mogelijk uit op Rabobank.nl. Sinds 1 juli ontvangt de klant een specifieke toelichting op de berekening van zijn vergoedingsrente en/of rentemiddeling.'

Wat is boeterente?

Extra aflossen op de hypotheek

Utrecht, 13-9-2016

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn